Йордан Лечков дал концесията за чистотата на Сливен на приятел и на кмета на Ямбол

Capture_2014-06-02_a_14.54.44

Йордан Лечков. Снимка © Мария Съботинова

продължение от Част 1 Йордан Лечков възложил концесия на себе си и на сестра си

На 27.11.2007 г. е сключен договор между община Сливен и Гражданско дружество “ЛТБ България ХГ”, представлявано от Евгени Добрев Петков. Последният е сочен за близък приятел на Йордан Лечков. С този договор се уреждат сметопочистването, сметоизвозването и зимното почистване на населените места в Община Сливен до 2022г. За следващите 15 години са предоставени дейностите по Чистотата на едно новоучредено дружество по ЗЗД. Обичайната практика е подобни договори да са за около 4-5 години.

Обществената поръчка е обявена пред Европейската комисия с прогнозна стойност 30 милиона лева, без включен ДДС. Осъденият на първа инстанция бивш кмет на Ямбол – Георги Славов е вписан, като представляващ на “Лукском” ООД. Фирмата притежава дял в гражданското дружество “ЛТБ България ХГ”, което е регистрирано в апартамента на тъста на Георги Славов в гр.Сливен, кв. “Даме Груев” бл.53-В-3. Йордан Лечков и Коста Добрев Петков – брат на Евгени Петков се оказват свързани лица в Сдружение ОФК Сливен-2000 при справка в DAXY. По късно именно Коста Петков заменя Георги Славов (избран за Ямболски кмет през 2007г.) като управител и съдружник в “Лукском” ООД.

Европейските аутсайдери

В тръжната процедура за “чистотата” участват няколко дружества. Две от тях са водещи в дейността за Европа – Заубермахер – Австрия и Шеле – Германия. Те създават консорциуми, за да участват на търга в община Сливен. Шеле е отстранено от участие, тъй като концепцията на дружеството за изпълнение на поръчката е подписана от пълномощник, а не от управителя на дружеството. Сам по себе си този факт не е основание за отстраняване от търга, а и е лесно поправим. Но Комисията в която участват и общински съветници дава апетитната хапка на Лечков.

Консорциум е създаден и между общинската фирма “Комунални услуги” ЕООД – Сливен и Заубермахер – Австрия (почистващо над 100 града в Централноевропейските държави). “Комунални услуги” ЕООД притежава към онзи момент опитни кадри, един от най-модерните авто-паркове с техника за почистване в България, сертифицирано е и работи по Програми за ефективно почистване. Това обединение е класирано едва на второ място.

Концепцията на новосъздаденият консорциум “ЛТБ България” е оценена с 90 точки, а на водещата в Европа Заубермахер на 80 точки. Няколко месеца след провеждането на търга общинската фирма “Комунални услуги” ЕООД е ликвидирана с решение на общинския съвет, председателстван тогава от Десислава Танева (днес депутат от ГЕРБ). Стойността на активите на “Комунални услуги” е изчислена на над 2 милиона лева. Активите на дружеството обаче са разпродадени на обща стойност под 500 000 лв. Междувременно Заубермахер обжалва процедурата пред КЗК.  Жалбата обаче не е уважена.

След като печели концесията, “ЛТБ България” започва да сметоизвозва и снегопочиства за над 300 000 лв. на месец. Преди 2007 г., според запознати, същата дейност е упражнявана от “Комунални услуги” ЕООД за под 50 000 лв. на месец.

Кой всъщност чисти Сливен?

На 26.04.2012 Общинският съвет в Сливен взема решение за прекратяване договора с търговско дружество “Консорциум ЛТБ България ХГ” ООД. На 21.05.2012 г. е изпратена нотариална покана за прекратяването. Оказва се, че след влизането в сила на договора правата и задълженията по същия са прехвърлени на еднолично търговско дружество със същото наименование – “ЛТБ България” с управляващ отново Евгени Петков. На практика гражданското дружество е създадено, за да отговори на законовите критерии в търга. Търговското дружество пък към момента на процедурата е задлъжняло и не разполага с никаква техника. То е декапитализирано.Това обаче не му е попречило да упражни правата и задълженията по договора сключен от общината с гражданското дружество. Доказателство в тази посока са фактурите за сметоизвозване издавани на община Сливен от търговското дружество, а не от гражданското. Незнайно как “Консорциум ЛТБ България ХГ” се явява изпълнител на обществената поръчката по чистотата. През този период са извършвани проверки на този договор от Сметната палата и от Агенцията “Държавна финансова инспекция” – оглавявана в Сливен от кандидата за депутат от ГЕРБ през 2009г. – Галя Ченкова, която и сега работи в същата институция.

Арбитражното дело

През 2013 г. Гражданското  дружество “ЛТБ България ХГ”  е завело иск срещу община Сливен за 10 милиона лева, заради пропуснати ползи от предсрочно прекратяване на договора за изпълнение на дейностите по чистота. Делото се гледа пред извънреден арбитражен съд – аd hoc при БТПП, тъй като са вписани клаузи в договора за разглеждане на търговските спорове по този ред. Адвокат на “ЛТБ България”  е Трифон Балевски – съпруг на съдията от ВКС Емануела Балевска. Същият адвокат е представлявал Община Сливен, когато Лечков е кмет. Той е ангажиран по иска на “Бул-гейт” ЕООД, на покойният общински съветник Радостин Русев срещу Община Сливен за претърпени вреди от неправомерното прекратяване на договора по изпълнение на “Водния цикъл“ на Сливен. Тогава Община Сливен е осъдена да заплати обезщетение за над 5.5 милиона лева, макар, че е констатирано некачествено строителство. За това, че губи арбитражното дело адвокат Балевски получава хонорар 160 000 лева от Община Сливен. 

 В новото си качество адвокат Балевски този път е против Община Сливен. За известно време Трифон Балевски е  съдружник на Красимир Асенов Узунов във “Фокус – нунти” ООД. Дружеството е търговското лице на медийната марка “Верига радиостанции “Фокус”. Краси Узунов, известен в политическите среди, като “поручика” и като агент “Завадски” на ДС., пък беше водещ PR на предизборните кампании през 2003, 2007 г. и 2013г. на Йордан Лечков. Политически опоненти на Лечков твърдят, че именно Узунов урежда медиен комфорт на бившия сливенски кмет. Арбитражното дело срещу Община Сливен е под номер 1 по описа на фаталната 2013 г. Сега нарочният съд трябва да отсъди размера на обезщетението на гражданското дружество, което е претърпялo прекратяването на договора за чистотата. В хода на арбитражното производство е внесен сигнал до Окръжна прокуратура Сливен за нарушението на правилата на ЗОП при изпълнението на договора. Поредното заседание по делото е насрочено за 13 юни 2014 г.  Тогава се очаква да бъдат свалени показанията на свидетелят Йордан Лечков.

Какво ще реши съдът?

За всичките констатирани случаи на конфликт на интереси с участието на Йордан Лечков, противоречие не се установява. Действащият сега Закон за предотвратяване на конфликт на интереси не засяга пъзела на изобретателният любимец на нацията Данчо Лечков.  От направените обжалвания по различни поводи пред КЗК, ВАС и от проверките на Сметна палата и АДФИ, конфликт на интереси няма. Сега остана само извънредната институция ad hoc да се произнесе по случая. Прокуратурата пък трябва да отговори  имало ли е източване на община Сливен през договора за чистотата.

Йордан Лечков: Нямаше свързани лица. Сега чисти Вълка по партийна линия

Б.: Здравейте г-н Лечков. Имам няколко въпроса към вас относно разваления договор за сметоизвозване с “ЛТБ България”. Има ли свързани с вас лица сред управителите на трите дружества ? Според справка в ДАКСИ Коста Петков, който заменя Георги Славов, като управител в “Лукском” ООД е свързано с вас лице чрез ОФК Сливен?

Й.Л.: Няма как да е свързано лице. Аз разбирам, но няма как да е свързано лице.

Б.: А как ще коментирате факта, че тази сделка, която беше сключена по време на вашия мандат е приключена?

Й.Л.: В момента се води арбитражно дело. Прекрати се договорът без всякакво основание. Аз докато съм бил в мандат, съм гледал дългосрочно осветление боклук и такива неща да се решат.за години напред и да се оптимизират дейностите. Направил съм дългосрочни договори, имало е обществена поръчка. По закон както е. Не е имало свързани лица. Тогава е бил спазен закона.

Б.: А защо Заубермахер и Щеле са отпаднали от тръжната процедура за чистотата?

Й.Л.: Те отпадат, защото нямат атрактивни цени. Тази фирма, която има най-атракивни цени, тя печели. И тя си е вършила работата 4, 5 г. И  с идването на новият кмет беше прекратен договорът.

Б.: Вярно ли е, че фирмата, която сега сметизвозва  го прави с около 100 000 лв. по-евтино за месец?

Й.Л.: Не е вярно, сега е на 280 000 при положение, че ако преди се е вдигал 4 пъти боклука сега е 2 пъти. И преди се почистваха всички села. Преди беше 330 – 360 000 лв. на месец, с оптимизирана кратност и с оптимизирани села – почистване и извозване, а сега 250 000 на месец. А пък е много по-малка кратността на почистването. Ето къде е уловката, разбирате ли. Уж е по-малко, но дефакто се оказва, че са повече парите.

Б.: Коя е фирмата, която сега извършва това сметоизвозване?

Й.Л.: Свързана е с ВОЛФ пак. По партийна линия.

Б.: Очаквате ли да се атакува концесията за стадиона?

Й.Л.: Не очаквам, защото там всичко е не на 100%, ами на 1100% свършено. Но в крайна сметка, както е прекратен този договор за сметоизвозването… но той ще си плати сега. ( кмета ген. Кольо Милев) И то много скъпо. Те го съдят сега, на арбитражно дело е.

Б.: До колкото зная, то не е приключило?

Й.Л.: Да. Частично е. за 5 милиона. Но сигурно ще отидат 10-12 милиона. (за пропуснати ползи)

Б.: Беше отправено твърдението, че при сключването на концесията за стадиона е имало конфликт на интереси. Така ли е? 

Й.Л.: Няма конфликт на интереси. Мога да ви каза, понеже питате. Футболния клуб е с идеална цел регистриран. И аз съм кмет. По изискванията на закона аз си прехвърлям бизнеса, дали на жена ми, дали на сестра ми. Така или иначе аз и жена ми сме собственици на футболния клуб на 1005. Аз няма как да се откажа от концесията. Като случвахме договор, аз като кмет излязох в отпуска, за да може да го подпише заместникът ми, който по право има да ме замества. Явявал съм се и президент на футболния клуб. Това е 2004-та година. Тогава нямаше и закон за конфликт на интереси. Законът е от 2007-ма или 2008-ма, когато влязохме в ЕС. Така или иначе и сега съм 100% собственик на този бизнес  и на този футболен клуб и на тази концесия. Няма конфликт на интереси. Моите пари, които съм ги спечелил от футбола съм ги инвестирал в хотелския комплекс „Империя”. Има една фирма ММ9. Всички тези пари, с които са построени тези неща са моите лични средства. И един ден аз мога да си ги поискам от тези фирми, да ми ги върнат, като физическо лице. Това е счетоводна процедура.

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика. If you find the article interesting and useful, you can support us to continue to do independent investigative journalism.

Включете се с Данъкъ Биволъ! Support Bivol

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10.00€ Месечно

Възможности за плащане
Log In to Your Account (optional)

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Възможности за плащане
Log In to Your Account (optional)

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

IBAN: BG27 ESPY 4004 0065 0626 02
BIC: ESPYBGS1
Титуляр/Account Holder: Bivol EOOD

лв.
 
The current exchange rate is 1.00 EUR equals 0 BGN.
Възможности за плащане
Log In to Your Account (optional)

Внимание: с този метод сумата ще е в лева, а не в евро. Можете да изпратите "Данъкъ Биволъ" електронно през Epay.bg или с банков превод. От територията на България можете също да изпратите пари в брой през EasyPay, или да направите превод през банкомат, поддържащ услугата B-Pay.    

Обща сума: 5,00 лв.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

SMS код BIVOL

За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.

  • Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ

Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.

Криптовалути

За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb
Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc

 

 

This post is also available in: English

Вижте също / Read Also

%d блогъра харесват това: