Хиляди може да останат без медицински грижи в летния сезон

Болницата в Поморие е пред фалит

Лечебницата на третия по големина черноморски град е в неплатежоспособност

Общинската болница в Поморие е пред тотален фалит. Лечебното заведение е изпаднало в неплатежоспособност, научи Биволъ по информация от Общинския съвет. Тя е на базата на докладна записка на директора на болницата д-р Жени Караилиева. Положението е повече от критично и има риск от затваряне в началото на летния сезон, което би било фатално, защото Поморийската болница обслужва и съседни общини като Руен и Несебър. 

С докладната за финансовото положение на болницата Караилиева иска от Принципала (Общински съвет Поморие) разрешение за теглене на банков заем в размер на 100 000 лева за оборотни средства. Кредитът щял да бъде обезпечен със залог на вземания от предоставена субсидия и договор с НЗОК. Банковата институция отказва заем, поради ненадежност на кредитополучателя.  Така се стига до абсурдната ситуация – служителите в „МБАЛ-Поморие” да посрещнат лятото с неизплатени заплати за няколко месеца. Сам по себе си този отказ на банката за отпускане на кредит на общинската болница подсказва какво е реалното състояние на Община Поморие, която започва да трупа колосални дългове с встъпването в длъжност на кмета на ГЕРБ Иван Алексиев през 2011 г.

Поморие е административен център и третият по големина град на Българското Черноморие след Варна и Бургас. Болницата обслужва 17 селища в състава на общината. Градът е обявен и за климатичен морски курорт от национално значение с решение на Министерски съвет. Населението нараства в пиковите месеци на летния сезон до стотици хиляди туристи от България и чужбина и безспорно реномето му ще бъде сринато, ако на територията липсва многопрофилна болница за активно лечение.

Платежоспособността на  „МБАЛ – Поморие” е в пряка зависимост от размера на дълговете му и ликвидността на оборотните средства, с които разполага. Дълговете на дружеството са в размер на 569 хиляди лева, като от тях 340 хиляди лева са задължения към доставчици и 229 хиляди лева са други задължения – 112 хиляди лева към персонала, 81 хиляди лева за осигурителни вноски, 36 хиляди лева за данъци.

Бързо ликвидните оборотни средства, с които разполага, са 5 хиляди лева – 1000 лева в каса и 4 хиляди лева в банкови сметки. След като към тях прибавим вземанията от данъци в размер на 5 хиляди лева /ДДС за възстановяване/ и се реализират вземанията от клиенти, които са в размер на 76 хиляди лева, разполагаемите оборотни средства на болницата ще нараснат в размер на 86 хиляди лева.

Съотношението на размера на дългове и размера на оборотните средства /569 хиляди лева дългове към 86 хиляди лева оборотни средства/ показва, че дружеството „МБАЛ-Поморие“ е в невъзможност да обслужва задълженията си, т.е – то е изпаднало в абсолютна неплатежеспособност.

Предизвестен фалит

Само за година задълженията са се увеличили със 100%. Това е индикация, че дружеството МБАЛ-Поморие не се управлява целесъобразно и това от своя страна генерира загуби. При тази политика на управление, болницата ще фалира. Във всеки един момент кредиторите могат да поискат обявяването и в несъстоятелност, ако не им се издължи. Това означава назначаване на синдици, които да преценят – ще се оздравява ли дружеството или ще се ликвидира. Схемата е до болка позната. Основният въпрос е #КОЙ има интерес това да се случи, активите и сградите да бъдат разпродадени на безценица, а дейността на МБАЛ Поморие да бъде приватизирана?

В зона на най-активна туристическа и инвестиционна дейност рентабилността от подобен бизнес е гарантирана, а липсата на обществена конкуренция е условието, което отваря всички врати пред частните апетити да се сложи ръка на здравеопазването в региона. 

  • Анализът на финансовото състояние на „МБАЛ – Поморие“ е направен на база на Годишен финансов отчет за 2016 г., внесен за одобрение в Общински съвет – Поморие с вх. № ОС-172/24.03.2017 г. 

В Годишния отчет липсва задължителният Доклад от независим одитор!

 
Решението?

Дори хипотетично да се предприеме разпродажба на активите на „МБАЛ – Поморие”, на предполагаема цена равна на отчетната им стойност – дълготрайни материални и нематериални активи /с обща стойност от 166 хиляди лева/ и материали /5 хиляди лева/, които са трудно ликвидни, средствата от реализираните активи /262 хиляди лева от всички активи/ не биха покрили генерираните задължения / 569 хиляди лева/.

Непокритата загуба на „МБАЛ-Поморие” от предходни години /до 31.12.2015г./ е в размер на 242 хиляди лева;  загубата само за 2016 г. е 250 хиляди лева; общо към 31.12.2016 г. натрупаната загуба на търговското дружество възлиза на 492 хиляди лева.

Данните са тежки и сочат, че за 1 година загубата се е удвоила! Това се случва след решение на Общински съвет – Поморие от 2015 г., взето по предложение на кмета на ГЕРБ Иван Алексиев – да бъде приет оздравителен план на лечебното заведение – назначен прокурист и бъде сменен управителят на болницата, както и да бъде създадена лаборатория на болницата. Общо добавените неразплатени задължения за 2016 г. са в размер на 296 хиляди лева. Несъбраните вземания за 2016 г. от клиенти и други вземания са в размер на 81 хиляди лева.

„МБАЛ – ПОМОРИЕ” има собствен /записан/ капитал в размер на 105 хиляди лева. При натрупаната загуба в размер на 492 хиляди лева, декапиталицацията е на стойност 387 хиляди лева.

Това е следствието от управленските решения на кмета на Община Поморие Иван Алексиев и общинския съвет, доминиран от гласовете на ГЕРБ и ДПС.

Цената на здравето

Сградата, в която се помещава МБАЛ-Поморие, е общинска собственост. С грижата на „добър” стопанин, с „отношение” към здравето на хората, медицинското обслужване и персонала на болничното заведение, в бюджета на Община Поморие за 2017 г. са заделени само 180 хиляди лева събсидия за болницата. За сравнение – субсидията на ОФК-Поморие /Общинския футболен клуб/ за 2016 г., осигурена от Община Поморие с парите на данъкоплатците, надхвърля 680 000 лева! Излиза, че до момента за местната власт нуждите на Общинския футболен клуб са огромен приоритет пред запазването на общинската болница, здравето на хората и добрата репутация на града като курорт от национално значение.

В същото време кметът на Поморие смята, че РЗОК – Бургас упражнява дискриминация спрямо МБАЛ – Поморие с отказа си за сключване на договор по НЗОК с лабораторията на общинската болница. Той зави, че ще обжалва издадената заповед от РЗОК-Бургас пред управителя на Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/, пред Административен съд-Бургас, пред Комисията за защита на конкуренцията и пред всички компетентни държавни институции, както и ще сезира министър-председателя на България Бойко Борисов и президента Румен Радев. Но това не решава същинския проблем, пред който е изправено болничното заведение – фактическата неплатежоспособност, в която се намира, и опасността всеки момент да бъде обявен фалитът му.

Биволъ се обърна със запитване по телефона към Пресцентъра на Министерството на здравеопазването относно финсовото състояние на МБАЛ-Поморие и необходимите мерки, които трябва да се вземат. Ето какво отговориха от правителствената институция: 

Биволъ.: Добър ден, дали министърът на здравеопазването е уведомен за финансвото състояние на многопрофилната болница за активно лечение в Поморие, която според изготвен финансов анализ е изпаднала в абсолютна неплатежоспособност?

Пресцентър на МЗ: Тази болница е общинска, собственик се явява Общински съвет-Поморие и Община Поморие. Всякакви въпроси, свързани с лечебното заведение, зависят от тях. Ние нямаме правото и властта да правим каквото и да е там. Това е политика на управление на Община Поморие. 

 

 

 

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика. If you find the article interesting and useful, you can support us to continue to do independent investigative journalism.

Включете се с Данъкъ Биволъ! Support Bivol

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10.00€ Месечно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

IBAN: BG27 ESPY 4004 0065 0626 02
BIC: ESPYBGS1
Титуляр/Account Holder: Bivol EOOD

лв.
 
The current exchange rate is 1.00 EUR equals 0 BGN.
Възможности за плащане
Информация за Вас

Внимание: с този метод сумата ще е в лева, а не в евро. Можете да изпратите "Данъкъ Биволъ" електронно през Epay.bg или с банков превод. От територията на България можете също да изпратите пари в брой през EasyPay, или да направите превод през банкомат, поддържащ услугата B-Pay.    

Обща сума: 5,00 лв.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

SMS код BIVOL

За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.

  • Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ

Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.

Криптовалути

За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb
Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc

 

 

This post is also available in: EnglishRussianFrench

Вижте също / Read Also

%d