bulgartabak-3

Нови документи от дубайския търговски регистър потвърждават схемата за корупционна приватизация на тютюневия холдинг