След сигнали на БОЕЦ до ЕК

7 строители на Турски поток на прокурор да връщат европари

Министерството на икономиката призна пред „Биволъ“ за нередностите само след нареждане от вицепремиера Томислав Дончев
Николай Марченко
Последвайте:

Седем български строителни компании, докарали тежката си техника на площадките по трасето на газопровода „Турски поток 2“, са разследвани от Софийската градска прокуратура (СГП) и са длъжни да върнат 100% от европейското си финансиране. Последствията идват след сигналите на гражданското движение „България Обединена с Една Цел“ (БОЕЦ) по материалите на „Биволъ“ и Bird.bg до Европейската комисия (ЕК), ОЛАФ и главния прокурор на ЕС Лаура Кьовеши. Това става ясно от официалното писмо на Министерството на икономиката до „Биволъ“, подписано от главния директор на главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. Илияна Илиева. Тъй като най-едрите нарушители са многогодишни партньори и подизпълнители  на скандалната Джи Пи Груп, разследването се превръща в своебразен газов #ДжиПиГейт.

Както във вица “В резултат на следствените действия да не стигнем до самите нас”, проверките на управляващите по искане на ЕК на редица подизпълнители на строителни дейности по Турски поток 2 би трябвало да стигнат до партньори на Джи Пи Груп и до други свързани с ГЕРБ предприемачи.

 

1

Припомняме, че „Биволъ“ изпрати запитванията си по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) до редица министри още през ноември 2020 г. ДНСК, „Булгартрансгаз“, Министерството на здравеопазването и Министерството на икономиката не отговориха.

Едва след неколкократните сигнали на „Биволъ“ до ресорния вицепремиер по еврофондовете Томислав Дончев за липса на каквито и да било отговори от ресорните ведомства, на 8 януари „Биволъ“ получи официалната позиция от икономическото министерство от 3 страници.

„Бенефициентите не са възстановили задълженията си…“

Очевидно е, че сигналите на ГД „БОЕЦ“ са довели до редица проверки на съответните европейски проекти от страна на ЕК и последващото задействане на контролните органи в София. „В Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и қонкурентоспособност” 2014-2020 е постъпило писмо вх. NNo 12-00-121/29.01.2020 г. от Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз” (ИА OCEC), с което Одитният орган препоръчва предприемане на коригиращи мерки във връзка с резултатите от извършени проверки“, гласи писменият отговор на Илиева.

EK даде на Гешев строителите на Турски поток, усвоили европари

Тя припомня, че съгласно условията за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия” на ОПИК 2014-2020, при одобрен оценителен доклад от Ръководителя на Управляващия орган, кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за финансиране,

се поканват да представят в 10-дневен срок доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент, като представят необходимите документи

Ресорната директорка от министерството на Лъчезар Борисов цитира точка 27.1. А) от Условията за кандидатстване по процедурата, според която с поканата от кандидатите е „изискано да представят и Удостоверение от Националната агенция за приходите за липса на задължения на кандидата (издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на представянето му) – оригинал или копие, заверено от кандидата“. Това означава, че задълженията на някои от компаниите, за които БОЕЦ, „Биволъ“ и Bird.bg установиха наличия на задължения към НАП, са получили такива удостоверения по някакъв друг начин.

Посочените 7 дружества са представили всички изискуеми документи на етап договаряне, включително и Удостоверения от Националната агенция за приходите за липса на задължения, с което същите са отговорили на изискванията за бенефициент и съответно управляващият орган на ОПИК е сключил с тях административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДПБФП), както следва:

 – АДПБФП NNo BG16RFOP002-3.001-0252-C01 с бенефициент „Верда 008″ ЕООД;

– АДПБФП No BG16RFOP002-3.001-0148-C01 с бенефициент „ТК дрийм билд” ЕООД;

– АДПБФП No BG16RFOP002-3.001-0151-C01 с бенефициент ТК билд“ Еоод;

– АДПБФП NNo BG16RFOP002-3.001-0099-C01 с бенефициент КВП-ГрупЕООД;

– АДПБФП No BG16RFOP002-3.001-0690-C01 с бенефициент „КВП-КонсултЕООД;

– АДПБФП Ne BG16RFOPO02-3.001-0727-СО1 с бенефициент „Амбър ойлЕООД;

АДПБФП No BG16RFOPO02-3.001-0795-C01 с бенефициент Научно-технически съюз по строителство-Консултинженеринг” ЕООД. 

ИА ОСЕС според МИ препоръчвала по засегнатите АДБФП „да бъдат регистрирани и администрирани сигнали за нередност, с цел установяване функционирането на проектите и постигането на заложените цели“. „В писмото е указано да се обърне внимание на установени от Одитния орган сходства в проектите, вкл. евентуална свързаност на дружествата, съвпадение в дейността на финансираните проекти, сходство на местоположението на инвестициите и др.“, пояснява Илиева.

Въз основа на информацията в писмото, по всеки от посочените по-горе проекти, бяха регистрирани сигнали за нередности

 

Според шефката по европроектите в икономическото ведомство, по „всички регистрирани сигнали за нередности бяха извършени внезапни проверки на място, както и документални проверки“.

Снимка: Валентин Захариев, “Булфото”

„Резултатите от проверките по сигналите за нередности са обективирани в доклади до Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” и  са приключили с регистриране на нередности и издаване на решения за определяне на финансови корекции в размер на 100% от предоставените средства от ЕСИФ“.

Делото е стигнало и до градския прокурор на София, ако се съди по писмото на Илияна Илиева до „Биволъ“, още през септември 2020 г. – броени седмици преди първите акции на БОЕЦ на „Турски поток 2“ (октомври 2020 г.)

„Решенията за определяне на финансови корекции бяха предоставени на Софийска градска прокуратура с писмо изх. N 12-00-121/15.09.2020 г. във връзка с пр.пр. N 10110/2020 г.“.

Което ни кара да се усъмним дали сигналите към СГП не са регистрирани със задна дата, седмици преди да стане ясно какви нарушения има по строителните площадки на обекта.

Шефката по европроектите признава и, че милионите евросредства все още не са възстановени дори частично, понеже компаниите очевидно и не планират да ги връщат:

„Следва да ви уведомя, че бенефициентите не са възстановили задълженията си към Управляващия орган на ОПИК, като издадените решения за определяне на финансови корекции в размер на 100% от предоставените средства от ЕСИФ, бенефициентите са оспорили с жалби в АССГ в нормативно определения 14-дневен срок“.

„Образуваните производства все още не са приключили с влязъл в сила акт на съда“, обобщи в отговора си до медията ни Илияна Илиева от Министерството на икономиката.

Фирми около GP Group с милиони държавни поръчки

Снимка: Валентин Захариев, “БулФото”

След проверката в Търговския регистър, в търсачките на „Биволъ“ / Bird.bg и ИСУН, става ясно, че част от съдружниците и в седемте компании не са само са познати като подизпълнители на многобройните проекти на скандалната G.P. Group JSC от «Джи Пи Гейт». Те са и партньори в редица други компании, които печелят от държавни поръчки.

Повече от това, ръководството на седемте компании се преплита така, че собствениците му са съдружници в тези или в други дружества, засечени пак на площадките на Турски поток 2 и при други мащабни национални или европейски проекти на територията на страната. А това означава автоматично допълнително оскъпяване на проектите за държавата, за европейските данъкоплатци, както и огромни обороти на ДДС дори при най-минимални строителни дейности.

 Строителните дружества ТК ДРИЙМ БИЛД ЕООД и „ТК БИЛД ЕООД имат по около 2 млн. лв. финансиране от ЕС. Така „ТК Дрийм Билд“ е получила 85% от стойността на проекта си по програмата „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ – тя трябва да върне изплатените й 1 486 310.80 млн. лв. „Дрийм Билд“ е бенефициар по проекти на обща стойност 2 130 633.13 лв. по програмата  “Конкурентоспособност чрез енергийна ефективност и ефикасност”.

 Стойко Захариев обаче е съдружник и в още две строителни компании от списъка на седемте разследвани по случая – Научно-технически съюз по строителство-Консултинженеринг” (НТССК) и в „Амбър ойл“. Така поне 4 от 7-те компании са директно свързани по един от съдружниците в тях. И в двете фирми като съдружници е вписано лицето Стойко Любомиров Захариев.

НТССК е получила европари по два проекта по „Програма за развитие на селските райони“ (ПРСР). Става дума за “Благоустрояване на улична мрежа в с. Расово и с. Медковец, община Медковец” на стойност 1 113 289.66 лв. И за проект ана община Пещера: „Реконструкция на ул. „Георги Кьосеиванов“ и ул. „Иван Вазов“ от о.т. 313 до о.т. 338 и на ул. „Изгрев“ от о.т. 148 до о.т. 312“ (1 006 455.57 лв.) Още 151 хил . лв. е получила по обществени поръчки.

„Амбър Ойл“ е кандидатствала за 2 131 854.53 лв. по „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) и реално изплатените според търсачката към момента са поне 1 494 756 лв. Проектът й е озаглавен като “Конкурентоспособност чрез инвестиции в енергоефективно технологично оборудване”. Отчетената дейност по европроекта включвала: „Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 1 „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Модулна челюстна трошачка“.

И  трите дружества (освен НТССК) с общ съдружник Стойко Захариев са очевидно некоректни клиенти на банката-гнила ябълка „Интернешънъл Асет Банк“, която е свързвана с един от лидерите на организаираната престъпност у нас Младен Михалев – Маджо. И за трите компании проличават запори от страна на тази „банкова институция“.

„КВП Груп“ и „КВП Консулт“ са с общ съдружник Васил Арсенов Арсенов. Първата има държавни поръчки за над 65 хил. лв. И двете имат по един европроект за над 2.1 млн. лв. всеки. Проектът на „КВП Груп“ е “Енергийна ефективност в „КВП-ГРУП“ ЕООД” по ОПИК е на обща стойност на проектите 2 131 884 лв. при реално 1 494 569 лв. Дейността бе отчетена като „придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 1 „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Мобилна роторна трошачка“.

„КВП Консулт“ също е бенефициар по ОПИК с проекта си “Конкурентоспособност на “”КВП–КОНСУЛТ“ ЕООД чрез енергийна ефективност” на обща стойност 2 133 078 лв. при реално изплатени 1 495 011 лв. Отчетената дейност е аналогична:  “Придобиване на ново оборудване, съгласно Мярка 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Мобилна роторна трошачка, включена в доклада от обследване на енергийна ефективност”.

Строителят на съвременна България

Най-скандалната компания обаче е „Верда 008“ ЕООД. Нейни абсолютно нови строителни машини бяха заснети от БОЕЦ и БулФото на площадките в с. Макреш. Дружеството е на строителния предприемач Калоян Люсиен Теодосиев.

Спонсор на ЦСКА, ДПС и ВМРО маскира с техника Турски поток

Другата негова компания е докарала техниката си на площадката за изграждане на компресорната станция „Расово“ –  “Нова строй Тийм” ЕООД. Техниката е закупена по европейски проект на стойност 2,126 млн. лв.  

Проверка на Биволъ в ИСУН показва, че „Верда 008“ е получила европари – общо над 1,49 млн. лв. за закупуване на строителна техника по програмата Енергийна ефективност за малките и средни предприятия. 

В проекта „Енергийна ефективност във Верда 008 ЕООД“ пише, че „дейностите са насочени към разширяване капацитета на съществуващ стопански обект с цел повишаване на енергийната ефективност на производството на фракции от инeртни материали в предприятието“.

„С инвестициите ще се закупят активи, обособяващи технологична линия за разширяване на производството на фракции. Като компонент от технологичната линия ще се изгради система за мониторинг на енергопотреблението, с цел редуциране на разхода на енергия“.

Иначе фирма „ВЕРДА 008“ ЕООД с ЕИК/ПИК 200111593 е доста скромна, според данните за нея в Търговския регистър, за да спечели и управлява успешно проект за около $1 млн. Фирмата е основана на 10 май 2008 г., с правна форма “Еднолично дружество с ограничена отговорност”. Седалището на компанията се намира на адрес: гр. Перник, общ. Перник, обл. Перник, ТЪРГОВСКА, вх. А, ет. 2, ап. 5.  А началният внесен капитал е в размер на едва 5 000 лева, което едва ли предполага реализиране на милионни проекти.

Калоян Теодосиев е собственик и на “Енергогруп”, и на известната в строителния бранш „Интерпром“ ЕООД. “Интерпром” е усвоила огромните суми от общо 270,4 млн. лв. по регистрираните 49 държавни поръчки, с което вече е влязла в класациите като един от рекордьорите в строителния сектор.

 „Капитал“ през 2016 г. пише, че „Интерпром“ има „шеметен възход“ в усвояването на държавни поръчки. А името на Теодосиев според медията „се чу покрай драмите с ЦСКА през 2012 г.“ и „беше сочен като един от кандидат-спонсорите на фалиралия клуб“.

Вестник „Банкеръ“ пък споменава „Интерпром“ като един от рекордьорите в държавните поръчки във ВиК сектора. Интегрираният воден проект на Пирдоп през 2012 г. носи на ДЗЗД с участие на дружеството с 32 386 136 лв. за ВиК мрежата в Костинброд и водния цикъл на Панагюрище в консорциум със скандално-известната „Джи Пи Груп“.

Регионалните медии „Пиринско“ и „Четвърта власт“ пък споменават, че Калоян Теодосиев е бил „спрян по съдебен път от кметовете на Логодаж – Пламен Червенков, на Селище – Благой Панайотов, и на Зелен дол – Ангел Младенов, да прави кариера до благоевградското с. Логодаж“. Затова е решил да прехвърли дейността си към община Бобов дол, където е задействал процедура за получаване на концесия за добив на трошен камък.

През декември 2020 г. в свое писмо генералният директор на Генерална дирекция „Енергетика“ към ЕК Маркус Бакес до ГД „БОЕЦ“ споменава изрично компаниите на Калоян Теодосиев, включително софийската „Каро Трейдинг“.

„Понастоящем Управляващият орган на OPIC разследва нередностите в договора за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0155-С01 с бенефициент “НОВА СТРОЙ ТИЙМ” ЕООД. В момента тече процес на изпълнение“.

„Що се отнася до “Каро Трейдинг“ ООД — след Вашия сигнал за нередности Управляващият орган започна разследване и ще извърши проверки намясто на съответните проекти“.

Само една от споменатите от „Биволъ“ и БОЕЦ свързани според ЕК все пак така и не е получила европейското финансиране, за което е кандидатствала.

„По отношение на “Интерпром“, съответният договор за подкрепа от оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност“ е прекратен през 2019 г. и няма изплатени суми“, се посочва в писмото на директор в ЕС.

Партньори на GP Group оскъпиха Турски поток до €1,7 млрд.

Сайтът „Пиринско.ком“ разкри преди няколко години, че „столичанинът“ Теодосиев е и политически обвързан с управляващата партия през бившия директор на Военномедицинска академия (ВМА) ген. Стоян Тонев, което донякъде обяснява защо е толкова успешен в печеленето на общинските, националните и европейските проекти у нас.

„От сайта на Народното събрание става ясно, че същият е технически сътрудник на депутата от ГЕРБ в Пазарджик ген. Стоян Тонев, който през февруари подаде оставка като председател на комисията по здравеопазване в Народното събрание и като народен представител и бе освободен“, писа благоевградското издание през 2016 г.

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика. If you find the article interesting and useful, you can support us to continue to do independent investigative journalism.

Включете се с Данъкъ Биволъ! Support Bivol

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10.00€ Месечно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

IBAN: BG27 ESPY 4004 0065 0626 02
BIC: ESPYBGS1
Титуляр/Account Holder: Bivol EOOD

лв.
 
The current exchange rate is 1.00 EUR equals 0 BGN.
Възможности за плащане
Информация за Вас

Внимание: с този метод сумата ще е в лева, а не в евро. Можете да изпратите "Данъкъ Биволъ" електронно през Epay.bg или с банков превод. От територията на България можете също да изпратите пари в брой през EasyPay, или да направите превод през банкомат, поддържащ услугата B-Pay.    

Обща сума: 5,00 лв.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

SMS код BIVOL

За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.

  • Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ

Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.

Криптовалути

За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb
Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc

 

 

This post is also available in: English

Вижте също / Read Also

%d блогъра харесват това: