Проект „Евродепутати“

Журналисти от цяла Европа настояват на искането си разноските на евродепутатите да станат публично достояние

Обясненията на Европейския парламент за отказа му да предостави документация за разходите на евродепутатите са разочароващи
Екип на Биволъ

Журналисти от всички държави-членки на ЕС са поискали от Съда на Европейските общности (СЕО) да отхвърли  отказа на Европейския парламент  да разкрие как 751-те му членове (евродепутати) харчат повече от 71 милиона евро за режийни надбавки, които получават всяка година извън редовните си заплати.

Биволъ е част от този екип и мотивира искането с информацията, че евродепутатът Илияна Йотова, която е кандидат за вицепрезидент от БСП е плащала с европейски пари на интернет тролове за форумна любов.  Случаят е изрично посочен и подробно описан в исковата молба до Съда на Европейските Общности.

„За нас е много обезпокоително, че Европейският парламент няма контрол върху това как 38,7 милиона евро от парите на европейските данъкоплатци се изразходват всяка година, и е още по-обезпокоително, че самият Парламент смята това за оправдано,“ каза Наташа Пирк Мусар, адвокатът на журналистите, по повод на липсата на контрол върху режийните надбавки на евродепутатите.

Делото започна през ноември 2015 г., когато консорциумът подаде  29 жалби (по една от името на всеки журналист) в СЕО, като призова да се публикуват  всички документи с подробности как евродепутатите харчат тези режийни надбавки, включващи обща надбавка, пътни, дневни и средства за допълнителен персонал. За пръв път журналисти съдят европейска институция за отказа й да предостави достъп до информация за тези разходи.

Преди това, през юли 2015 г., всеки един от тези журналисти се свърза с Европейския парламент (ЕП) за да поиска документи за евродепутатите от неговата / нейната страна. Всички искания бяха отхвърлени на основание защита на лични данни, както и прекомерна натовареност, която евентуално може да бъде предизвикана предоставянето на достъп до тези документи. ЕП  заяви още, че не притежава никакви документи за това как депутатите харчат режийните си надбавки.

След като журналистите подадоха жалбите си в съда, Европейския парламент излезе със същите аргументи в своя защита. Журналистите са твърдо решени да не отстъпят и настояват на искането си документите да станат публично достояние.

„Време е Европейският парламент, като  институция, която предполага отчитане пред европейските граждани, да се издигне на нивото на задачата и да предостави информация,“ каза  лидерът на проект „Евродепутати“, словенската журналистка Анушка Делич.

„Надяваме се, че евродепутатите сами ще направят необходимото и ще окажат натиск върху Парламента да действа по единствено правилния начин.“ След като отговори на доводите на ЕП, кантората на Пирк Мусар излезе с изявление от името на 29-те журналисти, което оборва някои от точките от защитата на ЕП.

„Доста сме разочаровани от защитата на ЕП, тъй като тя е по-скоро скучна,“ каза Наташа Пирк Мусар. „Главните им аргументи се основават на три съдебни дела, в които фактите са напълно различни от нашия случай. Първо, в баварския случай Lager1, поисканите данни се отнасят до лобисти, хора, които нямат публични функции. В нашия случай данните, които искаме да бъдат разкрити се отнасят до евродепутати, техните помощници и съветници – хора, които вземат важни решения и харчат публични средства за да изпълняват обществени функции. Второ, в двата случая познати като Dennekamp2, поисканите данни се отнасят до пенсионните схеми на евродепутатите, а те са от по-личен характер. За разлика от тях, ние искаме да се хвърли светлина върху това как се изразходват публични средства предназначени за членовете на ЕП. Дали наистина се харчат с цел работата им в Парламента като избрани представители на европейските граждани? „

„Тревожен е фактът, че ЕП твърди, че не притежава документи за това как евродепутатите харчат общите си режийни надбавки, тъй като те се изплащат като еднократна сума в размер около 4,300 евро на месец на всеки един от 751-те евродепутати. Знаем, че няма да успеем с тази част от нашата жалба в съда, тъй като не можем да получим документи, които не съществуват, но поне вече разкрихме значителни недостатъци в надзора на публичните разходи на ЕП. Очакваме от тези, които вземат решенията, да направят необходимите промени в системата.“

„И последно, също така искаме да подчертаем, че личните данни на европейските  чиновници и служители са по закон далеч по-защитени от тези на обикновените граждани. Призоваваме Европейския парламент да престане да се крие зад една остаряла интерпретация на това чии лични данни трябва да бъдат по-добре защитени. Напротив, искаме от  ЕП да даде възможност за по-справедлив баланс между правото на европейските чиновници и служители на защита на личните им данни и правото на гражданите на свобода на информацията. Ако ЕП счита, че е невъзможно да се тълкува съответното законодателство на ЕС по този начин, тогава именно той трябва да промени статуквото, като прокара съответните законодателни промени, вместо само да повдига рамене.“

За проекта „Евродепутати“ – проектът е създаден през ноември 2015 г., когато журналисти от всички страни-членки на ЕС подадоха жалби в Съда на европейските общности поради нарушеното им право на достъп до информация. Журналистите поискаха от Европейския парламент документи за това как депутатите харчат режийните надбавки, които получават извън заплатите си и които са предназначени да бъдат изразходвани само за упражняване на техните обществени  функции, искане, което ЕП продължава да отхвърля.

Историята на проекта, статии и документи могат да бъдат намерени тук:  http://www.ird.dk/the-meps-project/

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика.

Включете се с Данъкъ Биволъ!

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ или Годишен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10.00€ Месечно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Месечно

{amount} donation plus {fee_amount} to help cover fees.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Избрахте да дарите 10.00€ Годишно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Годишно

{amount} donation plus {fee_amount} to help cover fees.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

11,230€ of 100,000€ raised
Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5.00€

{amount} donation plus {fee_amount} to help cover fees.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Вижте как да подкрепите Биволъ със SMS на кратък номер или с криптовалута тук

.

Вижте също / Read Also