Ваксинират срещу син език с продукт без лиценз

Доставчикът Софарма няма право да търгува, съхранява и транспортира ветеринарномедицински продукти
by Димитър Стоянов

This post is also available in: English

Вижте също / Read Also