Ексклузивно от Народното събрание

Бойко Рашков видял „близък“ на Гешев в списъка. Прокуратурата: Справката на ДАНС е „непотвърдена“

Според министъра ГДБОП, „Национална полиция“ и прокурори разследват сигналите на „Биволъ“ до президента и служебния премиер
Николай Марченко
Последвайте:

Служебният вицепремиер и министър на вътрешните работи Бойко Рашков коментира ексклузивно за „Биволъ“ ситуацията със скандалния списък на магистрати със сметки и имоти в чужбина. Той за пореден път отказа да каже дали ще го публикува. Но препрати медията ни към Офиса на главния прокурор Иван Гешев. Шефът на МВР призова медиите да питат обвинителя Nr.1 дали има „негов близък“ в този списък. И това ли е истинската причина да не го обнародва от две години насам. Както е известно, „Биволъ“ неколкократно публикува извадки от Имотния регистър за недвижимата собственост на Иван Гешев и жената до него – Детелина Филипова Ханчева. Пресцентърът на Прокуратурата на Република България отговори на „Биволъ“ със старо прессъобщение (вижте в текста) по темата от 21 юли 2021 г. Според пресрелийза, информацията от “справката” на Държавна агенция “Национална сигурност” (ДАНС) от 2019 г., изготвена за тогавашния главен прокурор Сотир Цацаров, била “непотвърдена”. 

 Зам.-министър-председателят и служебен министър на вътрешните работи Бойко Рашков за пореден път отказа да поеме ангажимент пред „Биволъ“ дали ще оповести скандалноизвестния списък с 40 или 80 магистрати, които разполагат с недекларирани сметки и имоти в чужбина.

„Има ли негов близък в списъка?“

Бойко Рашков в парламента (Снимка: Светломир Стоянов за “Биволъ”)

Припомняме, че предишната седмица шефът на МВР също отговори на въпроса на „Биволъ“ в Народното събрание. Тогава той каза, че публикува списъка когато остане „по-свободен“. Този път първо отказа да отговаря на въпроса.

А на излизане от парламента все пак спря да коментира накратко за „Биволъ“, като предпочете да пренасочи медията ни към Прокуратурата на Република България.

„Не, не. Има си кой да коментира…“, обясни мотивите си Бойко Рашков.

„Можете да питате главния прокурор защо не обявява досега този списък от хора, включени в него преди две години и малко повече“, призова шефът на МВР.

„И, в крайна сметка, има ли някаква причина да не го обявява този списък?“

„И има ли причина, свързана със негов близък, който, може би, е в списъка. Това е по въпросът“, коментира Бойко Рашков.

„Питайте главния прокурор“, отсече вицепремиерът на въпроса ни дали служебният екип на МВР разполага с тази информация.

Биволъ отговаря на Прокуратурата за Гешев

Прокуратурата: Вижте старото ни съобщение

На 6 август 2021 г. в 13:15 ч. „Биволъ“ изпрати до Офиса на Главния Прокурор няколко въпроса с искане за коментар. Като адресат бяха посочени самият главен прокурор Иван Гешев и говорителката му Сийка Милева.

Уважаеми г-н Гешев, 

Уважаема г-жо Милева, 

във връзка с изявлението на служебния вицепремиер и министър на вътрешните работи г-н Бойко Рашков 

(вижте изявлението тук: https://fb.watch/7cN0kFS4A1/)

от екипа на Сайта за разследваща журналистика “Биволъ” питаме следното:

1) Защо Прокуратурата на Република България не публикува списъка с 38-те или 80-те магистрати със сметки и имоти в чужбина, които според г-н Бойко Рашков не били декларирани?

2) Има ли пречки от законова гледна точка г-н Рашков като титуляр на МВР да ги публикува? 

3) Ще разпоредите ли на ДАНС, МВРи Офиса на главния прокурор да оповести данните за тези магистрати?

4) Има ли близък на главния прокурор в списъка, какъвто въпрос задава министър Рашков по време на въпрос на медията ни в Народното събрание? 

Ваклин финансирал сградата, в която жената до Гешев взела евтин апартамент

На обажданията ни в Пресцентъра на Прокуратурата никой не отговаряше. Но в 14:46 ч. същия ден репортер на „Биволъ“ получи следния отговор от пресслужбата на Прокуратурата на Република България:

“Г-н Марченко,

изпращаме Ви съобщение на ПРБ от 21.07.2021 г., в което са дадени отговори на въпросите, които повдигате.

Лека работа!

Д “ПК“ – АГП” 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

С писмо от 13.05.2019 г. главният прокурор на Република България г-н Сотир Цацаров е изискал от ДАНС цялата налична информация  (вкл. и по линия на финансовото разузнаване) за лица, заемащи висши публични длъжности, недекларирали по съответния ред притежавани лично от тях или чрез свързани или подставени лица банкови сметки в чужбина; недвижими имоти или друго имущество на значителна стойност; участие в търговски дружества в чужбина, включително в офшорни компании и извършени разходи и инвестиции в чужбина.

В отговор на писмото са постъпили справки от 19.07.2019 г. и от 15.08.2019 г. от Държавна агенция „Национална сигурност“, съдържащи класифицирана  оперативна информация, голяма част от която е описана от ДАНС като „непотвърдена“.

В същата не фигурират лица, заемащи висши публични длъжности, недекларирали по съответния ред участие в търговски дружества в чужбина, включително в офшорни компании и извършени разходи и инвестиции в чужбина.

Посочените в справките данни не са били достатъчни, за да бъде направен извод за наличие на основателно предположение за извършено престъпление от общ характер, което е наложило извършването на лична проверка от прокурор при Върховна касационна прокуратура (ВКП). В хода на проверката и от съдържащата се в справките информация от НАП е установено, че по отношение на 11 лица – представители на органи на законодателната и изпълнителната  власт (2-ма  народни представители, 2-ма зам. министри, 2-ма председатели на общински съвети, 1 кмет,  4-ма зам.кмета) и за 27 магистрати (17 съдии, 5-ма прокурори и 5-ма следователи) съществува съмнение за недеклариране по съответния ред на притежавани от тях банкови сметки и/или недвижими имоти в чужбина.

По отношение така установените 38 лица с постановления на прокурор от ВКП от 19.09.2019 г.  са възложени данъчни проверки на НАП за периода от 2016 г. до 2019 г. С цел да бъдат установени конкретните банкови сметки в чужбина, размера и произхода на финансовите средства, постъпили по тях, както и притежавани недвижими имоти в чужбина и произхода на средствата за придобиването им с постановление на прокурор от ВКП от 22.10.2019 г. са възложени проверки и на КПКОНПИ.

Жената до Гешев свързана с организираната престъпност и Ковачки

За изясняване на цитираните факти и обстоятелства от страна на КПКОНПИ са извършени редица действия, като на ВКП е предоставена информация относно притежаваното от лицата движимо и недвижимо имущество и налични банкови сметки.

Материалите от извършените проверки на НАП са постъпвали във ВКП, като последно изпратената информация е с дата едва от 25.06.2021 г. и е получена в прокуратурата на 05.07.2021 г. Към момента по отношение на едно от лицата

все още не са приключили процесуалните действия по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) от органите на НАП за събиране на доказателства.

Възложените данъчни проверки са приключени с протоколи. По реда на ДОПК е разкрита данъчна и осигурителна информация. Органите по приходите не са установили несъответствия и предпоставки за предприемане на последващи контролни действия, като е изяснен и законният произход на средствата. В резултат на предприетите процесуални действия и събраните доказателства в хода на възложените данъчни проверки органите по приходите са констатирали, че липсват нарушения на данъчното и осигурителното законодателство от страна на проверяваните лица.

По отношение на останалите посочени в справките на ДАНС лица е констатирано, че част от тях са декларирали притежавано недвижимо имущество и банкови сметки в чужбина, а за други задължението за деклариране е възникнало в по-късен момент.

Две от лицата са били обект на данъчни ревизии по вече образувани преписки и досъдебни производства. За голяма част от тези лица също е посочено от ДАНС, че оперативната информация е непотвърдена и/или непроверена.

Информацията, съдържаща се в справките на ДАНС, е  класифицирана с ниво на класификация „Поверително“ по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и разгласяването ѝ би било престъпление по чл. 357 от НК.  Материалите от възложените на НАП проверки, съдържат данъчна и осигурителна информация, която е предоставена по реда на ДОПК само и единствено за служебни цели.

Сийка Милева “протестира” пред Съдебната палата (Снимка: Светломир Стоянов за “Биволъ”)

Това изключва разпространението на информацията от възложените проверки от страна на ПРБ, тъй като това би било извършване на нарушение на българското законодателство и/или престъпление. Събраните материали от извършените проверки са изпратени от ВКП на компетентната първоинстанционна прокуратура, по компетентност.

Съдружници от ъндърграунда  

Жената, с която живее на семейни начала главният прокурор Иван Гешев има забележителни бизнес контакти и натрупани активи под формата на недвижими имоти, стана ясно от поредицата разследвания на „Биволъ“ в последните няколко години.

На 7 август 2019 г. медията ни информира, че тя рапзолага с имот под пазарни цени в сградата на скандлноизвестния строителен предприемач Александър Ваклин, върху чийто донос е сформирано делото по казуса с бившата кметица на „Младост“ Десислава Иванчева и заместничката й Биляна Петрова. „Ваклин финансирал сградата, в която жената до Гешев взела евтин апартамент“, писа тогава „Биволъ“.

От материала става ясно, че фирма на Александър Ваклин и Марио Кръковски в миналото е

финансирала със заеми сградата, в която жената до прокурор Иван Гешев е купила апартамент

на цена много под данъчната оценка.

“Други техни общи фирми имат строителни проекти в същия квартал и се финансират от едно място. Това разкриват финансовите отчети от Търговския регистър и архивни кадри на Google Street от бул. Ген. Николай Столетов в София (виж тук) където през 2012 г. се вижда оградена строителна площадка с табела “София Централ – директно от строителя”.

Годината на боклуците

Този детайл допълва информацията, изнесена от прокуратурата в отговор на сигнал на ГД  “Боец”, че бившият управител на фирмата, продала евтиния апартамент на Детелина Ханчева е дългогодишен приятел на Иван Гешев“.

Тогава екипът на „Биволъ“ посети и семейната къща на Ханчева в гр. Севлиево, където тя владее първия етаж:

„Семейството на главния прокурор често отсяда там през празничните дни, макар че Гешев не е декларирал ползването на този имот, каквото задължение има по закон“ (вижте снимките на имота).

На 16 юли 2020 г. „Биволъ“ публикува разследване, според което Детелина Ханчева в миналото е работила за най-скандалния енергиен бос у нас – Христо Ковачки. „Жената до Гешев е свързана с организираната престъпност и Ковачки“, гласи материалът на медията.

От статията става ясно, че жената до главния прокурор Иван Гешев е “направила впечатляваща кариера от танцьорка на пилон до адвокат, като пътьом е работила за лидер на организирана престъпна група и за фирма на Ковачки”:

„Тя се прочу и с имотните врътки за придобиване на рекордно евтин апартамент от прокурорския свидетел Александър Ваклин“.

 

Ексклузивно от Народното събрание  Бойко Рашков видял „близък“ на Гешев в списъка. Прокуратурата: Справката на ДАНС е „непотвърдена“Ексклузивно от Народното събрание  Бойко Рашков видял „близък“ на Гешев в списъка. Прокуратурата: Справката на ДАНС е „непотвърдена“Ексклузивно от Народното събрание  Бойко Рашков видял „близък“ на Гешев в списъка. Прокуратурата: Справката на ДАНС е „непотвърдена“

 

     Семейната къща на Детелина Ханчева в гр. Севлиево (Снимки: "Биволъ") 

Детелина Филипова Ханчева /на водещата снимка вдясно/ е родом от Севлиево. През 2002 г. тя влиза в новините като танцьорка в нощен бар в зимния курорт Боровец, похитена от известния самоковски бандит Юрий Галев. Инцидентът се случва на 21 срещу 22 Януари 2002. Бойко Борисов, тогава в качеството си на главен секретар на МВР съобщава, че Галев ги е завлякъл от заведение в апартамент в София“, гласи още разследването на „Биволъ“.

МВР работи по сигнали на „Биволъ“

Бойко Рашков коментира и подадените от „Биволъ“ сигнали до служебния министър-председател Стефан Янев и до президента Румен Радев, които касаят споменатите в разследванията ни злоупотреби с европейски фондове.

Вицепремиерът твърди, че по този сигнал до служебния премиер и държавния глава, препратен след това до 8 министерства, вече активно се работи. Както вече писа „Биволъ“, Рашков е разпределил проверка на ГД „Национална полиция“ (ГДНП) и на ГД „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП). „Биволъ“ предостави допълнително 322 стр. документи на Отдел „Корупция и изпиране на пари“ на ГДБОП.

Става дума за темите, които касят „Турски поток“, Българската банка за развитие (ББР), „Булгартабак“, Първа инвестиционна банка (ПИБ), Фонда на фондовете (ФнФ), водната криза в Перник / ВиК проектите и др.

Служебният шеф на МВР смята, че на полицията трябва повече време за проверка и разследване на сигналите на „Биволъ“.

„Нека поработят малко служителите, тогава когато имат какво да кажем като резултат, разбира се, ще Ви информираме“

„Има време за това, защото тези материали, както каза и премиерът току-що, скоро са разпределени за работа в полицейските служби“, каза министърът.

Според Рашков редица от сигналите за злоупотреби с евросредствата вече са препратени от МВР на прокурор.

„Една част са изпратени направо на Прокуратурата. И нека поработят, да видим какъв е резултатът“.

„А, разбира се! Нямам съмнения“, категоричен бе шефът на МВР в отговор на въпроса ни дали службите ще се отнесат сериозно към сигналите на „Биволъ“.

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика. If you find the article interesting and useful, you can support us to continue to do independent investigative journalism.

Включете се с Данъкъ Биволъ! Support Bivol

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10.00€ Месечно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

IBAN: BG27 ESPY 4004 0065 0626 02
BIC: ESPYBGS1
Титуляр/Account Holder: Bivol EOOD

лв.
 
The current exchange rate is 1.00 EUR equals 0 BGN.
Възможности за плащане
Информация за Вас

Внимание: с този метод сумата ще е в лева, а не в евро. Можете да изпратите "Данъкъ Биволъ" електронно през Epay.bg или с банков превод. От територията на България можете също да изпратите пари в брой през EasyPay, или да направите превод през банкомат, поддържащ услугата B-Pay.    

Обща сума: 5,00 лв.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

SMS код BIVOL

За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.

 • Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
 • Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
 • Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
 • Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ

Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.

Криптовалути

За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb
Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc

 

 

%d блогъра харесват това: