Home Архив 2018

Архив 2018

by bivol
66% funded
За 2018 нашите данъкоплатци осигуриха 66,297.98€ от целевия ни бюджет 100,000.00€
CT
5.00€ 30.12.2018
DA
17.84€ 30.12.2018
BK
12.00€ 01.01.2019
ВИ
5.00€ 30.12.2018
ВИ
5.00€ 01.01.2019
SS
20.00€ 01.01.2019
IS
25.61€ 30.12.2018
ST
2.28€ 29.12.2018
MM
5.32€ 29.12.2018
ПЛ
20.00€ 29.12.2018
EE
20.00€ 01.01.2019
NS
10.71€ 26.12.2018
IA
50.96€ 26.12.2018
SG
20.00€ 24.12.2018
MT
10.40€ 24.12.2018
DD
21.07€ 24.12.2018
VI
20.00€ 24.12.2018
ZV
50.00€ 01.01.2019
AG
20.00€ 23.12.2018
ВГ
10.40€ 23.12.2018
BI
5.00€ 01.01.2019
DD
2.00€ 01.01.2019
N
10.00€ 01.01.2019
N
2.00€ 01.01.2019
НА
10.40€ 21.12.2018
AM
50.00€ 21.12.2018
KI
5.54€ 21.12.2018
PM
103.88€ 21.12.2018
RG
5.32€ 21.12.2018
ML
50.00€ 01.01.2019
AN
21.07€ 20.12.2018
PS
21.07€ 20.12.2018
PS
20.00€ 01.01.2019
АШ
10.00€ 01.01.2019
ВЦ
52.12€ 20.12.2018
AK
5.32€ 19.12.2018
AD
20.00€ 19.12.2018
МD
31.42€ 19.12.2018
RH
5.00€ 19.12.2018
NS
5.00€ 19.12.2018
IS
20.00€ 18.12.2018
ai
52.12€ 18.12.2018
NP
5.00€ 18.12.2018
VD
5.54€ 18.12.2018
DN
5.32€ 18.12.2018
DK
20.00€ 18.12.2018
ИР
10.00€ 01.01.2019
ИД
5.54€ 18.12.2018
MP
2.00€ 01.01.2019
VA
10.00€ 01.01.2019
IM
10.40€ 18.12.2018
EV
21.07€ 18.12.2018
SL
20.00€ 01.01.2019
SL
20.00€ 01.01.2019
DK
5.32€ 18.12.2018
BK
50.00€ 01.01.2019
VA
5.54€ 17.12.2018
ME
20.54€ 15.12.2018
IT
25.21€ 14.12.2018
СС
5.32€ 13.12.2018
ГП
5.00€ 01.01.2019
MS
5.54€ 12.12.2018
PS
3.47€ 12.12.2018
Г
10.00€ 11.12.2018
TP
5.54€ 01.01.2019
IR
4.31€ 11.12.2018
АМ
2.28€ 10.12.2018
АB
5.00€ 01.01.2019
ST
10.40€ 08.12.2018
VT
5.32€ 07.12.2018
EG
50.96€ 07.12.2018
A
2.43€ 07.12.2018
GG
10.00€ 07.12.2018
KT
10.00€ 07.12.2018
DF
5.00€ 01.01.2019
В
2.28€ 06.12.2018
YN
5.32€ 06.12.2018
M
2.43€ 05.12.2018
IY
5.00€ 04.12.2018
HL
10.71€ 03.12.2018
ММ
10.00€ 03.12.2018
DA
3.00€ 01.01.2019
ip
101.67€ 01.12.2018
МГ
5.00€ 01.01.2019
I
2.00€ 01.01.2019
NN
50.00€ 01.01.2019
RI
50.00€ 30.11.2018
KK
5.00€ 28.11.2018
MP
52.12€ 28.11.2018
DH
20.00€ 01.01.2019
ST
10.71€ 28.11.2018
BD
52.12€ 27.11.2018
RV
2.00€ 27.11.2018
ВЗ
20.00€ 27.11.2018
LD
5.54€ 27.11.2018
EE
10.00€ 01.01.2019
HH
5.54€ 27.11.2018
ВВ
10.00€ 27.11.2018
MV
10.71€ 27.11.2018
IH
21.07€ 27.11.2018