Крематориум за нуждите на цяла ЮИ България на път да се провали

Еконарушители се маскират като еколози в Камено да спрат инвестиция

Германски експерти пристигат в България да защитят проекта си

Голям обществен скандал назрява в община Камено край Бургас. Общината е известна с това, че е домакин на най-големия еко-замърсител в страната – рафинерията ЛукОЙЛ, бившия Нефтохимически комбинат НХК. Над 50 години местните хора страдат от редовните обгазявания на въздуха, които замърсяват атмосферата дори в радиус от 50 км и тровят живота в 4-тия по големина град в България – Бургас. Заради близостта на рафинерията в Камено от години няма почти никакви инвестиции, а младите хора масово търсят своето препитание извън общината. Въпреки доказаните статистически вреди за здравето на хората, срещу отровите на руската фирма обаче няма никакви протести от страна на местните политически водачи или административни власти. Публична тайна е, че срещу тежките обгазявания на ЛукОЙЛ държавните институции и общински управи са си прехапали езиците и не смеят да гъкнат. Комините на руското предприятие причиняват често невъзможност да се диша атмосферния въздух и спасение от това няма. Изпусканията на сероводородни, въглеродни, бензолни и всякакви други емисии се е превърнало едва ли не в ежедневие, а именно Камено е най-ощетената община, защото еко-замърсителят се намира на найна територия.

Вместо протести срещу ЛукОЙЛ обаче изведнъж населението е алармирано да се вдигне на протест и бунт срещу нов инвестиционен проект с германско участие. Създаденото изкуствено напрежение е с цел умишлено саботиране за изграждане на потенциално най-модерния в България Парк за кремация и урнополагане. Съоръженията и оборудването са на германската фирма –  световен лидер в изграждането и проектирането на кремационни, огнеоупорни и пречиствателни системи и съоръжения – IFZW International. Компанията оперира с множество изградени крематории по света: в Германия, Русия, Белгия, Китай, Великобритания, България (град Варна), Швейцария, Люксембург, Австрия, Ирландия, Литва, Португалия, Австралия, Нидерландия, Швеция, Финландия, Тайван и т.н.  Единствено в град Камено (Бургаска област) малка група граждани неаргументирано и в отсъствие на експертиза заклеймяват високотехнологичните системи като „замърсяващи околната среда“.

В разрез с публичния интерес и вероятно защитавайки частни и партийни интереси, някогашният Първи секретар на Общинския комитет на БКП в Камено Теньо Тенев, който в зората на демокрацията бързо се префасонира в капиталист, за да продължи да консумира от публични блага, и синът му – несполучлив кандидат за кмет на Камено и бивш общински съветник от Реформаторски блок/СДС/ – Иван Тенев, се обявяват срещу за изграждането на Парка за кремация. Бащата “комунист” и синът “демократ”, понастоящем бизнесмени, се преобличат като „природозащитници“, за да стартират негативна кампания срещу инвестиционното намерение. С фалшиви заклинания, че ще бъдат отровени атмосферата, водите и почвата се създават паника и страх сред местното население, обрисувайки апокалиптична картина на предстояща екокатастрофа след реализирането на проект „Парк за кремация и урнополагане“. Проучването показва, че германския крематориум е абсолютно екологично безопасен и съпротивата срещу подобна крупна инвестиция, която определено ще съживи общината и ще създаде алтернатива за работни места, изглежда доста съмнителна. Още повече, че от десетилетия в Камено липсва наличието на каквото и да е гражданско недоволство срещу най-големия замърсител – рафинерията на „Лукойл Нефтохим“.

Това провокира експерти и специалисти на германската фирма да пристигат специално в България (Камено), за да защитят проекта си на второ обществено обсъждане на Доклада за оценка на въздействието върху околната среда /ДОВОС/ за  изграждането на крематориум, което се провежда днес на 28.07.2020 г. от 17:30 часа в театралния салон на към Читалище „Просвета-1927“, гр. Камено, ул. „Освобождение“ № 84.

В момента в цяла Югоизточна България няма действащи съоръжения за кремация и хората, които са пожелали тази последна услуга за себе си или своите близки са принудени да търсят транспорт до Варна, Пловдив или дори София и обратно. Това изключително много усложняева и оскъпява кремирането и урнополагането за гражданите на поне 3 области. Крематориумът край Камено ще се намира извън регулацията на населеното място, на над 1.2 км по посока магистрала “Тракия”. Екологичната му съобразност е не отрицателна, а положителна, според експертите, защото инсталациите му дори ще пречистват замърсявания от ЛукОЙЛ въздух. Подобен прецедент има например в Хонг Конг, където след ОВОС, градските власти са се отказали да преместят подобен крематориум извън града, защото изследванията показали, че той дори пречиства силно замърсения въздух в мегаполиса. Така в този световен град има 4 крематориума и всичките са построени точно в центъра на града, където въздухът е най-замърсен, защото филтрите на инсталациите им оказвали благотворно влияние върху тежкия смог.

Предистория на една манипулация

На 28 януари 2020 г., от 09.00 ч. в Административната сграда на Община Камено е насрочено да се проведе обществено обсъждане относно инвестиционно предложение “Изграждане на парк за кремации и урнополагане в поземлен имот № 007108, местност „Дере Арас“, гр. Камено, община Камено” (тук). На срещата със заинтересовани граждани и представители на юридически лица трябва да бъде изложен  и защитен Доклад за оценка на въздействието върху околната среда /ДОВОС/ от научни лица и екоексперти, във връзка с това – ще има или няма да има замърсяване на околната среда след реализирането на проекта за крематориум.

Граждани на Камено споделиха, че най-активен деец срещу инвестицията за парк и крематориум в общината е именно комунистическият първенец Теньо Тенев, както и синът му Иван Тенев. Преди започването на общественото обсъждане за крематориума, пред сградата на Община Камено се провежда граждански протест против инвестицията. За организаторите на протестиращите се обяват пред медиите Теньо Тенев – бивш Първи секретар на Общинския комитет на БКП в Камено, както и Яни Шишманов, бивш комунистически кмет на общината, който не е родом от Камено и отдавна не живее със семейството си в града. 

Теньо Иванов Тенев е известен в град Камено като някогашния Първи секретар на Общинския комитет на БКП. От онези, за които се говори, че са стартирали в частния сектор веднага след промените с помощта на „червените куфарчета“. Днес Теньо Тенев е едноличен търговец, собственик на печално известното ЕТ „ТИТ Теньо Тенев“.

От екозамърсители и закононарушители до „природозащитници“ и „филантропи“

През 2015 година инспектори от Агенция по безопасност на храните /БАБХ/ откриват в складове на ЕТ „ТИТ Теньо Тенев“ в град Камено генномодифицирана соя, внос от Украйна. Проверката установила, че в цеха в Камено са доставени общо 22 тона соя от Украйна. Внесени са през Митница Пловдив от друга фирма, регистрирана в пловдивското село Царацово, но не са останали в складовете й, а са изпратени директно в Камено за пакетиране и продажба. Пробите показали, че съдържанието на ГМО били в пъти над допустимите норми, което е абсолютно недопустимо и противопоказно за човешка консумация.
При приемане на стоката през Митница Пловдив на етикетите от украинска страна е изписано, че продуктът не съдържа ГМО, с което се оправдава Теньо Тенев пред бургаските магистрати. Въпреки това районните съдии го считат категорично за виновен в грубо нарушение на Закона за безопасност на храните! На Теньо Тенев е издадена административна присъда.

Внесената ГМО соя от Украйна с фалшиви митнически документи е била 22 тона.  В момента, в който опасната храна е била разкрита от инспекторите и е спряня за продажба и консумация, в складовете на Тенев са намерени едва 500 кг. Всичкото останало количество е било пласирано на вътрешния пазар, въпреки изричните медицински заключения, че е забранено да бъде консумирано. Случаят е показателен относно отношението на Теньо Тенев към екологичните изисквания и към здравето и живота  на гражданите.

Фирмата на Теньо Тенев ЕТ „ТИТ Теньо Тенев“ попада и в полезрението на РИОСВ – Бургас като крупен замърсител на въздуха, оползотворявала глицерин „използван за отопление“ в нарушение на закона. В Доклад на Министерството на околната среда и водите /МОСВ/ от 2012 г. за регионалното състояние на околната среда през 2011 година се посочва, че „основните крупни замърсители на атмосферния въздух са разположени на територията на Община Камено и Бургас“. Сред тях като крупен замърсител на въздуха е посочен „цех за производство на студено извлечено олио и дизелово гориво от употребявано олио ЕТ „ТИТ Теньо Тенев“. 

В решение на Бургаски районен съд по наказателно административно дело НАХД № 3735 по описа за 2012 г. се посочва, че:

На 01.12.2011 г. при извършена проверка от експерт на РИОСВ – Бургас св.М.Ш. на производствената площадка на ЕТ „ТИТ-ТЕНЬО ТЕНЕВ”, находяща се в Обл. Бургас, Общ. Камено, гр. Камено, ул. „Айтоска река” № 16 установила, че ЕТ „ТИТ-ТЕНЬО ТЕНЕВ” не води отчетност за отпадък с код 07 06 08* – Други остатъци от дестилация и остатъци от реакции (глицерин) и не предоставя документи относно отчета и информацията за управление на Дейностите по отпадъци, съгласно изискванията на Наредба № 9/28.09.2004г. Св.Ш. констатирала, че количеството отпадък с код 07 06 08* (глицерин) в отчетната книга водена от 2006г. е записано в литри, а не в тонове за година, отразеното в отчетната книга, водена от 2010г. количество на отпадъка е отразено в тонове за година, като не е направено превръщане от литри в тонове. В отчетната книга водена от 2010г. в графа 3-римско,
колона 9 не било записано съоръжението, в което е третиран отпадъка. В графа 4-римско,
колоните не се съдържала информация за предадения за последващо третиране отпадък с код 07 06 08* (глицерин) от 7.100 т. липсващ на площадката към датата на проверката 01.12.2011г. В представените отчетни книги нямало отразени данни за отпадък с код 07 06 08* “глицерин” за 2009 г. и за 2011 г. В хода н същата проверка на 01.12.2011г. служителят на РИОСВ – Бургас св.М.Ш. установила, че  ЕТ „ТИТ-ТЕНЬО ТЕНЕВ” не изпълнява условие № 4 от т. „II” на издаденото от РИОСВ-Бургас Разрешение за дейности с отпадъци № 02-ДО-115 от 18.07.2006 г. със срок на действие до 18.07.2011 г., в което фигурира отпадък с код 07 06 08* -Други остатъци от дестилация и остатъци от реакции (глицерин), с код „временно съхраняване” – генериран на мястото на образуване. В отчетната книга водена от 2010г. в графа 3-римско било отразено оползотворяване чрез изгаряне на отпадък с код 07 06 08* (глицерин) -„използван за отопление”, като дата е отбелязано 03.10., не било отразено тези цифри месец и година или дата на съответен месец през 2010г., както и инсталацията в която отпадъка бил оползотворен чрез изгаряне.Св.Ш. заключила, че това деяние е неизпълнение условие № 4 от т.„ II” на Разрешение за дейности с отпадъци № 02-ДО-115 от 18.07.2006 г., тъй като към момента на действие на Разрешението ЕТ „ТИТ-ТЕНЬО ТЕНЕВ” е нямал право да извършва дейности по оползотворяване чрез изгаряне на отпадък с код 07 06 08*(глицерин),а само временно съхранение до последващото му предаване. Нарушенията били установени по документи (представени два броя отчетни книги за образувани и/или третирани отпадъци) и с КП № 0002513 (0-6-38) от 01.12.2011 г. и КП № 0003073 (0-6-43) от 14.12.2011 г. на старши експерт управление на масово разпространени отпадъци към отдел “Контрол на околната среда” при РИОСВ – Бургас.

Издаденият акт за нарушение на ЕТ „ТИТ Теньо Тенев“ от РИОСВ – Бургас е отменен от съда, но не защото процесната фирма не е извършила нарушение и не е замърсявала атмосферния въздух с изгаряне на глицерин за отопление, а поради забавяне на административния орган, който не е издал акта в законоустановения срок.

Изключително противоречива и отново с комплексно нарушение е и фирма „ТИТ БИОДИЗЕЛ“ ЕООД, която през годините като мениджъри и собственици са си прехвърляли баща и син – Теньо Тенев и Иван Тенев, а впоследствие със заповед на компетентен орган е забранена дейността й. В Регионален доклад на МОСВ от 2012 година за състоянието на околната среда през 2011 и нейните замърсители се посочва, че фирма „ТИТ БИОДИЗЕЛ“ ЕООД, в нарушение на закона, произвежда биодизел без да притежава разрешение за това.

Това нарушение е упоменато и в бюлетин на МОСВ:

С решение на директора на РИОСВ – Бургас е спряна дейността на три инсталации – „ТИТ-БИОДИЗЕЛ” ЕООД, гр. Камено и „Синтия” ЕООД за работа без комплексно разрешително, и на предприятие за производство на месо в с. Чубра, собственост на „Галус-Ко”, с. Славянци, поради това, че локалното пречиствателно съоръжение за отпадни води не работи, като дружеството е санкционирано и с още 5000 лв. за неспазване на условия в издаденото разрешително за ползване на воден обект.

По всичко личи, че екозамърсители и закононарушители, включително и разпространители на опасна за консумация ГМО соя, се заиграват със страховете на хората. Представяйки се пред обществеността като еко-защитници и загрижени за екосистемата, днес те са начело на кампанията против немския крематориум. Без да притежават необходимата експертиза, но със силно репутационно негативна обремененост в областта на екологията, Теневи внушават на гражданите, че точно този проект бил опасен за тяхното здраве. Без да е преминало обществено обсъждане, без да са се произнесли експертите.

Интересно е каква е позицията на кмета от ГЕРБ Жельо Вардунски, който е бил бизнес ортак на Теньо Тенев във фирма „БИОГРУП 2008“ ООД? Печално известна от множество примери е съдбата на стотици добросъвестни инвеститори, които са принудени да се откажат от проектите си в България, притиснати от силние корупционен натиск по всички етажи на администрацията и обществото.

Жителите на Камено са на път да изгубят инвестиция от над 8 000 000 лева поради неосведомеността си и манипулациите. Загубата ще бъде и за жителите на над 300 000 Бургас и жителите на всички морски общини, които имат огромна нужда от подобна услуга, с оглед все по-силния дефицит на земя за драстично нарастващите гробищни зони. Какви са причините за организираната кампания на псевдоеколозите-нарушители може да се предполага, имайки предви че германския концерн е на световно равнище и обвиненията в екозамърсяване за него са не само несправедливи, а и силно обидни. Работата е там, че инвеститорите не обещават и не дават суми или подаръци за да “култивират общественото мнение”. Ползите са повече от дългосрочни, защото изграждането на Парка за кремация и урнополагане извън урбанизираната зона на град Камено ще разкрие не само нови работни места с високи стартови заплати, ще задържи местното население, което мигрира към по-големите градове или напуска безвъзвратно България, но и ще допринесе за подобряване благосъстоянието, инфраструктурата и начина на живот на гражданите с акумулиране на допълнителни средства към семейните бюджети и бюджета на Община Камено под формата на данъци и такси.

Крематориум за нуждите на цяла ЮИ България на път да се провали  Еконарушители се маскират като еколози в Камено да спрат инвестицияКрематориум за нуждите на цяла ЮИ България на път да се провали  Еконарушители се маскират като еколози в Камено да спрат инвестицияКрематориум за нуждите на цяла ЮИ България на път да се провали  Еконарушители се маскират като еколози в Камено да спрат инвестицияКрематориум за нуждите на цяла ЮИ България на път да се провали  Еконарушители се маскират като еколози в Камено да спрат инвестицияКрематориум за нуждите на цяла ЮИ България на път да се провали  Еконарушители се маскират като еколози в Камено да спрат инвестиция

От IFZW International заявяват

Германия се счита за страната с най-строгото законодателство в света по отношение на контрола върху атмосферните емисии.
Въз основа на този опит
, ние разработваме и произвеждаме оборудване за нашите чуждестранни клиенти, например, кремационни линии (включително системи за пречистване на отработените газове), като отчитаме изискванията за емисиите във въздуха.

Днес кремацията е широко разпространена в света. В САЩ и Канада има около 1000 крематориума. Според последните данни във Великобритания функционират 356, в Чехия – 80, във Франция – 70 (практически във всеки град).
Кремацията е най-широко предпочитана в Япония (98% от всички починали се кремират), в Чехия (95%), във Великобритания (69%), в Дания (68%), в Швеция (64%). 
През 2015 година кремирането изпревари загробването на телата за първи път в историята на САЩ. Тенденцията показва, че темпото в полза на кремирането ще продължи и че то ще достигне до 80% през 2035 г.

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика. If you find the article interesting and useful, you can support us to continue to do independent investigative journalism.

Включете се с Данъкъ Биволъ! Support Bivol

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10.00€ Месечно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

IBAN: BG27 ESPY 4004 0065 0626 02
BIC: ESPYBGS1
Титуляр/Account Holder: Bivol EOOD

лв.
 
The current exchange rate is 1.00 EUR equals 0 BGN.
Възможности за плащане
Информация за Вас

Внимание: с този метод сумата ще е в лева, а не в евро. Можете да изпратите "Данъкъ Биволъ" електронно през Epay.bg или с банков превод. От територията на България можете също да изпратите пари в брой през EasyPay, или да направите превод през банкомат, поддържащ услугата B-Pay.    

Обща сума: 5,00 лв.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

SMS код BIVOL

За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.

  • Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ

Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.

Криптовалути

За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb
Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc

 

 

%d