От Balkanleaks:

Докладът на БАН за АЕЦ “Белене” преди да бъде манипулиран по настояване на правителството

Екип на Биволъ

В платформата за анонимно споделяне Balkanleaks се получи интегралният текст на междинна версия на доклада, изготвен от БАН по договор с БЕХ с предмет: „Изготвяне на Национална стратегия в областта на енергетиката (с фокус върху електроенергетиката)”.

Тази версия на доклада е била предадена на БЕХ и Министерството на енергетиката в края на септември 2017. Някои от заключенията от този междинен вариант бяха публикувани през октомври във в. Капитал, който твърди, че разполага с текста, но не го публикува.

Докладът съдържа въведение, три части и два анекса: Финансов модел за изграждане и експлоатация на АЕЦ “Белене” и Прогнозни цени на електроенергията в региона. Всички те могат да бъдат изтеглени от тази страница в Balkanleaks, като за всеки файл е указана съответната контролна сума.

АЕЦ “Белене” се разглежда подробно във втората част на доклада. Пълното име на заданието, разработено от БАН е: „Анализ на възможността проектът АЕЦ „Белене“ да бъде реализиран на пазарен принцип и разработване на вариант за отделяне на активите и пасивите на НЕК, свързани с проекта „АЕЦ Белене“, в отделно търговско дружество и провеждане на последваща процедура по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол”. Обособени са три части:

  • технико-икономически и правен анализ на възможностите за използване на придобитото оборудване за изграждане на атомна електроцентрала на площадка „Белене“ на пазарен принцип;

  • вариант за отделяне на активите и пасивите на НЕК, свързани с Проекта „АЕЦ Белене“, в отделно търговско дружество;

  • финансов модел на проекта АЕЦ „Белене“ – на Excel.

Направено е обаче важно уточнение:

“Междинните доклади са предназначени да бъдат четени и използвани в цялост, а не частично и поотделно. Отделянето и/или изменението на който и да е раздел или страница от докладите ги прави невалидни по отношение на изводите и оценките. Тези изводи и оценки са валидни само по отношение на допусканията, обхвата и целите на докладите към датата на отчитането им.”

В доклада е отхвърлен и митът, тиражиран периодично от властимащите и ядрени лобисти, че проектът можело да се реализира от някакъв частен инвеститор, без обществено финансиране.

Направено е общото заключение, че реализацията на проект за изграждане и експлоатация на АЕЦ без какъвто и да било ангажимент от страна на държавата, включително финансов, не би било в съответствие с действащата нормативна уредба.

След като БЕХ и Министърът на енергетиката са проучили внимателно тази версия, те са оказали натиск на екипа по проекта да въведе значителни промени и по тази причина проектът е бил удължен с два месеца – твърди анонимното лице, изпратило документите.

В документи, които представляват MS Word и MS Excel файлове, се откриват коментари и промени от потребител “beh”, както и метаданни за последни промени от потребител с име MEET – предишното съкращение на Министерството на икономиката и енергетиката.

Категорично и проверимо заключение: АЕЦ Белене е неизгоден проект

Относно икономическата и финансова целесъобразност на АЕЦ “Белене” учените от БАН излизат с категорично заключение, че такава няма.

Приложен е и интерактивен модел в MS Excel файл с 18 таблици и алгоритъм за автоматично обновяване на резултатите. Така всеки може да тества варианти на прогнозни цени на вътрешния и регионалния пазари и варианти на натоварване на мощностите. Този модел е бил готов още през юни 2017, сочат метаданните от файла. Файлът е променян последно от потребител с име “beh” на 18 септ. 2017.

Сметките за данъкоплатеца не излизат при нито една от комбинациите, категорични са учените от БАН, изготвили предварителния доклад.

Разработените финансови анализи обхващат богат спектър от възможни варианти, както за финансиране на изграждането на проекта, така и за неговата експлоатация по време на целия му жизнен цикъл. Използвани са 6 варианта на участие в капитала на проектната компания за изграждане на централата и финансиране на проекта, 5 варианта на прогнозни цени на вътрешния и регионалния пазар, където централата може да продава произведената от нея електрическа енергия, и 2 варианта на натоварване на мощностите. „Кръстосването“ на всички тези варианти води до общо 90 комбинации.
При нито една от тези 90 комбинации проектът не е финансово жизнеспособен. Това се случва и при най-високи цени, пълно натоварване и различно съотношение между собствен и привлечен капитал. Нетните парични потоци на проекта са отрицателни, а вътрешната му норма на възвръщаемост е под дисконтовата норма.

Защо властта засекрети окончателната версия?

Наличието на тази междинна версия, която както се вижда е била почти окончателна, дава възможност да се провери какво точно е променено след удължаването на срока с два месеца, за да се стигне до крайната версия, която дава по-благоприятни изводи за целесъобразността от строежа на втора атомна централа.

Крайната версия на доклада беше засекретена, макар че става дума за строго научен труд на базата на отворени данни, а не за доклад изготвен от службите на базата на разузнавателна информация. Окончателният доклад вече беше изискан по ЗДОИ от няколко извънпарламентарни политически партии.

Биволъ приветства усилията да бъде разсекретена окончателната версия на доклада по реда на ЗДОИ, но също така призовава лицата с достъп до окончателния доклад да го изпратят в Balkanleaks, платформа, която гарантира пълна анонимност и непроследимост на подателя.

Сравняването на крайната и междинната версия ще даде отговор на въпроса какво е променено в доклада и дали промените са съвместими с обективната и безпристрастна научна оценка, или са партизанска фалшификация по заповед на правителството, за да се оправдае една огромна кражба на обществен ресурс, в полза на чужда държава и корупционни кръгове.

Дори и крайната версия на доклада да е класифицирана, нейното публикуване в нарушение на действащото законодателство е оправдано от гледна точка на обществения интерес, за да се защитят парите на данъкоплатците, честта на българските учени и бъдещето на българските деца.

Вижте още за АЕЦ Белене в Досиетата на Биволъ.

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика.

Включете се с Данъкъ Биволъ!

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ или Годишен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10.00€ Месечно

Възможности за плащане
Log In to Your Account (optional)

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Избрахте да дарите 10.00€ Годишно

Възможности за плащане
Log In to Your Account (optional)

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Годишно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Възможности за плащане
Log In to Your Account (optional)

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Вижте как да подкрепите Биволъ със SMS на кратък номер или с криптовалута тук

.

This post is also available in: English Russian

Вижте също / Read Also