Разследване на Валя Ахчиева:

“Правителството” на Темида – разобличено, но законът – игнориран

Шефът на СГС Алексей Трифонов не е български гражданин, констатира министърът на правосъдието Янаки Стоилов
Биволъ

Тези дни гръмна новината, която дойде от наше журналистическо разследване*. Но този път – доказана от проверка на компетентния орган Министерството на правосъдието. Председателят на най-големия съд в България – Софийски градски съд (СГС), няма българско гражданство! Няма и руско гражданство. Тоест, той е без гражданство – апатрид! 
А преди 3 години, той – съдия Алексей Трифонов беше избран и назначен на този висш административен пост, от т.нар. „правителство” на съдебната система – Висшия съдебен съвет (ВСС). Само че, кадровиците са направили това в нарушение на Закона за съдебната власт. Защото в него пише, че ако едно лице иска да бъде съдия, прокурор или следовател, то трябва да бъде само български гражданин.

Цяла седмица вече мина от тази шокираща новина, а ВСС мълчи. А би трябвало да има и съответни действия на институциите по смисъла на закона. Но, няма кой да изпълни закона. Законът отново е игнориран, така, както бяха игнорирани и фактите, разкрити от нас, през последните две години и половина.

Това бездействие, не доказва ли за пореден път, че в България няма върховенство на закона?


Кадър от филма “ Шпионски етюди зад завесата на Темида”.

Валя Ахчиева и председателят на СГС - съдия Алексей Трифонов, на улицата пред дома му, рано сутрин.

Снимка: Валя Ахчиева / "Биволъ" 

Едни „Шпионски етюди зад завесата на Темида” тези дни бяха осветени. Един казус беше разплетен. Беше решен. Един въпрос, който изследвахме в журналистическо разследване  най-после получи отговор.

   Има ли българско гражданство Председателят на СГС?

Сега, след поредния ми опит, компетентният орган – Министерството на правосъдието да извърши проверка и да се произнесе за това, служебният министър на правосъдието – проф. Янаки Стоилов изпълни конституционните си задължения, като довърши започналата още през 2019-та година въпросна проверка. И тя потвърди съмненията ми в журналистическото ми разследване.  СГС се управлява и в момента от лице, което не е български гражданин!

Тази истина беше грижливо потулвана две години и половина от:

Съдийската колегия и настоящия състав на ВСС, Шесто отделение на ВАС, тримата министри на правосъдието в последното правителство „Борисов 3”, както и двама Главни прокурори. Всички тези най-висши длъжностни лица не само бранеха избрания от тях самите Председател на СГС, както и това, истината да не излезе наяве, но и аз лично бях атакувана и порицана от Съдийската колегия на ВСС за своите разкрития в разследването ми

„Шпионски етюди зад завесата на Темида”.

Становището на Министерството на правосъдието е писмено, мотивирано и подписано от министър проф. Янаки Стоилов. В него пише:

„ Видно от писмо на Столична община, район „Илинден”, акт за раждане е съставен въз основа на документ от чужбина – свидетелство за раждане в СССР. Няма данни за извършен избор на българско гражданство от родителите, в едногодишния срок от раждането, съобразно разпоредбата на чл.1, т.2 от Конвенцията. За да се пресъстави акт за гражданско състояние – напр. акт за раждане, е задължително условие, длъжностното лице по гражданско състояние да разполага с неопровержими доказателства, че към датата на събитието – раждане, лицето, за което се отнася е български гражданин.

       В конкретния случай, такива доказателства не са налице. Поради това, акт за раждане от 1988 година е съставен от длъжностно лице Антония Атанасова към ОбНС „Илинден”, София, без да е налице правно основание за това действие. Няма данни същото лице да е подавало молба за придобиване на българско гражданство по натурализация, поради което следва, че и към настоящия момент Алексей Трифонов, роден през 1972 година, в град Курск, СССР, не е български гражданин.  Подпис – проф. д-р Янаки Стоилов – служебен министър на правосъдието.”

Писмо с указания на министъра на правосъдието проф. Янаки Стоилов до Район “ Илинден” Столична община, че съдия Алексей Трифонов не е български гражданин и трябва да го отразят в Регистъра на българските граждани според закона. 

Копие: Валя Ахчиева / "Биволъ" 

Компетентният орган по българското гражданство се произнесе. И даде указания на общинската администрация на Район „Илинден”, да извърши промяната в Регистъра на българските граждани, тъй като тази администрация държи акта за раждане на съдия Алексей Трифонов, съставен без правно основание от техен служител.

Иначе казано, Район „Илинден” трябва да извади съдия Трифонов от Регистъра на българските граждани и да поиска той да предаде личните си документи на МВР. И от този миг, Председателят на СГС ще бъде…един чужденец в България, без гражданство.

Но, няма кой да направи това.

Няма кой да изпълни закона.

Указанията на министъра на правосъдието са изпратени в Район „Илинден” още на 20-ти август, т.г. А отговорно лице по гражданската регистрация е кметът на района. В случая, това е г-н Иван Божилов.  Попитах писмено кмета Божилов –

„Вие изпълнихте ли указанията на правосъдния министър?”

Защото, в Наредба от 21-ви май, 2012-та година, за функционирането на Единната система за гражданска регистрация, във връзка със Закона за гражданска регистрация, според чл.31, т.7, „ бележката в акта се вписва веднага след получаване на документите за промяна.”

Веднага! Не в някакъв срок, а – веднага! А това означава, че още тогава, на 20-ти или 21-ви август, председателят на СГС е трябвало да бъде изваден от Регистъра на българските граждани. И да предаде документите си на МВР. Но, отговор от кмета на Район „Илинден” Иван Божилов  не получих. Не успях и да се срещна с него, когато отидох да го чакам с камера пред сградата на общинската администрация. Тогава  взех интервю от секретаря на Район „Илинден” – Мариян Живков. Впрочем, до него е адресирано и писмото на служебния министър на правосъдието  проф. Янаки Стоилов.

От Мариян Живков разбрах, че:

все още не са изпълнили указанията на министъра.

И причината била, че в края на писмото било цитирано някакво решение на Върховния административен съд /ВАС/ по дело, свързано със съдия Алексей Трифонов. Било двусмислено. И тъй като те не разбирали, защо е цитирано това дело, попитали служба ”ГРАО” в МРРБ – какво означава това и какво да правят?

     А отговор все още не бил дошъл.

Затова те чакали.

Били объркани всички в Район „Илинден” – и длъжностните лица по гражданско състояние, и юристите. Не можели и да открият решението по това дело във ВАС. А то е публично и всеки може да го прочете. Ако го бяха прочели юристите на Район „Илинден”, те щяха да разберат, че всъщност, ВАС не се е произнесъл по българското гражданство на Алексей Трифонов. И съдът е написал защо? Защото, „ съгласно чл. 4 от Закона за българското гражданство, гражданството не може да се установява по съдебен ред.”

Писмото, с което МВР предоставя на Валя Ахчиева резултатите от проверката на компетентния орган Министерството на правосъдието, потвърждаваща фактите от журналистическото и разследване, че СГС се управлява и в момента от лице, което няма българско гражданство.

Копие: Валя Ахчиева / "Биволъ" 

Само че, явно, тази общинска администрация, вместо да изпълни законовите си задължения е минала в режим на питания. Попитали „ГРАО” и чакат. После може да попитат някой друг – например, Руското посолство – какво да правят? И отново да чакат.

И така, вече близо месец се осуетява прилагането на закона  по отношение разпоредбите на българското гражданство. И едно лице, в случая – Председателят на СГС и в момента фигурира неправомерно в Регистъра на българските граждани. За две години и половина, трима министри на правосъдието укриваха тази истина. И едва четвъртият служебен министър на правосъдието извърши въпросната проверка.

    Но сега няма кой да изпълни закона след проверката.

А в една друга администрация – тази на Район „Сердика” в Столична община, длъжностните лица по гражданско състояние, сами са открили грешка в българското гражданство на едно друго лице – Иван Стефанов.

Казусът е аналогичен. Но, той доказва, че законът в България се прилага с двоен стандарт. При съдия Алексей Трифонов  не искат да го извадят от Регистъра на българските граждани, както е по закон.  А Иван Стефанов го издирват, за да си предаде личните документи, защото много бързо са го извадили от Регистъра на българските граждани, тъй като в Район „Сердика”, сами са открили порок в българското му гражданство.

И двамата мъже са около 50-годишни. И за двамата в годините на раждането им е действала Конвенцията между СССР и НРБ за избор на гражданство на детето от неговите родители. И двамата имат майки – съветски гражданки.  И на двамата бащите са българи.

Само че, Алексей е роден в СССР, а Иван – в България.

И докато родителите на Алексей не са представили декларация за избор на българско гражданство за Алексей, то родителите на Иван са написали в декларация, че избират съветско гражданство за Иван. Но, когато Иван станал 16-годишен, от МВР му издали зелен паспорт, в който пише, че той е българин. Някой, някъде в общината и в държавата е направил грешка и 50 години вече, във всички документи на Иван пише, че той е български гражданин.

И изведнъж, при регулярна проверка на администрацията в Район „Сердика”, длъжностни лица откриват грешката. И изваждат Иван Стефанов от Регистъра на българските граждани. Сега той  вече е без ЕГН.  И разбрал това като отишъл да гласува на изборите.

        „ Защо аз трябва да плащам грешката на общината и държавата?”

– възкликва Иван, който ме потърси, защото бил проследил разследването ми и новината от тези дни за гражданството на съдия Алексей Трифонов. Той категорично отказва да изпълни и съвета на Министерството на правосъдието, да подаде документите си за получаване на българско гражданство по натурализация – с Указ на вицепрезидента. Щял да стои без гражданство, твърди емоционално той. И добавя, че не е късно да стане и съдия, като Председателя на СГС, за да не му отнемат българското гражданство.”За едни може, а за други не може! Защо?” – продължава да сипе въпроси Иван, който е без гражданство в момента.

Реших, че трябва най-напред да съобщя новината за въпросната проверка на компетентния орган на ВСС.  Затова направих опит за среща с  неговия представляващ – съдия Боян Магдалинчев. Но, никой от ВСС не поиска да узнае, каква новина искам да им съобщя.Никой не ме потърси от там, след като сигнализирах в кабинета на Представляващия ВСС.

Затова съобщих новината в края на същия ден в Народното събрание, пред Комисията по ревизия на Мая Манолова.

Депутатите бяха шокирани.

Най-напред онемяха, а после в залата настъпи жужене. Записах и коментари.

Адв. Емил Георгиев от Инициатива „Правосъдие за всеки” заяви, че това е една много тежка за осмисляне новина. Това било много тежка присъда за българското правосъдие, което не е в състояние да контролира своя собствен кадрови състав, а от него хората очакват да въздава едва ли не правосъдие и да решава проблемите на гражданите. И това давало само още едно основание за още по-силно искане за предсрочно прекратяване на мандата на този ВСС. Тези хора нямали място в съдебната власт. Нямали право да бъдат и кадровици в „правителството” на съдебната система.

И народният представител от „Демократична България”Ивайло Мирчев беше категоричен, че бил в шок от чутата новина. Не можел да повярва, че това е възможно! Но, в същото време не бил учуден. Защото, този ВСС бил избран, не за да обслужва интересите на обществото, а да обслужва интересите на мафията. И ставало дума за назначаване на „наш човек”.

Затова този ВСС трябвало да си отиде.

Защото бил срам за страната ни. И в това бил смисълът на техния проект за промяна в Конституцията. Ивайло Мирчев бил сигурен,  че в следващия Парламент тези промени ще да бъдат гласувани.

     Писмо на служебния министър на правосъдието проф. Янаки Стоилов до вицепремиера Бойко Рашков, с което го уведомява за резултатите от проверката на гражданството на председателя на СГС - съдия Алексей Трифонов. 

Копие: Валя Ахчиева / "Биволъ" 

А адв. Николай Хаджигенов от “Изправи се! Ние идваме!” (ИБГНИ) коментира, че проблемът е още по-сложен. Това, че има един ВСС и един ВАС, който е решил, че няма да е съд. А  Алексей Трифонов не можел да бъде и магистрат изобщо.

Задавали си въпроса досега – защо Алексей Трифонов е бил назначен на този пост?

И сега отговорът се знаел. Явно бил удобен за някого. И било ясно, за кого? И ако не било това разкритие и това служебно правителство, тази истина щяла да се прикрива, докато бил жив съдия Трифонов. И нямало да разберем изобщо. Щели да я крият, докато той им бил от полза. И щели да го ударят, едва когато спре да им бъде от полза.

Вече седмица мълчание от ВСС. Медиите коментират. А кадровиците на съдебната система мълчат. Защо мълчат?  Кога ще освободят от длъжност Председателя на СГС, за когото компетентният орган се произнесе, че няма българско гражданство?

      И…какво ще стане с присъдите, които е писал съдия Трифонов по наказателни дела?

Как ВСС, който извърши това назначение ще поеме собствената си отговорност? Вместо да раздадат правосъдие, те всички се скриха от истината. И игнорираха фактите. А сега, когато „правителството” на Темида е разобличено, законът…отново е игнориран!

*  “Биволъ” ще публикува и видеоверсията на това разследване. Очаквайте го в ефира на ТВ “Евроком” в 21 ч. на 14 септември 

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика. If you find the article interesting and useful, you can support us to continue to do independent investigative journalism.

Включете се с Данъкъ Биволъ! Support Bivol

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10.00€ Месечно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

IBAN: BG27 ESPY 4004 0065 0626 02
BIC: ESPYBGS1
Титуляр/Account Holder: Bivol EOOD

лв.
 
The current exchange rate is 1.00 EUR equals 0 BGN.
Възможности за плащане
Информация за Вас

Внимание: с този метод сумата ще е в лева, а не в евро. Можете да изпратите "Данъкъ Биволъ" електронно през Epay.bg или с банков превод. От територията на България можете също да изпратите пари в брой през EasyPay, или да направите превод през банкомат, поддържащ услугата B-Pay.    

Обща сума: 5,00 лв.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

SMS код BIVOL

За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.

  • Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ

Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.

Криптовалути

За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb
Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc

 

 

Вижте също / Read Also

%d