Ваксинират срещу син език с продукт без лиценз

Доставчикът Софарма няма право да търгува, съхранява и транспортира ветеринарномедицински продукти

На 08.12.2014 г. Изпълнителният директор на БАБХ издава решение за откриване на процедура на договаряне без обявление с предмет: „Доставка на инактивирана моновалентна ваксина серотип-4 против болестта „син език“ по преживните животни“. Поканени са пет фирми, като само една от тях представлява производител, чиято ваксина е разрешена за употреба със Заповед на Изпълнителния директор на БАБХ от 11.11.2014 г., като съответно е изпратена и Нотификация до ЕК, че с този продукт ще бъде изпълнен одобреният ваксинационен план. До отваряне на ценовите оферти са допуснати „Хювефарма“ АД и „АСКЛЕП-ФАРМА“ ООД. Първото дружество е допуснато до последния етап на процедурата, въпреки че не са покрили едно от минималните технически изисквания, а именно валиден лиценз за употреба на продукта в страна-членка на ЕС, на базата на който да бъде издадено разрешително за употреба в Р. България. БАБХ не постига споразумение с нито едно от двете дружества и процедурата е прекратена.

Изпълнителният директор на БАБХ, чрез изявления в различни медии, изтъква като мотив факта, че не е постигнато споразумение с „АСКЛЕП-ФАРМА“ ООД, тъй като дружеството не е в състояние да достави ваксината до 10.03.2015 г. От Протокола за договаряне между  „АСКЛЕП-ФАРМА“ ООД и БАБХ, който е част от документацията по обществената поръчка е очевидно, че възможността на фирмата да достави продукта до споменатата дата изобщо не е дискутиран. Провокирана от изказванията на Изпълнителния директор на БАБХ, фирмата входира писмо на 09.02.2015, с което информира проф. Пламен Моллов, че неговите твърдения не отговарят на истината и производителят разполага с 6 000 000 дози (при необходими 4 300 000), като са необходими не повече от 4 седмици за отпечатване на стикер, листовка и външна опаковка на български, опаковане и доставка на ваксината.

На 16.02.2015 г. се открива нова процедура за обществена поръчка. Поканена е само една фирма – „Софарма“ АД. На 17.02.2015 е сключен договор за доставка на ваксината BTVPUR AlSap 4 на френския производител Merial. Законовият срок за обжалване на процедурата е 10 дни, т.е. договор може да бъде сключен най-рано на 27.02.2015 г., ако няма обжалване на процедурата. Испанският производител CZ Veterinaria, S.A. обжалва процедурата на 26.02.2015 г. На 17.02.2015 г. Изпълнителният директор на БАБХ издава Заповед, с която отменя своя Заповед от 11.11.2014г. , с която разрешава употребата на испанската ваксина на базата на валиден лиценз за употреба в друга страна-членка на ЕС. Съгласно административното право, орган, който е издал даден административен акт, не може сам да го отмени, а това би следвало да се направи от по-висш орган, както и да се мотивира и да уведоми заинтересованата страна, която може да обжалва този акт, но това не е направено. Освен това, на 20.02.2015 г. проф. Пламен Моллов издава нова Заповед, с която разрешава употребата на френската ваксина, но тя няма валиден лиценз за употреба. Заповедта няма правна стойност ако не е изпратена Нотификация до ЕК, която също липсва. Има едно писмо до ЕК, но то не представлява Нотификация.

Към датата на откриване на новата процедура за обществена поръчка, а именно 16.02.2015 г., единствената ваксина, която има валиден лиценз и е разрешена за употреба е BLUEVAC-4 на CZ Veterinaria, S.A.

„Софарма“ АД не притежава лиценз за търговия на едро с ветеринарномедицински продукти и по смисъла на Закона за ветеринарномедицинската дейност няма право да търгува, съхранява и транспортира ветеринарномедицински продукти. Такъв лиценз притежава „Биофарм Инженеринг“ АД, чийто собственик е „Софарма“ АД, но това е отделно юридическо лице и то не е посочено като подизпълнител в договора. Също така, прави впечатление, че в договора няма посочен брой на дозите, както и срок за изпълнение.

На 04.03.2015 г. Изпълнителният директор на БАБХ организира брифинг, на който показва френската ваксина и листовката за употреба на продукта. Също така, опитвайки се да опровергае твърденията на „АСКЛЕП-ФАРМА“ ООД, че френската ваксина няма валиден лиценз, съответно не може да бъде разрешена за употреба и заповедта от 20.02.2015 г. е незаконосъобразна, той показва валиден лиценз. По-наблюдателните свидетели на това PR зрелище веднага забелязват, че валидният лиценз, който проф. Моллов гордо показва,

не е за продукта  BTVPUR AlSap 4, а за друг –  BTVPUR AlSap 2-4

която е комбинация от серотип-2 и серотип-4 и е само за овце. Обществената поръчка е за ваксина за овце и говеда, само срещу серотип-4, защото употребата на ваксина срещу серотипове, които не причиняват заболяване, е забранена. В листовката за употреба на BTVPUR AlSap 4, която придружава продукта, производителят препраща за повече информация към електронния регистър на лицензираните продукти по централизирана процедура на Европейската лекарствена агенция – http://www.ema.europa.eu/. Там валиден лиценз за употреба на BTVPUR AlSap 4 не съществува. В аналитичния сертификат, който придружава партидата, ясно е написано, че няма извършени тестове за безопасност, както и че датата на производство е 19.12.2014 г. 

Възникват няколко много интересни въпроса. Може ли Изпълнителният директор на БАБХ да отменя собствения си административен акт, без да се мотивира и без да уведоми заинтересованата страна – притежател на дадено право? Може ли да сключва договор преди изтичането на законовия срок от 10 дни? Може ли да сключва договор преди произнасяне на КЗК и ВАС при наличие на обжалване? Може ли Изпълнителният директор да разреши употребата на продукт, който няма лиценз, и то 3 дни след сключване на договора? Какво всъщност е доставено и се употребява върху животните при липса на тестове за безопасност? Имайки предвид, че този продукт няма валиден лиценз, т.е. няма как да бъде реализиран никъде, било ли е предварително планирано, още преди датата на производство, да се сключи договор точно за този продукт?

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика. If you find the article interesting and useful, you can support us to continue to do independent investigative journalism.

Включете се с Данъкъ Биволъ! Support Bivol

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10.00€ Месечно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

IBAN: BG27 ESPY 4004 0065 0626 02
BIC: ESPYBGS1
Титуляр/Account Holder: Bivol EOOD

лв.
 
The current exchange rate is 1.00 EUR equals 0 BGN.
Възможности за плащане
Информация за Вас

Внимание: с този метод сумата ще е в лева, а не в евро. Можете да изпратите "Данъкъ Биволъ" електронно през Epay.bg или с банков превод. От територията на България можете също да изпратите пари в брой през EasyPay, или да направите превод през банкомат, поддържащ услугата B-Pay.    

Обща сума: 5,00 лв.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

SMS код BIVOL

За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.

  • Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ

Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.

Криптовалути

За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb
Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc

 

 

This post is also available in: English

Вижте също / Read Also

%d блогъра харесват това: