Изкуството е сцена, която размива всички различия или приносът на българските евреи в културата на страната

Есето победител в Третия национален литературен конкурс на „Алеф“

Вижте също / Read Also