Човешкото бъдеще – хоризонти на развитие

Книгата „Човешкото бъдеще: хоризонти на развитие“ е част от поредица футурологични доклади, които се изготвят от организацията „Millenium Рroject“ от 1996 г. насам. Те поставят моментна диагноза (винаги са отнесени към настоящето с поглед към бъдещето) на състоянието на човечеството чрез описанието на най-застрашаващите го рискове, но и на най-добрите възможности пред него.
Паралелно с това, открояващото ги достойнство е, че предлагат решения за преодоляването на опасностите и пътна карта за реализирането на перспективите. Днес доминираща тенденция в научната литература е ограниченият в констатиращата му част характер на анализа, лишен от визия и възможни решения. Това по същността си е невидимият крепител на нежеланото статукво в много области.
Съществуват два подхода
към бъдещето
Единият е описателният, който обективно и безпристрастно очертава възможните и вероятни трендове и тенденции. Другият е нормативният – различните ценности и цели сътворяват и различни очаквания за бъдещето. Това е най-видимо чрез отделните идеологии – либерализъм, неолиберализъм, консерватизъм, марксизъм, социализъм, както и политическите доктрини, програми, стратегии. Сблъсъците на тези идеологии са и сблъсъци на алтернативни визии за бъдещето: какво да се прави, кое е допустимо и кое не, кое е опасно и кое не.
„Човешкото бъдеще: хоризонти на развитие“ брилянтно съчетава и двата подхода, като ни дава шанс да оформим бъдещето според нашите ценности и цели, познавайки обаче обективните му измерения.
Отстояваните в книгата ценности
са общочовешки,
макар някои от тях да са поместени в регионален контекст. За пръв път в България след променената обществена ситуация през 1989 г. се публикува книга с подобен научен профил, ако изключим някои издания в художествено-популярен жанр. Преди това през 70-те и 80-те години подобна литература е издавана и писана в стилистиката на планирането.
Футурологията (futurology), известна и като изследвания на бъдещето (future studies), е научна дисциплина, която изучава бъдещето. Тя анализира източниците, моделите и причините за стабилността (която за нея е аналогия на предвидимостта) и промяната (очаквана и неочаквана от човечеството). Целта на футурологията е да развива и усъвършенства средствата за прогнозиране и идентифициране на множеството алтернативни ходове на бъдещето. Тя борави с научно обосновани твърдения за очакваните възможни, вероятни, желани и нежелани вариации и трансформации на настоящето в бъдеще, социално или природно. Дефинира се като понятие през 1943 г. от немския социолог Осип Флетхайм и обозначава нов дял от познанието, който включва различен ракурс към теорията за вероятностите, отправена към бъдещето.
На българската публика са известни
предимно „художествените образи“ на бъдещето
чрез автори, които са емблематични за научната фантастика като Жул Верн, Хърбърт Уелс, Джордж Оруел, Станислав Лем, Артър Кларк, Айзък Азимов, но не и истинската футурологична литература.
Бертран дьо Жувенел пръв откроява възможността да се влияе върху бъдещето. В работата си „L’Art de la conjecture“ (1967) той противопоставя понятията „facta“ и „futurа“, като първото изразява знание за миналото, а второто е образ без съответствие с някаква историческа реалност. Концепцията за бъдещето като територия за (въз)действие е обрат в работата на политици, визионери и стратези. За Жувенел
бъдещето не е фантазия, а възможност
проект, чрез който имаме властта да валидизираме дадена концепция. От въвеждането на понятието „футурология“, терминологията, обслужваща полето на бъдещето, търпи непрестанна концептуална промяна. В хода на своето развитие част от нея стават различни понятия: „futurible“, „conjecture“, „prospective“, „futuring“, „форсайт“, „стратегическо планиране“, „визионерски мениджмънт“. Производството на толкова понятия във времето е отговор на нарастващата необходимост да се намери адекватен инструмент, който да обясни несигурността, нестабилността и промяната във все по-глобализиращия се свят. Природните сили, социалната и политическа динамика, научните открития и технологични иновации в огромна степен определят бъдещето. Човешкият капацитет се е развил дотолкова, че нашите избори все повече могат да повлияят на бъдещето. Човечеството не може да контролира бъдещето, но може да променя хода на някои събития. Подобно влияние осмисля усилието да се търси баланс между това, което искаме, и това, което е възможно.
Целта на докладите, част от който е „Човешкото бъдеще: хоризонти на развитие“, е систематично да изследва, създава и изпробва както вероятното, така и желаното бъдеще, за да се подобри процеса на вземане на решения от политически, обществени лидери, учени, бизнесмени и др. Чрез погледа върху глобалната промяна, върху глобалния стратегически пейзаж
авторите на книгата проследяват 15 предизвикателствата,
които са транснационални по природа, изискват интердисциплинарен подход към тях и отвъд институционално вземане на решения. Анализът и прогнозите за тези предизвикателства способстват създаването на „индекс за състоянието на бъдещето“, който отбелязва в коя област човечеството печели напредък, къде губи и къде бележи малко прогрес.
Защо книгата е важна за България? Описанието на климатичните промени по света дава отговор на множество въпроси. Заради тях се очакват големи миграционни потоци с хоризонт до 2030-2050 г. Готова ли е страната ни да се справи с нов наплив на „климатични бежа нци“, тъй като попада в коридора по преместване? На фона на прогнозата пък, че до 2030 г. половината свят ще бъде без прясна вода, в България се губи над 50% от питейната вода поради остарели и недобре функциониращи водопроводи.
Глобално свободата като демократична ценност намалява.
Същото се отнася и за свободата на пресата. Очаква се тази тенденция да нараства и в бъдеще за сметка на т.нар. модерен авторитаризъм. Като основни заплахи за демокрацията в книгата се посочват организираната престъпност, корупцията, концентрацията на медийна собственост, корпоративните монополи, увеличеното лобиране и усещането за безнаказаност.
Ясно можем да си дадем сметка къде ще бъде България съобразно тази скала. В по-абстрактен план можем да градим прогнози какво би било социалното поведение на хората при появата и масовата употреба на нови технологии. Днес мобилните телефони са наши вездесъщи електронни придружители. Те комбинират всичко – телефон, компютър, будилник, органайзер, мюзик плеър; има над 1 млн. приложения за смартфони. И това води до отчуждение в междуличностното общуване и заместването му с други форми.
В социалната сфера като най-големи проблеми се сочат неравенството в доходите и младежката безработица. Очевидно е, че младежката безработица не е само структурен проблем, както се счита тук, а и глобален, което може да ни даде нови подходи при решаването му. Освен множество рефлексии, които поражда, книгата „Човешкото бъдеще: хоризонти на развитие“ дава отговори и създава нагласи за бъдещето. А чрез визията за бъдещето могат да се генерират дългосрочни политики, стратегии и планове за желаното бъдеще.
chovechkoto_budeshte_pokana

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика. If you find the article interesting and useful, you can support us to continue to do independent investigative journalism.

Включете се с Данъкъ Биволъ! Support Bivol

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10.00€ Месечно

Възможности за плащане
Log In to Your Account (optional)

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Възможности за плащане
Log In to Your Account (optional)

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

IBAN: BG27 ESPY 4004 0065 0626 02
BIC: ESPYBGS1
Титуляр/Account Holder: Bivol EOOD

лв.
 
The current exchange rate is 1.00 EUR equals 0 BGN.
Възможности за плащане
Log In to Your Account (optional)

Внимание: с този метод сумата ще е в лева, а не в евро. Можете да изпратите "Данъкъ Биволъ" електронно през Epay.bg или с банков превод. От територията на България можете също да изпратите пари в брой през EasyPay, или да направите превод през банкомат, поддържащ услугата B-Pay.    

Обща сума: 5,00 лв.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

SMS код BIVOL

За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.

  • Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ

Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.

Криптовалути

За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb
Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc

 

 

This post is also available in: English

%d блогъра харесват това: