Пресконференция на пострадалите от братя Галеви

Екип на Биволъ

Публикуваме стенограмата, поради непълното й и формално отразяване от медиите. В изявленията на участниците има потресаващи факти за срастването на организираната престъпност с личности и институции във висшата власт. Безнаказаността на подобни връзки и обществено статукво, доказва силната ангажираност на действащите властови структури в България с местната мафия. Определено може да се говори за силно преливане на престъпните структури във властта, както и обратното. Това доказва опасенията и изводите, че страната на практика се управлява не от действащите закони и демократичните обществени норми, а от организираната престъпност, която постоянно е заела позиции във висшите етажи на изпълнителната, съдебна и законодателна власт.

 

Съдия Мирослав Начев преди дни издаде скандалната присъда, че в Дупница няма престъпна група. Пламен Галев Ангел Христов и Красимир Оков са напълно оневинени, символични присъди от по три месеца получиха останалите, а Георги Градевски  – пробация, за кокошкарски истории, които няма как да бъдат отречени, че са станали.

Главният свидетел Пламен Миланов:

Аз съм бившият собственик на радио „Саня”. Ужасът, който претърпявам от атаката на започването на рекета до днес е неописуем. Преди девет години ме призоваха да плащам за охрана на братя Галеви. Призова ме лично Пламен Галев, но изпрати подчинения си Апостол Чакалов-Тоци. Около три години всеки месец той взимаше парите. Узаконеният от Галев  „рекет” в Дупница се нарича „такса охрана, а една година само те преустановиха рекета към мен. Тоци един прекрасен е ми каза: ”Адаш повече няма да плащаш”. После скалъпиха един капан. Имах две фирми „Мега„ и „Саня”, общо 100 коли и те си казаха, че ще забогатея много, направиха сметка-доход 15 000 лв. на месец. Извикаха ме и казаха, че трябва да прехвърля половината от фирмите си. Ако откажех, или опитах да се оплача, сега нямаше да съм между вас, а бизнесът ми щеше целият да е на тях. Те погребаха много хора и никой не разбра кой точно е извършителят. Аз също щях да съм мъртъв, затова предпочетох максимата ”преклонена глава сабя не сече”. Но чаках това време, когато мога да кажа на глас това, което мисля и което чувствам и за това, което плащам. Аз бях стигнал до просешка тояга, те започнаха да ми гледат джиповете, взеха ми част от тях, даже е записано на СРС, че искат джиповете ми, защото аз не винаги имах пари за да плащам рекета. Бях им задлъжнял. Натрапеният ми съдружник, Владимир Ангелов, беше хванат в специализирана операция на ВКП, ДАНС, ГДБОП да ми взема парите от моята еднолична фирма, а не от тази в която сме съдружници. Сега доживях да видя как съдия Мирослав Начев връща конфискуваните  и белязани пари на фирмата в съдружие, а не на моята еднолична. Можете ли да си представите!? Сумата е 3 700 лв., от който 3 000  са на ВКП и 700 лв. са мои. Сега половината трябва да ги получи Владимир Ангелов-Стъклето. А от къде ще се възстановят парите на ВКП, аз не знам. Това е невероятна аномалия. Какви са мотивите на съдията ние не знаем! Галевите очакват ние да обжалваме,стоят уж кротко, не са толкова глупави да тръгнат да ни трепят и заплашват директно сега точно. Те ще стоят кротки, докато не ги оправдаят окончателно. Истинската трагедия ще дойде, когато държавата ги оправдае окончателно. Вторият парадокс е, че Стъклето е осъден символично, не за рекет, а за притежание на 73 патрона. Това е смешно, ако не е трагично. Откакто те са задържани и подведени под наказателна отговорност, аз имам ежемесечно проверки на моите фирми.  В един месец имам три проверки, на празно, нямам нарушения. Запорираха ми имуществото. Направиха ми ревизии на двете фирми, нищо не намериха. Чисти са фирмите. Не откриха никакви милиони. И за това имам предварителна мярка запор на имуществото ми, защото има проверка, вече от две години. Решение няма! Ходих,исках да внеса пари, като обезщетение, за да ми освободят имотите от запор, за да мога да продам поне един имот и да си оправя финансово положението, но не ми разрешиха. Имам документи за всеки лев.

Адвокат Антон Сираков:

Присъдата не е ясна, представен е само нейният диапозитив. Делото започна от нейният опит /на Лидия Павлова/, гражданин да осигури намесата на правораздавателната система.

Лидия Павлова:

Притеснени сме много от това което се случи в Кюстендилския окръжен съд, но не сме обезверени. Предоставяме на вниманието ви един документ, за който се твърди, че представлява секретна стенограма от заседанието на Комисията по вътрешна сигурност в Народното събрани – едно към едно. В  него се твърди, че Галевите се занимават със синтетични наркотици. При положение, че между това което четем и това, което те ми се заканиха по телефона има очевидна връзка, защо институциите мълчат?!

Бившият шеф на ГДБОП, Валентин Танов, разкрива шокиращи подробности за бизнеса на  братя Галеви със синтетични наркотици. То­ва твър­де­ние се съобщава  в до­ку­мент, за  който  се твър­ди, че пред­с­тав­ля­ва сек­рет­на сте­ног­ра­ма от за­се­да­ни­е­то на Ко­ми­си­я­та по вът­реш­на си­гур­ност, ед­но към ед­но. Та­нов раз­к­ри­ва пред при­със­т­ва­щи­те на  за­се­да­ние, про­ве­де­но  ПРЕЗ АПРИЛ 2008 г., в при­със­т­ви­е­то на са­мия пред­се­да­тел то­га­ва на ко­ми­си­я­та Мин­чо Спа­сов, де­пу­тат­ка­та Та­тя­на Дон­че­ва и ко­ле­га­та й Иван Кос­тов, че Га­ле­ви­те са се во­ди­ли на раз­ра­бот­ка в ППОРП, че по въп­рос­ни­те ли­ца, Га­ле­ви, се про­веж­дат спе­ци­а­л­ни ра­зуз­на­ва­тел­ни сред­с­т­ва, защото осъществяват международен трафик на наркотици. Засечени са разговори на братя Галиви с началника на следствието Ангел Александров. Любопитна подробност е, че Александров е от Дупница, има къща и в Големо село /Бобовдолска община/. Според Танов, Александров е човек на Галевите и чрез него е изтичала информация от службите. Танов разкрива за конфликт на братя Галеви със Златко Баретата за разпределение на наркопазара, за пласмент в Турция и  последвалата  срещата на Министъра на вътрешните работи Румен Петков на басейна „Спартак” с Алексей Петров и братя Галеви, на която министърът идва като поставено лица. Служителите, които наблюдават оперативно срещата, се разбягват от ужас с викове ”Изгоряхме!”. Подробно се разказва за това, как Румен Петков е назначил човек на Галевите за съветник на главния секретар на МВР Валентин Петров и това е Ивайло Проданов, шеф на БОП в РПУ Дупница. Хващани са пратките с хероин, но трафикантите са се изплъзвали, защото винаги братята и хората им са били предупреждавани. Информацията е оперативна.

Защо след като разполагат с тази информация не се работи по нея?!

Ето какво се казва  в стенограмата, публикуваме само откъси от нея:

Минчо Спасов:

Беше споменат и въпросът, поставен от народния представител Атанасов за среща на министъра на вътрешните работи с Пламен Галев и Ангел Христов.

Ваньо Танов:

Господин председател, бях информиран, че в ДАНС има документ за такава среща, проведена на 9 декември 2006 година. Тази информация не е била известна преди това на представителите на ДАНС, присъствали на заслушването. На така поставения въпрос, общо за синтетиката да говоря, ще ми е малко трудно, но знам, че преди да изляза от службата е изготвена една обобщена справка, която се намира в службата. В тази обобщена справка са изяснени, въз основа на оперативната информация, с която е разполагала службата, кои са основните групи, които действат на територията на страната, по памет се сещам, че са две. Една от сериозните групи, това е на Драгомир Райкович, който е фактически, заместникът на Куйович. И другата е на така известните в обществото Галеви, говоря по линия на синтетиката. Но пак казвам, тази справка може да се вземе от направление “наркотици”, която е изготвена по повод работата по линия на синтетиката, защото за тези 2 години, през които аз бях директор, ние постигахме резултати, на ниво хващане на определени количества, но в края на краищата, до реални лаборатории, действащи лаборатории, и със задържане на извършителите, които произвеждат, ние не стигнахме.

Имахме две реализации на лаборатории, след като бяха инсталирани всички технически мероприятия за контрол на тези лаборатории и бяха установени. След това се случваше провал и в края на краищата ние само прибирахме количеството, което се намира там и оборудването, но до извършителите не стигахме. От службата течеше информация.

Аз имах случай, когато за въпросните Галеви докладвах на човек, който е високо в тази държава и 3 дни след това на мен ми се случи случка. Две справки, които са с изключително голяма важност се оказа, че са изпратени от службата, обаче ги няма в министерството. В един момент се оказаха на бюрото на Валентин Петров. С това е запознат и главният прокурор.

Татяна Дончева:

Значи 2006 година сте били директор на тази служба. Чухме за Валентин Петров, и за министъра, и за шефа на кабинета. В продължение на 6 месеца, в кабинета на генерал Илия Илиев е работил като негов оперативен помощник, човек който е свързан с Галеви, назначен със заповед на министъра. Познавате ли лицето и какво ще кажете за тези отношения на главния секретар тогава – Илия Илиев?

Ваньо Танов:

Ще ви отговоря. Галеви се водеха на разработка в ППОРП, преди това Национална Полиция, след това ППОРП. Понеже непрекъснато при нас постъпва информация за въпросните лица, ние образувахме една преписка, ППОО се казва. Тук има, които ще разберат, това е преписка на предварителен оперативен отчет, за която, разбира се, че законът го позволява и наредбите, но целта беше да се избегне пускане справки по отчета, защото щяха да бъдат индикирани нашите интереси, оперативни към Галеви.

По въпросните лица, Галеви, се провеждаха специални разузнавателни средства. По време на провеждането на тези специални разузнавателни средства, те бяха дублирани, в смисъл на жив контрол в службата. Протича един много сериозен разговор между Галеви и тогавашния директор на Национална следствена служба /НСС/, който разговор е в смисъл…

Татяна Дончева:

Кой е той?

Ваньо Танов:

Александров. Малко преди това, пак на 23-ти трябва да е било, за Коледа, това е 2006 срещу 2007 година, от Национална служба “Сигурност” е постъпила една справка. Заместник-директорът беше Веско Марков. Бяхме извикани аз, Валентин Петров, Главния секретар и аз мисля, че с мен извиках и началника на направление “Наркотици”, защото ми беше разяснено с няколко думи, че ще се коментира въпрос, свързан с наркотиците. При това положение, смятахме, че най-добре ще бъде запознат началникът на направление “Наркотици”. И отидохме на тази среща при Главния секретар.

От докладната записка на Национална служба “Сигурност” стана ясно, че тяхната информация, която бяха придобили беше, че между Галеви и Златко-Баретата ще избухне сериозен конфликт. При нас течеше по-различна информация от тази. При нас, обект на разработка, в направление “Терор” беше лицето Тони-Мамата. Той се контролира със СРС, по разработването на това лице течеше по-друга информация, че той е посредник за уреждане на среща между Гелеви и Златко-Баретата.

В момента, по наши данни, ние смятахме, че двете лица Галеви и Златко-баретата, ще осъществят контакти и ще си решат въпроса. В едната посока да заминава синтетиката, която е на Галеви, в другата посока да влиза хероина, като двете групи не си пречат по между си, защото когато работят самостоятелно, стоката се предава в Турция и на бартер се взема хероин. Няма движение на парични средства, не могат да бъдат проконтролирани. И това беше, според мен, добър техен ход.

От тази гледна точка, ние споделихме нашата информация и се разбрахме, след почивните дни, тази справка, тяхната, да ни бъде предоставена. Ние от нашата служба ще изготвим информацията, която имаме и след това, да може да се сравни коя информация е достоверна, защото тя пристига по различни пътища. В службата със сигурност се знаеше откъде е постъпила тяхната, можеше да се оцени източника на информацията, нашата беше от специални разузнавателни средства, която аз смятам, че е по-достоверна, защото не е по агентурен път.

Та по повод тези справки е проведен разговорът между Галеви, не знам кой от двамата и директорът на Националната следствена служба, тогава. Обсъждат се почти всички разговори, които са водени в кабинета. На мен ми направи впечатление, че са много конкретни. Имах чувството, че докато сме били там, някой си е включвал телефона и от там е предавал цялата информация на Галеви – какво ние коментираме, защото тази справка трябва да се пази. Ако я видите, ще се убедите, че трудно човек може да предава в пряка реч и то с такава точност!

По-късно, пак по тази разработка, постъпи информация, че Алексей Петров и братя Галеви ще осъществят среща на басейна “Спартак”. Не знам къде се намира, защото не съм от София. Алексей Петров обяснява, не помня, може и Галеви да са обяснявали, че на тази среща ще присъства посредник. Така или иначе, обаче ние не бяхме установили кой е този посредник. По време на провеждането на техническите мероприятия, участват служители от БОП, участват бригади от Външно наблюдение, защото обектите са поведени до мястото на срещата. Бригада трябваше да осъществи оперативния контрол в заведението, с цел евентуалното коментиране на тези разговори и в един момент посредникът пристига с два джипа! От единия слиза Министъра на вътрешните работи и всички служби на бегом.. Моите пристигат в дирекцията и казват: “Пак изгоряхме, какво ще правим!?”

Реплики между депутатите в залата.

Ваньо Танов:

Господин Атанасов, му каза, че шефа на Външно му омръзнало от моите разработки и че няма да закъснее пенсионирането му. То наистина и не закъсня.

Татяна Дончева:

Добре, но тази среща на басейна, за Ивайло питах аз.

Ваньо Танов:

За Ивайло съм питал Главния секретар, Главният секретар каза, че е назначен по разпореждане на министъра. За Ивайло съм сигурен, че има информация на Национална служба “Сигурност”, в момента ДАНС, защото имаше сериозен конфликт с генерал Чобанов, за въпросния Ивайло и Ивайло беше отстранен. Предполагам, че е имало сериозна информация. Аз лично знам, по оперативни пътища, че въпросния Ивайло също се е срещал с Галеви, но не знам по чии поръчения. И затова беше направен чадър, да бъдат заведени Галеви на разработка в Национална служба “Полиция”. “Чадъросани”, за да не може никоя друга служба да работи по тях и ние правихме оперативни гимнастики за разработки, които после да не могат да бъдат покрити с порционални средства.

Татяна Дончева:

Не е ли бил Ивайло служител на Службата за борба с организираната престъпност в Дупница? Мисля, че е бил шеф на регионалното звено. /Става въпрос за Ивайло Проданов – бивш шеф на Служба “БОП” в Дупница, според данните, назначен от Румен Петков под личното ходатайство на Галеви. б.ред./

Ваньо Танов:

Не може подобна среща да бъда правена с каквито и да е намерения, защото министър на вътрешните работи, няма оперативни правомощия и не може да прави агентурни срещи и т.н… Съжалявам, че господин Петканов е тук – нямам впредвид вас, защото говоря за министър на вътрешните работи, но.. В инструкцията за оперативната работа и за агентурната работа е описано кой, как и защо прави контролни срещи. И ако има лице на разработка, трябва да се изготви план и да се знае с тази среща какво се цели. Но това не може да бъде министъра на вътрешните работи в никакъв случай.

Край на извадката.

Лидия Павлова:

Щом като Румен Петков загуби делото и германският журналист  Юрген Рот бе оневинен за изнесеното в книгата си „Новите демони”, че покровителства наркобизнеса, то означава, че всичко написано от него за бившия вътрешен министър би трябвало да е истина. Тогава защо никой не разследва Петков, за да се изчисти веднъж завинаги този въпрос пред обществото?” 

Адвокат Антон Сираков:

Вие си спомняте, как беше шамаросан бившият кмет на БСП, Първан Дангов, от действащия министър на вътрешните работи Румен Петков, когато надигна глас срещу “Галевите”. Тогава срещу него скочи, и депутатката Мая Манолова, и БСП.

Свидетел Димитрина Гошева:

Зъболекарят Владимир Карастоянов прикри побоя на Галев и банда над сина му, изпрати го в Америка и вместо да се бори по съдебен път, свидетелства лъжливо в съда в полза на Галев.

Благодаря на всички журналисти, пожелали да чуят нашите гласове, нашите възгледи във връзка с една престъпна групировка, която от години стресира, напада, рекетира, пребива, убива хора, младежи от град  Дупница. Какво значи това – убива, рекетира?! Колко момчета момчета убиха в град Дупница? Те умряха и не се доказа кой е извършителят. Многократно съм разговаряла с майката на Ангел Христов-Гяволето и съм й казвала: “Христина, защо ти не искаш да разбереш, кой е прекият убиец на твоя син?!” Тя ми отговори, че никой не иска да я чуе от полицията и прокуратурата: “Ходила съм хиляди пъти до инстанциите, но никой не ми обръща внимание.”

През 2004 г. на Осми март в ресторант „Старата върба” празнувахме и консумирахме, но не и алкохол, а в крайна сметка ни бяха изписани уиски, водки… Получихме една огромна сума, надута два пъти. Казахме, че няма да платим неща, които не сме консумирали и си тръгнахме. На паркинга, точно пред колите, ни чакаха момчетата с черни очила. Започнаха да ритат съпруга ми, да ритат колите, удряха и ритаха, ритаха и кръстника ми,  жените започнаха да пищят. Това не беше празничен ден,  а схватка на разбойници, които посегнаха на нас, възрастните хора. На другия ден събрахме смелост и решихме да се оплачем в полицията, макар предварително да знаехме как ще реагират. Полицаите ни обърнаха гръб с думите: ”Да бяхте се обадили снощи, а не сега – късно е.” Отидохме в Бърза помощ за медицински удостоверения, но от там ни заявиха: “Щом са братя Галеви от нас нищо няма да получите.” Всички институции в Дупница са завербувани и корумпирани. Преди няколко години моят син, който е с три ваши образования, правист, с приятелите си, също много начетени мъже, бяха отишли в картинната галерия на Дупница. Там пили кафе и излизайки от галерията бяха пребити жестоко. Пребити без повод. Галевите целево пребиват интелигентните момчета. Те така си упражняват силата, така се чувстват във форма. Пребиха основния свидетел срещу тях, който в момента е до мен – Антонио Якимов, неговите родители бяха починали, той е един от приятелите на сина ми. В съда, Галевите изнесоха срещу него шокиращи клевети, аз бях потресена.  Възмутена съм от свидетелските показания на стоматолога Владимир Карастоянов, осъществил хирургичната интервенция на Антонио след побоя. Аз бях с Антонио навсякъде и го водих по всички лекари и болници, той оцеля по чудо. Карастоянов призна за лечението, за избитите зъби, но ми е много съвестно да упреквам зъболекаря. Той от страх извъртя истината в полза на Галевите, като каза: “Да, бит е, но мисля, че ми сподели, че биячите са от Благоевград.” По късно стана ясно, че адвокатите на Галев съшиха от това изречение цяла защитна теза. Същият зъболекар прикри побоя над неговия син, който беше пребит от Пламен Галев и приближените му. Вместо да се бори по съдебен път, Карастоянов скри сина си в Америка. Аз живея в Америка  и не можах да присъствам винаги на процеса в Кюстендил.

Братя Галеви подчиниха всички сфери на живота в Дупница, те станаха дори църковни настоятели, но не за да спазват десетте божи заповеди, а за да извличат облаги и да тормозят свещениците. Само един  се осмели да каже истината за терора и той беше веднага отстранен от храма в Дупница и изпратен на работа в напълно обезлюдено село,където няма и 20 възрастни хора на брой. Репресията на Галеви срещу всеки, който се изправи  срещу тях е безмилостна. Галев унижава по жесток начин архереиския наместник на Дупница отец Георги Паликарски. По време на забавление в ресторант „Вардар” едва не го съблече гол,  застави го да си свали калимявката,да си съблече расото, да им пее и изпълнява прищевките им! Оставаше само да му свали и кръста. Той се подчинява на всяка дума на Галев.  Това ли значи архиерейски наместник!?Няма място в Дупница, на което Галев да не е основен фактор.

Антонио Якимов-таксиметров шофьор:Гардовете на Галев ми избиха пет зъба,защото не им отнесох на датата рекета от 500 лв. на месец.Те са жестоки хора,пред очите и са пребивали страшно много хора,който не смеят да се оплачат .Те ме принудиха да им плащам ,за да остана да живея в родна Дупница.Обясниха ми,включително и Пламен Галев,че ако не се подчинявам нямам място в Дупница.Лично шефът на Галевата армия Апостол Чакалов ми заяви,че ако си отворя устата ще ме заровят три метра под земята.

Антон Сираков:

Галеви съществуват дейността си от 1994 година. От тогава до сега няма промяна в отношението на съдебната система към тях. За това организирахме тази пресконференция. В делото става въпрос за силово прехвърляне на фирма на името на Галевите, за оръжие и боеприпаси и забележете не става въпрос за колекционерски патрончета, а за боеприпаси предназначени за автоматично оръжие, оръжие с което са избити половината от големите бизнесмени от сенчестия бизнес на страната начело с Илия Павлов. Подобни оръжия са  забранени от закона, но използвани от  престъпните групировки и службите. Имаме съд, имаме процес, който се води според изискванията на защитата на братя Галеви, а не както го изисква закона! Има доказателства, които установяват наличие по безспорен начин на организирана престъпна група. И да си затваряме очите, че такава група няма, е просто гавра със закона и със съвестта на право раздаващите.

Има любопитна подробност – в Кюстендилския окръжен съд има съдия, който е арестуван по подозрение, че е вземал подкуп. Забележете обаче, че пари не са намерени, а информацията е от човек на специалните служби. Може да се допусне,че става въпрос за провокация. Същия този набеден съдия има едно страшно провинение – той е издал решение за запор върху  имотите на Пламен Галев и Ангел Христов. Никой обаче не повдигна въпроса за друг един съдия /Красимир Бамбов/, по това време председател на КОС, който  в разрез с изискванията на процесуалния закон, измени мерките „задържане под стража” в парична гаранция от по 50 000 лв  и така изведе на свобода Пламен Галев и Ангел Христов. От тук нататък, стана изключително трудно да се събират всички доказателства по делото. Свидетели  получиха внезапна амнезия, хора тръгнаха за чужбина и не можаха да бъдат намерени, за да свидетелстват и други неща, които провокират опасенията на Цветан Цветанов, че обвиняемите са могли да манипулират доказателства и свидетели. Странното е, че никой от управляващите в кабинета и парламента не орониха дума по въпроса за братя Галеви и решението на КОС.

Всички управляващи преди и след изборите държат Дупница в лично феодално владение на тези хора. В Дупница нищо не се променя. Остава въпросът – рекетът, автокъщите не са ли просто забавна  добавка в личните доходи на братя Галеви,но основното да не е това, а наркотиците. Основното е в химико-фармацевтичния комбинат в Дупница, който преди Десети ноември е работил със синтетични дроги, но и сега няма никакво доказателство производството да е преставало, напротив, в секретната стенограма се твърди точно това! Точно се казва, кои конкретни лица отговарят за синтетиката и кой го контролира. Там трябва да се търси разковничето. Не смея да кажа точно на кого е това предприятие, защото беше купено от „Актавис”, а в „Актавис има много голямо влияние една небезизвестна дама, която макар и да не е обвързана с брак с премиера на България, все пак е негова другарка в живота – Цветелина Бориславова. Знаете,че Тор Бьорголфсон държеше „Актавис” и Цветелина Бориславова беше една от приближените му, от нея той купи акциите в “СИБанк”.

Упреквам управляващите, които превръщат Дупница в едно престъпно средище и колониализират хората, които живеят там. Смея да твърдя, че Дупница съвсем не е единственото такова място в България. Смея да твърдя, че всичко в съдебната система може да се оправи, стига да има политическа воля! За съжаление ГЕРБ няма намерение да провежда реформи,политическата постановка е да се запази статуквото.

Хората от заседанието на комисията по вътрешна сигурност са живи и могат да бъдат разпитани, някой от тях са на властнически позиции, макар да са сменили кабинетите. Това, което впечатлява е, че никой не ги разпитва, никой не търси истината. Може всичко това е да лъжа, въпреки че живеещите в Дупница, около 55 000, в един глас твърдят, че всичко това е вярно. Много хора идват при мен, по повод на делата, аз не съм ги търсил и заявяват, че Дупница е средище на синтетиката. Освен журналистите няма кой друг да помогне в тази държава.

Записа Лидия Павлова

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика. If you find the article interesting and useful, you can support us to continue to do independent investigative journalism.

Включете се с Данъкъ Биволъ! Support Bivol

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10.00€ Месечно

Възможности за плащане
Log In to Your Account (optional)

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Възможности за плащане
Log In to Your Account (optional)

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

IBAN: BG27 ESPY 4004 0065 0626 02
BIC: ESPYBGS1
Титуляр/Account Holder: Bivol EOOD

лв.
 
The current exchange rate is 1.00 EUR equals 0 BGN.
Възможности за плащане
Log In to Your Account (optional)

Внимание: с този метод сумата ще е в лева, а не в евро. Можете да изпратите "Данъкъ Биволъ" електронно през Epay.bg или с банков превод. От територията на България можете също да изпратите пари в брой през EasyPay, или да направите превод през банкомат, поддържащ услугата B-Pay.    

Обща сума: 5,00 лв.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

SMS код BIVOL

За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.

  • Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ

Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.

Криптовалути

За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb
Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc

 

 

Вижте също / Read Also

%d блогъра харесват това: