Апартаментгейт:

КПКОНПИ скрила от декларацията на Порожанов имот деклариран на 43 пъти по-ниска цена

Румен Порожанов е декларирал на хартия имотни придобивки на съпругата си през 2017 г., които обаче са изповядани на симулативно занижена цена. Разликата за единия имот е 43 пъти под пазарната му стойност. За да не стане публичен този факт, той е поискал от КПКОНПИ да скрие онлайн версията информацията за придобивките. Това е направено по нескопосен начин и в изходния код се откриват следи от заличаването, става ясно от експертен анализ.

Вчера Биволъ разкри, че в публичната версия на декларацията на Порожанов липсват два апартамента, гараж и нива в Банкя, придобити от неговата съпруга. Веднага след това от в. Сега изискаха декларацията на хартия със син печат и стана ясно, че в нея се съдържат данни за апартаментите и нивата. Днес КПКОНПИ съобщи, че са открити несъответствия в декларацията на Порожанов, но не каза какви. Няма коментар и за липсата на данните в онлайн декларацията.

След това КПКОНПИ обяви, цитирана от в. Сега, че самия Порожанов е поискал заличаването на данните, за да не разкрие лице, с което живее във фактическо съжителство, но няма брак. Румен Порожанов обача има брак с Веска Порожанова. Остава и въпросът защо през 2017 г. Порожанов е декларирал всички имоти и авоари на собствената си съпруга Веска Порожанова, а през 2018 г. вече не иска да го направи. Вероятно причината се крие в явните нарушения на законите за деклариране на доходите и данъчното облагане в скритите сделки на Веска.

Признанието на КПКОНПИ вместо да оневини Румен Порожанов, му прави “мечешка услуга”, защото директно го признава за съучастник в закононарушенията, извършени от съпругата му. Още по-страшното е, че именно Комисията, която е натоварена със спазването на тези закони пък от своя страна се оказва съучастник на Порожанов, като е изпълнила по недопустим начин желанието му да прикрие от публичност въпросните имотни сделки, което на практика обезсмисля въобще и подаването на декларациите за имотно състояние, щом всеки може да си ги манипулира и цензурира по свое собствено желание!

Златни ниви в Банкя декларирани за стотинки

Посоченото от Порожанов в декларацията на хартия не съответства на информацията от имотния регистър, установи проверка на Биволъ. Конкретно става дума за два поземлени парцела с обща площ над 13 декара, от която Веска притежава 1/2 идеална част, оценена на 95 075 лв. Не става ясно дали това е пълната цена или на толкова е оценена само частта, която се пада на Порожанова.

Нивата на Порожанова в Банкя е струвала десетки пъти по-скъпо от декларираното в Имотния регистър.

Но в имотния регистър сделката за тези ниви е вписана с материален интерес 2180 лв., което прави по ……. 16 стотинки на кв.метър или 43 пъти по-малко от пазарната цена. Ето това несъответствие всъщност няма как да бъде подминато от КПКОНПИ. Но вместо да разследва Порожанов, Комисията дори му е прикрила симулативната сделка.

Нивата е вписана в Имотния регистър на 43 пъти по-ниска цена.

От кадастралната карта става ясно, че нивите се намират на място, което с времето може да се превърне в урбанизирана зона в атрактивния курорт край София. Няма никакъв шанс там да се закупят земеделски земи за 16 стотинки на кв.м., което вероятно е данъчната им оценка.

КПКОНПИ съучастник в престъпления?

Тук е важно да се отбележи, че парцелите са купени от Веска Порожанова от собствената й фирма “Частни инвестиционни проекти” ООД. Това по силата на законодателството, означава имотна сделка между свързани лица. Абсолютно същото е и положението с придобитите 2 апартамента и гараж в София, които също са купени от фирма на Веска, но с името “Армар Корпорейшан Дженерал Техникал Кооперешан” ООД. Скандалното е, че и при 4-те сделки са вписани силно занижени, т.е. “симулативни цени”, които нямат нищо общо с пазарните. Подобни сделки, особено когато става дума за “свързани лица”, какъвто е конкретният случай, са определени категорично като нарушение на закона. Данъчното третиране на взаимоотношенията между свързани лица е регламентирано от ЗДДС и ЗКПО /Закон за корпоративното подоходно облагане/. Същите постановяват, че когато свързани лица осъществяват търговските и финансовите си взаимоотношения при условия, които оказват влияние върху размера на данъчния финансов резултат, те задължително следва да са подчинени на пазарни принципи. Следователно сделките между свързани лица следва да бъдат реализирани по пазарни цени. В противен случай, те попадат под ударите на закона! 

Нивите на Порожанова са в земеделски анклав сред две урбанизирани зони на Банкя.

Ето защо данните за симулативно занижената цена са притеснителни за Порожанов. Ако информацията беше посочена в публичната му декларация, всеки би могъл да установи нарушението. Освен това става ясно, че Порожанова е продала още същата година единия от апартаментите с много голяма печалба.

Апартаментът придобит от Порожанова за 90720 лв. е препродаден същата година за 152555 лв. като печалбата надхвърля лимита за регистрация по ЗДДС.

Съпругата на Порожанов е реализирала приходи от недвижим имот придобит за 90 720 лв. и препродаден същата година за 152 555 лв. Тъй като печалбата ѝ надхвърля 50 000 лв., съответно тя е трябвало да се регистрира в 7 дневен срок по ЗДДС. Дали тя е направила това предстои да се установи.

Още повече, че малко след това Веска е извършила и втора продажба с още по-голяма печалба на втория апартамент. Тъй като сделката обаче е в началото на следващата календарна година – 2018, още не можем да видим дали тя ще бъде отразена в имуществената декларация на Порожанов. Биволъ разкри и още една “симулативна сделка” на Порожанова и нейната фирма от 2018-та година. Там случаят е още по-драстичен, тъй като Веска е купила парцел около гр. Долна Баня от 6.723 дка за невероятната цена от 6 стотинки квадратния метър! Отново от своята фирма. Там разликата с пазарните цени, на които в момента се търгуват земеделските земи в района е ….500 пъти!! 

Следва НАП да извърши ревизия както на Веска Тодорова Порожанова, така и на двете й фирми, чрез които са направени симулативните и съмнителни сделки, за да се установи дали са платени данъците пред държавния бюджет и дали въобще те са били коректно декларирани в данъчните декларации от физическите и юридическите лица.

Призоваваме НАП, както и Прокуратурата да считат публикацията на Биволъ като сигнал до тях и да се сезират в извършването на ревизия и проверка, за резултатите от която обществеността има подчертан интерес да бъде информирана! Призоваваме институциите в Р. България да престанат с подправянето на официални документи и тяхното манипулиране в частен интерес, с цел да бъде прикрита противозаконна дейност, защото това ги прави директно съучастници на лицата и директно ги поставя в положение на корупционна практика и съставомерни действия по силата на закона. Биволъ ще разкрива безмилостно всички подобни недопустими практики, които нанасят непоправима щета на доверието в обществен и международен план в същността на българската държавност и нейните институции въобще. 

Как КПКОНПИ скри компрометиращата информация

Онлайн версията на декларациите трябва да съдържа цялата информация от хартиените декларации и да отговаря на същата контролна сума. Биволъ анализира изходния код на декларацията на Порожанов и установи, че тя съдържа данни за това, че имотите и нивите са декларирани във вътрешната база данни на КПКОНПИ, но впоследствие информацията е заличена.

Декларациите сe подават от уеб сървъра на КПКОНПИ в езика XML с допълнителен файл за стил decl1.xsl, който форматира показването на полетата и таблиците.  За всяка таблица или има нещо декларирано, или се показва текст “Нямам нищо за деклариране”. Този текст не присъства в xml файла, а се вкарва в края на всяка таблица при  директива Declared=”False”.  Ако Declared=”True”, той не се отпечатва.

В декларацията на Порожанов трите таблици “Право на собственост и ограничени вещни права”, “Земеделски земи и гори” и “Прехвърляне на имоти през предходната година” са с директива Declared=”True”, но редовете, в които трябва да се опишат придобивките и продажбите са празни.

Това означава, че в базата данни на КПКОНПИ, от която се генерират изходния XML-код има информация, че са декларирани данни, но те могат да не се показват онлайн чрез допълнителна намеса, както стана ясно, по заявка от деклариращия. При това гражданите нямат никаква информация за поисканата намеса и за скритите данни, защото едва ли всеки би тръгнал да разглежда изходния код, за да установи, че е имало укрити декларирани данни.

Апартаментгейт:  КПКОНПИ скрила от декларацията на Порожанов имот деклариран на 43 пъти по-ниска ценаАпартаментгейт:  КПКОНПИ скрила от декларацията на Порожанов имот деклариран на 43 пъти по-ниска ценаАпартаментгейт:  КПКОНПИ скрила от декларацията на Порожанов имот деклариран на 43 пъти по-ниска цена

Възниква и въпросът колко от властимащите са поискали да бъдат укрити данните. Биволъ изтегли и анализира всички 3751 декларации от сайта на КПКОНПИ за 2018 г. и установи, че 2328 души са декларирали възникнало “Право на собственост и ограничени вещни права”, 1125 са декларирали придобити “Земеделски земи и гори” и 180 са декларирали “Прехвърляне на имоти през предходната година”. Стана ясно също, че

Единствено данните на Порожанов са скрити по този начин

Засега това е резултатът за 2018 г., но продължаваме да изтегляме и анализираме данните за предходните години. Тази операция ще отнеме известно време, ако КПКОНПИ не реши изобщо да скрие данните за политиците и техните имоти и несъответствия. Това обаче би било Краят на “Европейското развитие на България”.

Очакваме Премиерът Борисов да спази обещанието си дадено публично в телевизионно предаване, че ако установи по безспорен начин нарушение от страна на Румен Порожанов, то той ще бъде незабавно отстранен. Отговорност задължително трябва да бъде потърсена и в КПКОНПИ за съдействие в прикриването на данни за данъчни закононарушения! В противен случай държавата ще признае, че прилагането на законите в България е “симулативна сделка”.

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика. If you find the article interesting and useful, you can support us to continue to do independent investigative journalism.

Включете се с Данъкъ Биволъ! Support Bivol

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10.00€ Месечно

Възможности за плащане
Log In to Your Account (optional)

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Възможности за плащане
Log In to Your Account (optional)

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

IBAN: BG27 ESPY 4004 0065 0626 02
BIC: ESPYBGS1
Титуляр/Account Holder: Bivol EOOD

лв.
 
The current exchange rate is 1.00 EUR equals 0 BGN.
Възможности за плащане
Log In to Your Account (optional)

Внимание: с този метод сумата ще е в лева, а не в евро. Можете да изпратите "Данъкъ Биволъ" електронно през Epay.bg или с банков превод. От територията на България можете също да изпратите пари в брой през EasyPay, или да направите превод през банкомат, поддържащ услугата B-Pay.    

Обща сума: 5,00 лв.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

SMS код BIVOL

За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.

  • Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ

Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.

Криптовалути

За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb
Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc

 

 

This post is also available in: English

Вижте също / Read Also

%d блогъра харесват това: