СБЖ се управлява от отвъдното на живота и историята

Агент на "Шесто" се разпорежда с имоти за милиони
Екип на Биволъ

Организацията с нестопанска цел – Съюз на българските журналисти /СБЖ/ се управлява от “отвъдното” вече години наред. Биволъ установи, че журналистическата организация, която има претенции и за сериозен морален капитал, е под съмнения за тежко закононарушение. Легитимно избраният председател на УС на СБЖ Милен Вълков, който единствен има правомощията да представлява сдружението, е починал на 13-ти септември 2011 г. Според чл.21, т.2 от Устава на СБЖ от този момент Вълков вече не е член на организацията, поради настъпването на смъртта на лицето. Цели 3 г. по-късно обаче се оказва, че Вълков дори и от оня свят не само, че не е прекратил членството си, но и ефективно продължава да управлява журналистическото НПО. От официално издадено Удостоверение за актуално състояние на Софийски градски съд (виж тук) на 12.09.2014 е видно, че промяна на управителния орган не е отбелязано. Вълков си е председател на УС. За закона и за институциите единствено той е легитимният ръководител с всички произтичащи от това правомощия. В негово “отсъствие” СБЖ се представлява от Главен секретар Снежана Цокова Тодорова – Федотова. Естествено настъпването на летален изход от света на живите, няма как да се счита за “отсъствие”. В този случай настъпват други задължителни действия и последствия, които за СБЖ явно не важат, защото държавните институции са въведени в жестоко заблуждение.

Нека да споменем и основният предмет на дейност, с който е регистриран СБЖ, защото това е показателно: Сдружението трябва да работи за “развитието на професионалната журналистика в Република България, за прилагане на установените в областта на журналистиката професионални стандарти и правила на професионална етика, сигнализиране на компетентните държавни органи за нарушения на трудовото и социалното законодателство, спазване на Правилата на журналистическа етика” и т.н. в този дух.

От умрял – писмо

“Есть такая организация”. Де юре, създаденият по съветски модел по време на тоталитарната диктатура казионен Съюз на българските журналисти е все още жив субект. Според съдебната регистрация на сдружението с нестопанска цел то има съвсем благородни цели: свободното право да се търси, получава и разпространява информация, правото свободно да се изразява и разпространява мнение, недопускане на цензура, спазване на професионални журналистически стандарт, етика и т.н.

Няма да намерим обаче видими обществени позиции на СБЖ по повод сериозните актуални проблеми пред българските медии и журналистика. Това са концентрацията на медийна собственост и институционален натиск над медиите, довели до незавидното 106-о място на България в класацията за медийна свобода на “Репортери без граници”. СБЖ си има достатъчно други дертове, за да се занимава и с някаква си свобода на словото.

Наследени обществени имоти за милиони

Съюзът, правоприемник на партийната структура, управлява имоти, наследени даром от социалистическите времена. Най-апетитните от тях са на “Графа” в София, в Банкя – четириетажна сграда с ресторант на ул. Максим Горки, както и във Варна – Международния дом на журналистите в Златни пясъци. Организацията се е наела с тежката мисия “на ползу роду” и на гилдията да отдава тези имоти под дългосрочен наем и да усвоява едни крупни суми.

Задачата не изглежда да е тривиална. Проблем е например да се намери “наемател или инвеститор на Дом 3 (Парк-хотел) на Международния дом на журналистите във Варна”, за което СБЖ съобщава в обява на видно място в сайта си.

В друга публикация се разказва как Дом 1 и Дом 2 вече са ремонтирани, но Дом 3 продължава да ни резили пред чужденците, по-точно пред “съветските” колеги, които идват да почиват там още от пролетта.

“Разположен в удивителен 45 дка парк и на крачка от собствения плаж с фин бял пясък, на 10 км от морската столица Варна и в непосредствена близост до прочутия курорт Златни пясъци, Международният дом на журналистите е перфектното място за идеалната лятна ваканция” – гласи реклама на комплекса.

Проверка във фирмените регистри показва, че стопанисването на Международният дом на журналистите се извършва от ДЗЗД “Лято 2013”, създадено на 19 април 2013 г. Партньор на СБЖ в това дружество е фирмата “Виги Турс” със собственик Георги Петров Недялков.

Кой обаче е подписал договор с “Виги Турс” през 2013, след като се знае, че председателят на СБЖ Милен Вълков се е споминал цели 2 години преди това? В Устава на СБЖ пише, че “СБЖ се представлява пред други лица от Председателя на УС, а при негово отсъствие или при фактическа невъзможност функциите му се изпълняват от Главния Секретар на СБЖ”.

Видно от решения на ВКС леталният изход не се приема в правния мир за “фактическа невъзможност”. Четири години след началото на “голямото отсъствие” на председателя, главният секретар Снежана Тодорова – Федотова, разписва документи и сключва договори от негово името на почившия. Дори и той обаче, заедно с целия УС се оказва вторично нелигитимен, защото законовият мандат им е изтекъл на… 11.03.2014.

Не е ясно как е изпълняван Уставът на СБЖ, след като той задължава УС да се отчита ежегодно за извършената дейност и финансово състояние. Задължително е било да се свика Общо събрание, което вземе решение за промените в УС, настъпили при смъртта на Вълков, да бъде избран нов член и съответно председател, а промените да бъдат вписани по партидата на сдружението в съда. Отделно СБЖ има избираем и 5 членен Контролен съвет, който е длъжен да контролира дейността на УС. Според чл. 45 от Устава, КС също трябва всяка година да се отчита пред свикано Общо събрание на организацията. Нищо от това не е било направено. Ако Общото събрание би било сезирано, то би взело решение за избор на нов Председател. Кому е била изгодна нелигитимната схема? Съюзът, който разполага с подарени имоти за стотици милиони лева. Как са стопанисвани те, след като СБЖ действа абсолютно нелигитимно през годините и не се съобразява въобще с българското законодателство, а с някакви свои необясними правила. Все пак става въпрос не са частна сбирка, а за браншовата структура на българските журналисти.

Унищоженото агентурно досие

Допускаме, че една подробност от биографията на разписващата от името на почившия Вълков секретарка на СБЖ би хвърлил лъч светлина в поредицата от въпроси около комично-трагичната ситуация. Снежанка Тодорова – Федотова е известна с агентурното си име от Шесто на ДС “Виолета”. /факсимиле/ Колежката е била вербувана от о.р. Ангел Димитров и е осъществявала дейност по линия на зловещата политическа полиция – Шесто управление на ДС, Първи отдел, който следи художествено-творческата, научната интелигенция и средствата за масова информация. Особено показателно е, че веднага след 10-ти ноември 1989 г. е била издадена заповед за пълно унищожение на агентурното работно и лично досие на аг. Виолета, както и всички данни за дейността от всички картотеки на МВР. Това е симптоматично за най-ценните за ДС кадри и тяхното бъдещо интегриране при новите условия. Почти всички агенти от този калибър заеха ключови позиции в българските медии и обществено-политически живот през последните 25 г. до днес. 

Общо несъбрание

Скандалното незаконно състояние се е подържало в продължение на години наред напълно съзнателно и със съучастието на всички 14 члена на Управителния съвет. Цяла година след като мандатът на УС на СБЖ е изтекъл, все пак е свикано Общо събрание, насрочено за 14-15 март 2015. Това е направено не защото членовете на УС са проявили закъсняла гражданска съвест, а защото е било заведено съдебно дело за легитимността на журналистичското сдружение по ЗЮЛНЦ. Освен това нараства и възмущението сред редовите членове на съюза, които започват да си дават сметка за абсурдната систуация. Но на сайта на СБЖ няма и дума за това събитие. Там е било обещано още през 2011 г. законното Общо събрание да се проведе в началото на “следващата година”, т.е. 2012. И така… до 2015. Информационният портал на съюза набляга на новини и събития от едни други, “съюзни” времена. Дописки от агенти на ДС като Кеворк Кеворкян и червени пасионарии от “прехода” се редуват с откровена про-путинска пропаганда (виж тук) и прослава на българо-съветската, пардон, българо-руска дружба (виж тук).

Вечна дружба, вечна служба! Или поне докато финансовите вливания от имотите поддържат имитацията на живот в “гнилата ябълка”, обслужваща задкулисното статукво – СБЖ.

Според Биволъ с казуса трябва да се занимаят веднага отговорните институции – Прокуратурата и ДАНС, които да извършат задълбочена проверка за последните 5 г. как “от отвъдното” е разпореждано с активи и имоти за стотици милиони лева и как така браншовата организация на българските журналисти е била практически поставена извън закона.

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика. If you find the article interesting and useful, you can support us to continue to do independent investigative journalism.

Включете се с Данъкъ Биволъ! Support Bivol

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10.00€ Месечно

Възможности за плащане
Log In to Your Account (optional)

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Възможности за плащане
Log In to Your Account (optional)

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

IBAN: BG27 ESPY 4004 0065 0626 02
BIC: ESPYBGS1
Титуляр/Account Holder: Bivol EOOD

лв.
 
The current exchange rate is 1.00 EUR equals 0 BGN.
Възможности за плащане
Log In to Your Account (optional)

Внимание: с този метод сумата ще е в лева, а не в евро. Можете да изпратите "Данъкъ Биволъ" електронно през Epay.bg или с банков превод. От територията на България можете също да изпратите пари в брой през EasyPay, или да направите превод през банкомат, поддържащ услугата B-Pay.    

Обща сума: 5,00 лв.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

SMS код BIVOL

За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.

  • Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ

Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.

Криптовалути

За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb
Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc

 

 

This post is also available in: English

Вижте също / Read Also

%d блогъра харесват това: