Ново потвърждение за подменено гориво в АЕЦ „Козлодуй“

„При направената справка и консултации със специалисти се убедих, че посоченото гориво, с което е направена промяна от тип ТВС с ТВСА в АЕЦ “Калинин”, не отговаря на използваното в … Продължете с четенето на Ново потвърждение за подменено гориво в АЕЦ „Козлодуй“