Ваксинират срещу син език с продукт без лиценз

Доставчикът Софарма няма право да търгува, съхранява и транспортира ветеринарномедицински продукти

На 08.12.2014 г. Изпълнителният директор на БАБХ издава решение за откриване на процедура на договаряне без обявление с предмет: „Доставка на инактивирана моновалентна ваксина серотип-4 против болестта „син език“ по преживните животни“. Поканени са пет фирми, като само една от тях представлява производител, чиято ваксина е разрешена за употреба със Заповед на Изпълнителния директор на БАБХ от 11.11.2014 г., като съответно е изпратена и Нотификация до ЕК, че с този продукт ще бъде изпълнен одобреният ваксинационен план. До отваряне на ценовите оферти са допуснати „Хювефарма“ АД и „АСКЛЕП-ФАРМА“ ООД. Първото дружество е допуснато до последния етап на процедурата, въпреки че не са покрили едно от минималните технически изисквания, а именно валиден лиценз за употреба на продукта в страна-членка на ЕС, на базата на който да бъде издадено разрешително за употреба в Р. България. БАБХ не постига споразумение с нито едно от двете дружества и процедурата е прекратена.

Изпълнителният директор на БАБХ, чрез изявления в различни медии, изтъква като мотив факта, че не е постигнато споразумение с „АСКЛЕП-ФАРМА“ ООД, тъй като дружеството не е в състояние да достави ваксината до 10.03.2015 г. От Протокола за договаряне между  „АСКЛЕП-ФАРМА“ ООД и БАБХ, който е част от документацията по обществената поръчка е очевидно, че възможността на фирмата да достави продукта до споменатата дата изобщо не е дискутиран. Провокирана от изказванията на Изпълнителния директор на БАБХ, фирмата входира писмо на 09.02.2015, с което информира проф. Пламен Моллов, че неговите твърдения не отговарят на истината и производителят разполага с 6 000 000 дози (при необходими 4 300 000), като са необходими не повече от 4 седмици за отпечатване на стикер, листовка и външна опаковка на български, опаковане и доставка на ваксината.

На 16.02.2015 г. се открива нова процедура за обществена поръчка. Поканена е само една фирма – „Софарма“ АД. На 17.02.2015 е сключен договор за доставка на ваксината BTVPUR AlSap 4 на френския производител Merial. Законовият срок за обжалване на процедурата е 10 дни, т.е. договор може да бъде сключен най-рано на 27.02.2015 г., ако няма обжалване на процедурата. Испанският производител CZ Veterinaria, S.A. обжалва процедурата на 26.02.2015 г. На 17.02.2015 г. Изпълнителният директор на БАБХ издава Заповед, с която отменя своя Заповед от 11.11.2014г. , с която разрешава употребата на испанската ваксина на базата на валиден лиценз за употреба в друга страна-членка на ЕС. Съгласно административното право, орган, който е издал даден административен акт, не може сам да го отмени, а това би следвало да се направи от по-висш орган, както и да се мотивира и да уведоми заинтересованата страна, която може да обжалва този акт, но това не е направено. Освен това, на 20.02.2015 г. проф. Пламен Моллов издава нова Заповед, с която разрешава употребата на френската ваксина, но тя няма валиден лиценз за употреба. Заповедта няма правна стойност ако не е изпратена Нотификация до ЕК, която също липсва. Има едно писмо до ЕК, но то не представлява Нотификация.

Към датата на откриване на новата процедура за обществена поръчка, а именно 16.02.2015 г., единствената ваксина, която има валиден лиценз и е разрешена за употреба е BLUEVAC-4 на CZ Veterinaria, S.A.

„Софарма“ АД не притежава лиценз за търговия на едро с ветеринарномедицински продукти и по смисъла на Закона за ветеринарномедицинската дейност няма право да търгува, съхранява и транспортира ветеринарномедицински продукти. Такъв лиценз притежава „Биофарм Инженеринг“ АД, чийто собственик е „Софарма“ АД, но това е отделно юридическо лице и то не е посочено като подизпълнител в договора. Също така, прави впечатление, че в договора няма посочен брой на дозите, както и срок за изпълнение.

На 04.03.2015 г. Изпълнителният директор на БАБХ организира брифинг, на който показва френската ваксина и листовката за употреба на продукта. Също така, опитвайки се да опровергае твърденията на „АСКЛЕП-ФАРМА“ ООД, че френската ваксина няма валиден лиценз, съответно не може да бъде разрешена за употреба и заповедта от 20.02.2015 г. е незаконосъобразна, той показва валиден лиценз. По-наблюдателните свидетели на това PR зрелище веднага забелязват, че валидният лиценз, който проф. Моллов гордо показва,

не е за продукта  BTVPUR AlSap 4, а за друг –  BTVPUR AlSap 2-4

която е комбинация от серотип-2 и серотип-4 и е само за овце. Обществената поръчка е за ваксина за овце и говеда, само срещу серотип-4, защото употребата на ваксина срещу серотипове, които не причиняват заболяване, е забранена. В листовката за употреба на BTVPUR AlSap 4, която придружава продукта, производителят препраща за повече информация към електронния регистър на лицензираните продукти по централизирана процедура на Европейската лекарствена агенция – http://www.ema.europa.eu/. Там валиден лиценз за употреба на BTVPUR AlSap 4 не съществува. В аналитичния сертификат, който придружава партидата, ясно е написано, че няма извършени тестове за безопасност, както и че датата на производство е 19.12.2014 г. 

Възникват няколко много интересни въпроса. Може ли Изпълнителният директор на БАБХ да отменя собствения си административен акт, без да се мотивира и без да уведоми заинтересованата страна – притежател на дадено право? Може ли да сключва договор преди изтичането на законовия срок от 10 дни? Може ли да сключва договор преди произнасяне на КЗК и ВАС при наличие на обжалване? Може ли Изпълнителният директор да разреши употребата на продукт, който няма лиценз, и то 3 дни след сключване на договора? Какво всъщност е доставено и се употребява върху животните при липса на тестове за безопасност? Имайки предвид, че този продукт няма валиден лиценз, т.е. няма как да бъде реализиран никъде, било ли е предварително планирано, още преди датата на производство, да се сключи договор точно за този продукт?

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика.

Включете се с Данъкъ Биволъ!

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10€ Месечно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

лв.
 
The current exchange rate is 1.00 EUR equals 2,00 BGN.
Възможности за плащане
Информация за Вас

Внимание: с този метод сумата ще е в лева, а не в евро. Можете да изпратите "Данъкъ Биволъ" електронно през Epay.bg или с банков превод. От територията на България можете също да изпратите пари в брой през EasyPay, или да направите превод през банкомат, поддържащ услугата B-Pay.    

Обща сума: 10,00 лв.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

SMS код BIVOL

За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.

  • Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ

Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.

Криптовалути

За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb

Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc

This post is also available in: English

Вижте също / Read Also