Биволъ поддържа архивна система с възможност за търсене в автономен режим.

Как да ползвам архивите на Биволъ?

  • Свалете архивния файл оттук: https://archives.bivol.bg;
  • Отворете https://cryptarsi.org в Chrome и импортирайте файла. От този момент можете да ползвате архива дори ако нямате връзка с интернет. Ако искате да ползвате архива напълно автономно без връзка с интернет, инсталирайте Cryptarsi като приложение за Вашия компютър: 

Windows x32

MacOS x64`

Linux x64

  • Отворете архива с парола cCuZLo2s6o87 (освен за архива с договорите за оградата по границата, който е с парола 5p7oj3mh20gwkeigt;
  • Можете да разглеждате файловете в архива директно или да търсите в тях с ключови думи;