Кой покрива "Газпром"?

Ресорни министри крият информация за Турски поток

Посланичката на САЩ не знаела дали ще има санкции и как американски компании доставиха турбини за тръбата
Николай Марченко
Последвайте:

Ключовите министри в правителството на Бойко Борисов, в чиито компетенции влиза реализацията на проекта за газопровод „Турски поток 2“, от седмици отказват всякаква информация по проекта на сайта за разследваща журналистика „Биволъ“. Докато очакваме отговори за договорите с руски компании, за статута на беларуски и руски работници по ареала на газопровода, ТАСС изведнъж съобщава, че изграждането на тръбата е приключило с прекарването й до сръбската граница. Посолството на САЩ пък също поне две седмици с мълчание отвръща на „Биволъ“ за потенциалните санкции и американската компания, доставила турбини за компресорната станция край с. Расово.  Обоснованото подозрение е, че целта на това „мотане“ бе с цел проектът да бъде реализиран. И това е така, въпреки протестите на НПО-та начело с гражданското движение „България обединена с една цел“ (БОЕЦ) и политическите сили като „Да, България“ и „Зелено движение“.

Бойко Борисов, Владимир Путин, Реджеп Тайип Ердоган и Александър Вучич пускат Турски поток

В края на месец октомври 2020 г. „Биволъ“ се обърна към министрите Теменужка Петкова, Деница Сачева и Петя Аврамова с въпроси за условията, по които се реализира т.нар. „Балкански поток“ на територията на Република България.

„Биволъ“ изпрати по надлежен ред писмата си на името на тези министри съгласно Закона за достъп до обществената информация (ЗДОИ). По изтичането на двуседмичния законов срок обаче нито едно от трите ведомства не отговори по същество на поставените от медията ни въпроси.

Оказа се, че тримата министри използват типичната бюрократична „хватка“, използвана успешно от прокуратурата на България – т.нар.

„препращане по компетентност“.

И едно е да препращат на подчинените си институции в качеството си на принципал, както направиха зам.-министърът на енергетиката Жечо Станков и министърът на енергетиката Теменужка Петкова, които препратиха запитването до „Булгартрансгаз“.

Друго е, когато министърът на регионалното развитие препраща заявлението по ЗДОИ не само на подчинените си в Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), а и към колегите в МТСП и Министерството на здравеопазването (МЗ).

Министри си прехвърлят топката 

Министърът на енергетиката Теменужка Петкова нямала информация по Турски поток

Въпросите до Теменужка Петкова са от нейната компетентност, тъй като касят ключовия енергиен проект, реализиран от „Булгартрансгаз“ като дружество на държавния Български енергиен холдинг (БЕХ) с принципал в лицето на министър на енергетиката. Ето какво написа “Биволъ”:

    Уважаема Гжо Министър,

 молим да ни бъде предоставена информация съгласно Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) по договорите наБулгартрансгазЕАД с компаниите: Аркад Енджиниъринг енд Констракшън“, “АркадС.П.А., ДЗЗДГазово развитие и разширение в България“, “Комплишънс дивелъпмънт С.а р.л. – Клон България, „Ай Ди Си“ (Infrastructure Development and Construction)и ОАОБелтрубопроводстройотносно изграждането на разширението на българската газопреносна мрежа до сръбската граница. Съответно копията на договорите, анексите към тях със заличени данни по GDPR”.

Едва на 10 ноември 2020 г. от пресцентъра на МЕ информират репортера на „Биволъ“ по телефона какво се случва или по-скоро не се случва с преписката по случая. Още на 30 октомври екипът трябваше да е получил на мейла си придружаващото писмо на Жечо Станков и Теменужка Петкова до ръководството на „Булгартрансгаз“, което да даде отговори в законосъобразните срокове.

Очевидно „в министерството липсва информация“ относно договорите на БТГ с компаниите, изпълнители на „Турски поток 2“. Понеже такова писмо така и не постъпва, деловодството им все пак го препраща и до „Биволъ“ повторно на 10 ноември 2020 г. след съответното обаждане до пресцентъра на МЕ. Писмото е препратено до изпълнителния директор на БТГ Александър Малинов (на главната снимка с премиера Бойко Борисов).

МТСП пък получава заявлението на „Биволъ“ по ЗДОИ на 28 октомври 2020 г. и почти десет дни го държи в своето деловодство. Съдържанието е същото и със същите въпроси:

Деница Сачева не коментира трудовите злополуки на Турски поток

     Уважаема Гжо Министър,

молим да ни бъде предоставена информация съгласно Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) относно наличието на проверки и контрол върху сключените трудови договори, изплащаните осигуровки (пенсионно и здравно осигуряване) от българските компании:БулгартрансгазЕАД, „Главболгарстрой“ АД, „Главболгарстрой Интернешънъл“ АД „Стримона строй“, „Турбо Машина България ЕООД“, „Нова строй Тийм“ ЕООД.

Интересува ни как се спазва трудовото законодателство на Република България предвид хилядите работници от чуждестранни компании, които се намират в ареала на изграждането на разширението на българската газопреносна мрежа до сръбската граница.

По какъв начин се изплащат здравните осигуровки и обезщетенията при трудовите злополуки, при автомобилни катастрофи с работници от съответния строеж и при случаи на масово заразяване с Ковид 19 и необходимото изолиране на работници.

Включително такива извън страните на ЕС (Руска Федерация, Република Беларус, Република Сърбия, Република Турция, Саудитска Арабия, Украйна и др.) Става дума за юридическите лица, регистрирани в България за изпълнението на енергийния проект: „Бонатти С.П.А“, „Макс Щрайхер С.П.А“,  „Комплишънс дивелъпмънт С.А.Р.Л- клон България“, Аркад Енджиниъринг енд Констракшън“, “АркадС.П.А.,, „Ай Ди Си“ (Infrastructure Development and Construction), ОАОБелтрубопроводстрой“.

Съответно изискваме копията на документацията, свързана с проверките за спазване на трудово законодателство след регистрираните злополуки на строителните обекти на този енергиен проект, сключените договори, изплащането на осигуровки и обезщетения при злополуки, анексите към тях със заличени данни по GDPR.

Писмо на Теменужка Петкова до изпълнителния директор на “Булгартрансгаз”

Следва препращане на 6 ноември „по компетентност“ до изпълнителния директор на ИА „Главна Инспекция по труда“ Румяна Михайлова, до изпълнителния директор на Националната агенция за приходите Галя Димитрова и до управителя на Националния осигурителен институт (НОИ) Ивайло Иванов:

„УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В Министерството на труда и социалната политика е постъпило заявление с вх. № АУ-2-22 от 28.10.2020 г. от г-н Николай Сергеев Марченко, журналист в сайта „БИВОЛЪ“. Получено е и заявление, с вх. № АУ-2-24 от 06.11.2020 г., препратено по компетентност от Министерство на регионалното развитие и благоустройство, с идентично съдържание, подадено от същия заявител.

Информирам Ви, че Министерството на труда и социалната политика не администрира поисканата с горепосочените заявления информация.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация, приложено препращам Ви по компетентност, постъпилите в Министерството на труда и социалната политика, заявления за достъп до обществена информация“.

Подписът под писмото е на главния секретар на ведомството на Деница СачеваМилена Петрова.

Аналогично постъпват и във ведомството, ръководено от регионалния министър Петя Аврамова, към която “Биволъ” също се обърна със заявление по ЗДОИ:

Уважаема Гжо Министър,

молим да ни бъде предоставена информация съгласно Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) относно наличието на проверки и контрол върху строителната дейност на българските компании и чуждестранни компании, които се намират в качеството си на изпълнители и подизпълнители в ареала на изграждането на разширението на българската газопреносна мрежа до сръбската граница.

Става дума за: „БулгартрансгазЕАД, „Главболгарстрой“ АД, „Главболгарстрой Интернешънъл“ АД „Стримона строй“, „Турбо Машина България ЕООД“, „Нова строй Тийм“ ЕООД.  Включително такива извън страните на ЕС (Руска Федерация, Република Беларус, Република Сърбия, Република Турция, Саудитска Арабия, Украйна и др.) Става дума за юридическите лица, регистрирани в България за изпълнението на енергийния проект: „Бонатти С.П.А“, „Макс Щрайхер С.П.А“,  „Комплишънс дивелъпмънт С.А.Р.Л- клон България“, Аркад Енджиниъринг енд Констракшън“, “АркадС.П.А.,, „Ай Ди Си“ (Infrastructure Development and Construction), ОАОБелтрубопроводстрой“.

Интересува ни как се спазва строителното законодателство на Република България и ЕС предвид хилядите работници от чуждестранни компании.  

По какъв начин се осъществява строителният контрол предвид наличието на информация за нерегламентиран нощен труд, предизвикани трудови злополуки, автомобилни катастрофи с работници и случаи на масово заразяване с Ковид 19 с изолиране на десетки работници.

Регионалната министърка  Петя Аврамова препрати…към здравния министър

Съответно изискваме копията на документацията, свързана с наличие на строителен контрол / надзор над площадките и строителните обекти на този енергиен проект, законосъобразността на сключените договори и анексите към тях със заличени данни по GDPR.“.

Там отговорът е с подписа на директора Дирекция „Правна“ на МРРБ Боянка Георгиева, препратила “по компетентност” заявлението извън ведомството:

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация, приложено Ви изпращаме по компетентност постъпилото заявление за достъп до обществена информация с вх. № 94-00-99/28.10.2020 г., подадено от Николай Марченко, журналист в сайта „Биволъ“.

Писмото ни се препраща не само на сезираното от нас вече МТСП, но и до Министерство на здравеопазването и до подчинената на МРРБ контролна институция – ДНСК.

Вашингтон не бърза със санкциите 

Интересното е, че и посланикът на Съединените Американски Щати в България Херо Мустафа не бърза да отговаря на поставените от „Биволъ“ въпроси относно реализирането на газопровода с участие на американски компании, доставяли не само тежка строителна техника, но и турбини за компресорната станция „Расово“.

Официалното запитване на „Биволъ“ е изпратено на 30 октомври 2020 г. със съответната информация, препратки към разследванията на медията ни и няколкото общи въпроса относно позицията и плановете на САЩ за реакция при реализирането на проекта:

Посланичката на САЩ Херо Мустафа не бърза да коментира щекотливата тема

Ваше Превъзходителство,

молим да ни бъде предоставена информация относно плановете на САЩ за включване в санкционния списък на изпълнителите на проекта за газопровод „Турски поток 2“.  

Обръщаме вниманието Ви на факта, че разследванията на „Биволъ“ и ГД „България Обединена с Една Цел“ (БОЕЦ) установиха, че държавният концерн  „БулгартрансгазЕАД има договори с европейския клон на компания Solar Turbines (САЩ) –

“Солар Търбайнс Юръп С.А.“ – Белгия, доставила в с. Расово три компресора за Компресорната станция „Расово“ за нуждите на Турски поток 2. Заснети са с дрон от ГД „БОЕЦ“.

 Установихме също така на линейната част на газопровода край с. Макреш (Област Монтана) наличие на тежка техника на американската Caterpillar, брандирана от официалния дистрибутор за Гърция и България Eltrak Group (вижте: Dubious Bulgarian Companies Provide Cover Up Construction-Equipment for Turkstream 2). Според Информационната система за управление и наблюдение на евросрествата в България (ИСУН) “Елтрак България” е доставчик по европроект на фирмата “Верда 008” OOД, чиято техника американско производство може да се види по строежите на газопровода.

От българската страна подизпълнители са „Главболгарстрой“ АД и  „Главболгарстрой Интернешънъл“ АД в консорциум ДЗЗД „ФЕРОЩАЛ БАЛКАНГАЗ“ с „Ферощал Индустрианлаген ГмбХ – Германия“. Сред декларираните от тях подизпълнители са: “Турбо Машина България” ЕООД и “Химкомплект Инженеринг” АД.

Обръщаме вниманието Ви на факта, че „Турбо Машина България“ ЕООД има едни и същи собственици с фирмата „Брайт Инженеринг ООД“ – Варна, която през 2007, 2010, 2012 и 2016 г. е

подизпълнител на двата ТЕЦА-а, собственост на компании от САЩ: „Ей и Ес – 3С Марица изток I” ЕООД и „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД.

Биволъ: Александър Лукашенко строи Турски поток с европари

Иначе компаниите извън ЕС и НАТО на Турски поток 2 са: Аркад Енджиниъринг енд Констракшън” (Саудитска Арабия), “АркадС.П.А.(Милано, Италия), контрол върху които според данните ни е минал в ръцете на компании с краен собственик ОАО „Газпром“ (Руска Федерация).

 Също на обекта работи ДЗЗДГазово развитие и разширение в България – ГРРБ“ с участие на Консорцио Варна 1 („Бонатти С.П.А“ и „Макс Щрайхер С.П.А“). Относно италианската Bonatti установихме (вижте Company Suspected of Ties with Cosa-nostra Wants to Build Turkstream 2 in Bulgaria) в партньорство с Investigative Reporting Project Italy (IRPI), че е свързана със сицилианската ОПГ Коза Ностра и е подизпълнител на територията на Италия и Гърция на подкрепените от САЩ и ЕС проекти за Трансадриатически и Трансанадолски газопроводи.

За компанията IDC – Infrastructure Development and Construction (Белград, Сърбия) е установено, че през мрежа от сръбски и офшорни юридически лица е собственост на „Газпром“, който отдавна е под санкциите на САЩ и ЕС. Беларуският държавен концерн ОАОБелтрубопроводстрой“ (вижте: Lukashenko is Building Tturkstream in bulgaria with European Money) е дългогодишен подизпълнител на „Газпром“ и е изключен от Литовската държавна агенция за сигурност от проекта за газов интерконектор „Полша – Литва“ заради потенциалните си връзки с беларуски и руски специални служби. 

Наличието на американски доставчици, оборудване и тежка техника означава ли, че Вашингтон не е против компании от САЩ да участват в проектите на „Газпром“? Заобиколила ли е Solar Turbines през белгийския си клон обявените от Държавния департамент санкции за Северен поток 2 и Турски поток 2?

Ще бъде ли извършена проверка за законосъобразността на сътрудничеството на американски компании с „Булгартрансгаз“ и подизпълнители на подсанкционния в САЩ и ЕС „Газпром“?

Могат ли да бъдат наложени санкции върху българските компании като „Български енергиен холдинг“ ЕАД, „Булгартрансгаз“ ЕАД, „Главболгарстрой Интернешънъл“ АД и др., които реализират спорния за интересите на ЕС и НАТО Турски поток 2? Нарушава ли Република България Договора си за членство в НАТО, след като допуска представители на руски служби да охраняват офиса/базата на IDC и Arkad в гр. Брусарци, използвали физическа сила срещу Биволъ и ГД БОЕЦ при заснемане на обекта?

Каква е позицията на Посолството относно реализирания проект, подлага ли се той вече на санкции наред със Северен поток 2 или това предстои да бъде решено в обявения 30-дневен срок? 

На 30 октомври специалистът „Информация“ в Посолството на САЩ Раиса Йорданова отговаря на медията ни, че запитването ни е получено.

„Опитваме се да намерим човек, който да отговори на въпросите Ви“, гласи имейлът от пресслужбата на Херо Мустафа.

На 2 ноември Раиса Йорданова не коментира дали и в какви срокове може да се очаква някакъв официален отговор от страна на американската дипломатическа мисия у нас:

„За съжаление, не мога да дам конкретен отговор на въпроса Ви“.

По време на проведения телефонен разговор на 10 ноември на екипа ни пак е отговорено, че не се знае кога могат да очакват отговора на посланик Херо Мустафа относно евентуалните санкции за „Турски поток 2“.

Биволъ за строителната техника по площадките на газопровода

Дали тази липса на официална позиция е в резултат на несигурността с резултатите на изборите в САЩ, където действащият държавен глава Доналд Тръмп по първоначални данни губи битката за Белия дом?

Или е свързано с желанието на напускащия поста президент и неговия държавен секретар Майк Помпео да не си развалят отношенията с руския президент Владимир Путин заради и без това достроената тръба?

А и всеки президент и държавен секретар има право да си смени посланиците след встъпването в длъжност. Затова и Херо Мустафа може да бъде сменена след януари 2021 г., ако Джо Байдън заеме поста на президент, а бившата съветничка на Барак Обама по международна политика Сюзан Райс стане държавен секретар на САЩ.

И в този случай американската дипломатка по разбираеми причини може да няма желание да си разваля отношенията с руския си колега в София Анатолий Макаров, за когото реализирането на ребрандирания „Южен поток“ под формата на „Турски поток 2“ може да се окаже повод за повишение в дипломатическата му кариера.

Тръбата е готова, отговорите – липсват

Докато тече тази безкрайна официална кореспонденция, на 9 ноември 2020 г. изведнъж главната руска държавна информационна агенция информира, че газопроводът през България вече е готов.

„Строителството на „Балкански поток“ де факто е завършено, а българският участък от газопровода е свързан с този в Сърбия. Това съобщи пред ТАСС информиран източник, участващ в изграждането на газопровода“, писа в. „Сега“, както и редица други национални медии.

Оказа се, че властта и изпълнителите са най-обезпокоени не дали ще бъде пуснат в експлоатация предвид риска от санкциите на САЩ, а дали ще има пищен банкет по повод приключилата работа.

Бойко Борисов и Теменужка Петкова “строят” Турски поток 2

„Балкански поток” е завършен, свързан е с газопровод в Сърбия, няма официални събития във връзка с завършването на газопровода поради пандемията на коронавируса, а церемонията вероятно ще се състои по-късно “.

Това е казал пред агенция ТАСС неназованият източник в София.

През октомври министър-председателят Бойко Борисов обяви, че строителството на газопровода “Балкански поток” в страната „е почти приключило“.

Тогава премиерът отново подчерта пред, че “с изпълнението на проекта “Балкански поток” България щяла

„да се превърне в регионален стратегически газоразпределителен център и ще гарантира диверсификация на доставките на газ”.

Всъщност, „Балкански поток“ е продължение на газопровода „Турски поток“ през територията на България, а за Държавния департамент на САЩ това е един и същи газопровод. В официалните документи се нарича „обект на разширяване на газопреносната инфраструктура на компанията „Булгартрансгаз “паралелно със северния главен газопровод до българо-сръбската граница“.

Първият участък на „Турски поток“ беше пуснат на 8 януари 2020 г. тръбата минава по дъното на Черно море от Русия до бреговете на Турция. Това вече ощети БТГ откъм транзитните такси, тъй като Турция в качеството на най-голям потребител от години беше получавала своето синьо гориво през стария Трансбалкански газопровод, който е с маршрут за пренос по линията: Русия – Украйна – Молдова – Румъния – България.

Но от началото на 2020 г. Анкара вече получава основните си количества от „Газпром“ през морската част на „Турски поток“. Така Москва успява да накаже не само Украйна, но и страните по маршрута с орязването до минимум на транзитните такси, които оттук нататък България получава само за пренос към малките енергийни потребители като Сърбия и Северна Македония.

Ресорните вицепремиери пазят мълчание по темата “Турски поток” (Снимка: Дир.бг)

“Биволъ” поиска позиция по проекта и от ресорните вицепремиери по еврофондовете Томислав Дончев и по икономическата политика Мариана Николова  

дали според тях е нормално да се използва строителната техника, закупена по еврофондове на площадките за “Турски поток 2”.

И дали правителството е готово при наличие на рискове от санкции на САЩ да пусне газопровода в експлоатация.

Двамата ресорни зам.-министър-председатели очаквано игнорираха поставените от медията ни въпроси.

Същевременно сръбската дъщерна компания на “Газпром” IDC е подала сигнал към Районното полицейско управление на гр. Брусарци заради навлизането на “неустановени лица” на “нейната територия” след акцията на БОЕЦ и Биволъ пред офиса на дружеството в началото на октомври т.г.

Районният прокурор на Лом пък все още разглежда подадените тогава от екипите на Биволъ и БОЕЦ жалби за към ПУ Брусарци заради прилагане на физическа сила от неизвестни рускоезични служители на IDC, опитали да ни изведат извън бариерата на общинския терен, използван от тях за база.

На 9 ноември от ГД “БОЕЦ” са внесли и и официален сигнал до ДНСК към МРРБ с искане да бъде спряна работата по газопровода поради липсата на адекватен строителен контрол и евентуалните нарушения по трасето:

“На основание чл. 224 и чл. 225 от ЗУТ, БОЕЦ изискваме от ДНСК образуването на проверка и да пристъпи към незабавно спиране на строителните дейности на компресорната станция до с. Расово, област Монтана”.

“Както и по трасето на „Турски поток” до приключване на проверката и премахване на установените нередности”, гласи сигналът на гражданското НПО.

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика. If you find the article interesting and useful, you can support us to continue to do independent investigative journalism.

Включете се с Данъкъ Биволъ! Support Bivol

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10.00€ Месечно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

IBAN: BG27 ESPY 4004 0065 0626 02
BIC: ESPYBGS1
Титуляр/Account Holder: Bivol EOOD

лв.
 
The current exchange rate is 1.00 EUR equals 0 BGN.
Възможности за плащане
Информация за Вас

Внимание: с този метод сумата ще е в лева, а не в евро. Можете да изпратите "Данъкъ Биволъ" електронно през Epay.bg или с банков превод. От територията на България можете също да изпратите пари в брой през EasyPay, или да направите превод през банкомат, поддържащ услугата B-Pay.    

Обща сума: 5,00 лв.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

SMS код BIVOL

За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.

  • Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ

Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.

Криптовалути

За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb
Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc

 

 

This post is also available in: English

%d