Договорът Сноудън

Нов международен договор за правото на личен живот, защита срещу неправомерното наблюдение и защита на изобличителите
Екип на Биволъ

Разкритията на Едуард Сноудън за обхвата и мащабите на масираното наблюдение и шпиониране и огромната лична цена, която той плаща за оповестяването на тези нарушения на човешките права, призовават към съвместни и многостранни действия за защита на нашите права и правата на лицата изнасящи информация за нарушения. И Общото събрание на ООН и Съвета на ООН по правата на човека одобриха резолюции изразяващи „дълбока загриженост“ за въздействието на масираното наблюдение и на събирането на лични данни върху упражняването на човешките ни права.

Съвсем наскоро Съветът на ООН по правата на човека назначи Йосиф Кантаначи за свой пръв специален докладчик за правото на неприкосновеност на личния живот, с мандат да прави препоръки гарантиращи насърчаването и защитата на правото на личен живот на международно и национално ниво. В коментар за пресата, професор Кантаначи се застъпи за създаването на законодателство в стила на Женевската конвенция за гарантиране на личните данни и борба срещу заплахата от масирано електронно наблюдение. Договорът Сноудън дава отговор на този призив.

Международният договор за правото на личен живот, защита срещу неправомерното наблюдение и защита на лицата изнасящи информация за нарушения или Договорът Сноудън е предложение за международен договор между държавите, който утвърждава и защитава основни човешка права – особено правото на неприкосновеност на личния живот, важна предпоставка за свободата на словото и на сдружаването – в контекста на смущаващите разкрития на Едуард Сноудън. Договорът е разработен от експерти по международно право и правни експерти по Интернет свободи и наблюдение.

Страните подписали договора ще бъдат задължени да предприемат конкретни промени за да поставят масираното наблюдение извън закона. Договорът ще подготви и международна защита на лицата, изнасящи информация за нарушения (whistleblowers).

Освен че ще бъдат задължени да направят промени в законодателството и практиките с които да сложат край на масираното наблюдение, държавите подписали договора ще трябва да вземат предвид и защитата на личните данни и правото на личен живот във всички техни бъдещи програми и политики. Това ще направи запазването на неприкосновеността на личния живот основна отговорност на правителствата, като ще гарантира защитата на тези основни човешки права за бъдещите поколения.

Контролът над наблюдението от държавните власти също ще бъде засилен. От подписалите страни ще се изисква да създадат независим национален надзор за осигуряване на обществена прозрачност и отчетност на дейностите им свързани с наблюдение. Те ще се ангажират и с провеждане на всеобхватно преразглеждане на съществуващите практики за наблюдение на всеки 5 години, като резултатите ще се оповестяват публично.

Договорът значително укрепва защитата на лицата изнасящи информация за нарушения, като надгражда тази, която вече съществува в международното право. Тези лица няма да бъдат обект на санкции заради публично оповестяване на информация с разумното намерение да разкрият закононарушения. Договорът също така задължава подписалите страни да предприемат действия против значими нарушения на правото на личен живот, на достъп до информация или на свободна и сигурна комуникация, които са разкрити от тези, които подават сигнали.

Лицата изнасящи информация за нарушения ще бъдат защитени и от действията на страни, които не са подписали договора; с подписването на договора държавите гарантират правото на пребиваване на тяхна територия и в посолствата им на хора, които заявяват, че са преследвани като лица изнасящи информация за нарушения, до пълното приключване на съответните процедури за даване на право на постоянно убежище. Това ще доведе до преодоляване на проблемите пред които беше изправен Сноудън след като някои държави заявиха, че не са в състояние да предложат убежище, докато той не подаде молба затова от място, което се намира в самите тези държави.

Договорът Сноудън отговаря на реалните нужди на международно ниво, както и на тези на световната общественост от действия за борба срещу заплахите срещу правото на неприкосновеност на личния живот, както и срещу други сродни права, породени от масираното наблюдение на електронните комуникации от страна на правителствата.

Превод от английски. Договорът Сноудън е подкрепен от видни журналисти, учени, правозащитници и онлайн активисти като Глен Гринвалд, Лаура Полтрас, Ноам Чомски, Вивиън Уестууд и Ким Дотком. Информация за инициативата има на уебсайта http://www.snowdentreaty.org/ и с хаштаг #snowdentreaty в социалните мрежи.

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика.

Включете се с Данъкъ Биволъ!

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ или Годишен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10.00€ Месечно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Избрахте да дарите 10.00€ Годишно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Годишно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Вижте как да подкрепите Биволъ със SMS на кратък номер или с криптовалута тук

.

Вижте също / Read Also