Зов Нюз:

Казусът „д-р Григор Томов” в ръцете на Агенция по вписванията и съда

by Екип на Биволъ

Препечатваме тази статия с разрешението на колегите от врачанския “Зов Нюз”, които заедно с нас станаха мишена на Комисията за финансов надзор  и все още са заплашени от рекордна глоба за “банкохулство”. Далеч от жълтите павета, шуробаджанащината, корупцията, търговията с влияние и клиентелизмът са много по-директни и безпардонни. Чест прави на журналистите от местните медии, че не изоставят тези чувствителни теми въпреки рисковете и опасностите на които се излагат далеч от прожекторите на националната публичност.

Биволъ

Две общински лечебни заведения се оказаха с общ управител след като Агенцията по вписвания отказа да узакони за длъжността „временно изпълняващ” на Център за Кожно-венерически заболявания Враца ЕООД  предложената от общинските съветници Снежана Петрова Александрова.  От документа става ясно, че при извършената проверка по чл. 21 от ЗРТ не са представени изискваните документи.

Съгласно чл. 26 „а” , ал. 2 от Закона за лечебните заведения „Лечебната дейност в Центъра за Кожно-венерически заболявания се ръководи от лекар с призната специалност по кожни и венерически болести и с квалификация по здравен мениджмънт.” Към настоящото заявление не се представят доказателства за наличие на посочените професионални квалификации от заявения за вписване управител Снежана Александрова. Освен липсата на квалификация, видно от обявения учредителен акт / чл. 10 подточка 10/ като управител е вписан д-р Григор Томов Григоров. Това би довело до несъответствие между вписани обстоятелства и обявени актове по партидата на търговеца.

Отново в компетентното решение на Агенцията по вписванията остава и другия казус: дали д-р Григор Томов Григоров ще бъде вписан като управител на Комплексен онкологичен център Враца, тъй като по Закона за лечебните заведения, съгласно чл. 26 „б”, ал. 2  „Лечебната дейност в Комплексния онкологичен център се ръководи от лекар с призната специалност по онкология или медицинска онкология и с квалификация по здравен мениджмънт.”

От справка в търговския регистър става ясно, че д-р Томов е приложил единствено нотариално заверено копие от диплома за завършено медицинско образование и за специалност „Кожни и венерически болести”. В агенцията по вписванията липсва приложена диплома за придобита специалност по „Онкология” или „Медицинска онкология”, както и копие от диплома за задължителния според закона „Здравен мениджмънт”. Тук остава отворен въпросът представена ли е такава диплома в документите, изискани от Общинския съвет за допускане на д-р Томов до явяване на конкурс и ако – да, защо не е представено нотариално заверено копие в изискваната документация от Агенция по вписванията.

Припомняме, че изборът на д-р Томов бе гласуван след разгорещени дебати и съмнения за договорки. След решението на общинските съветници от Гражданско движение ДНЕС сезираха чрез сигнал за съмнение за нарушение на Закона за лечебните заведения главния прокурор, министъра на здравеопазването, омбудсмана, окръжния прокурор, областния управител и редица други институции.


Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да подкрепите Биволъ с малка сума. Въведете желаната сума в полето и реквизитите на Вашата банкова карта или използвайте бутона Apple Pay/G-Pay от Вашия мобилен телефон Плащането се извършва през системата Stripe и Биволъ не съхранява номера на Вашата карта.:

Подкрепа за Биволъ

Support Bivol
Or enter your payment details below
Или станете наш редовен спомоществовател с „Данъкъ Биволъ“

Недоумение буди отговорът от зам.-министър Ваньо Шарков, в който се казва, че лечебната дейност и управленската дейност в КОЦ Враца могат да бъдат различни, което, според цитирания закон е недопустимо. Изумителен е начинът, по който един зам.-министър тълкува закона и прехвърля всички отговорности на съда. Дали този отговор няма някаква връзка с местен фактор на ГЕРБ и брата на д-р Шарков, който е бивш заместник-кмет на Враца в ресор „Здравеопазване”, казва Мая Антова, представител на националния съвет на Гражданско движение ДНЕС.

Отново по същия казус, но в Административния съд, сигнал подаде и председателят на групата общински съветници от „Либерален алианс-Има бъдеще за Враца” Борислав Банчев, който е и член на комисията по здравеопазване в местния парламент.

В интервю, дадено за в-к „Зов нюз”, Банчев заяви:  „Законът казва, че този, който ръководи такъв онкологичен център, трябва да има специалност онкология или медицинска онкология, това означава, че някой се е направил, че не вижда. Може би ненапразно в самото изискване за конкурса Законът е пренебрегнат. Всички знаем, че в България конкурс се прави  за определен човек. Тъй като определеният човек няма такава специалност, те съвсем умишлено са пропуснали, а са били длъжни съобразно закона, да го представят като изискване още в обявата за кандидатстване.”
На ход отново са Агенция по вписванията, която със своето адекватно решение ще потвърди дали изборът на д-р Томов за управител на КОЦ Враца ЕООД е законен според представените от него документи, както и бързото решение на общинските съветници по сложния казус, „неволно” допуснат от тях. Защото  д-р Томов в момента се намира в изключително деликатна ситуация – управител на едното лечебно заведение и почти управител на другото лечебно заведение и двете с коренно различна медицинска дейност. Ако те не се справят – идва ред на съда.

***

Приятели, радваме се, че стигнахте дотук.

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика.

Платете Данъкъ Биволъ!

Включете се с ЕДНОКРАТЕН ДАНЪК (през PayPal, банкова карта, Epay/банков превод), или станете един от нашите редовни, МЕСЕЧНИ ДАНЪКОПЛАТЦИ (през PayPal или банкова карта), или със СМС от България или чужбина

Научете повече за Данъкъ Биволъ тук.

Вижте също / Read Also