Право на отговор от д-р Константин Тренчев

След статията "Швейцарските сметки на д-р Тренчев и главния секретар на КТ « Подкрепа »"
Екип на Биволъ

Биволъ публикува писменото право на отговор на д-р Тренчев по повод статията  “Швейцарските сметки на д-р Тренчев и главния секретар на КТ Подкрепа“. На повечето въпроси синдикалният лидер отговори по телефона вчера, но към писмените отговори са приложени и документи, които също публикуваме. От тях става ясно, че публикуваните от Биволъ договори за дарения и информацията за следването на Мария Тренчева в САЩ, платено от офшорна фирма се потвърждава. Д-р Тренчев твърди, че парите са постъпвали лично от Димитър Герасимов. Той отрича, че притежава акции в офшорната фирма Pezibelix, но твърди, че не може да разгласи подробности, заради следствената тайна.

УВАЖАЕМИ Г-Н ЧОБАНОВ,

По повод Вашия имейл, а и в резултат на проведения с Вас телефонен разговор, след направената проверка, мога да заявя следното:

В КТ „Подкрепа” през 2002 г. са постъпили три дарения на стойност, както следва: на 05.03.2002 г. 50 000 лв, на 20.06.2002 г. 20 000 лв и последно 02.10. 2002 г. 20 000 лв. Същите са осчетоводени и в касата на Конфедерацията, за което приложено Ви изпращам справката на главния счетоводител, придружена от съответните приходни касови ордери, както и договорите за дарение. Ако желаете Вие или Ваш представител може да се запознае с оригиналите, които се съхраняват в нашия архив. Със същите средства бяха разплатени разходи от проведения Пети конгрес на Конфедерацията през 2000 г., неразплатени от бившия ковчежник на Конфедерацията г-н Нейчев, за което не бяхме уведомени и научихме едва през 2002 г. А през 2003 г. предстоеше поредният Шести конгрес на Конфедерацията. Даренията са дадени лично от г-н Герасимов по негова инициатива за изчистване на задълженията ни към НДК. Всички тези документи Ви изпращаме в приложение № 1.

По повод въпроса Ви дали г-н Герасимов е плащал за обучението на дъщеря ми Мария в Съединените американски щати, където тя живее от 1997 г., мога да заявя следното: Разполагам с документи, че г-н Герасимов е превел през 2005 г. сумата от 21 000. 83 долара и на 16.08.2006 г. две суми, както следва – първата за 13 000.57 долара и последната от 12 559 долара. Тези суми бяха преведени по настояване на г-н Герасимов с уговорката да му бъдат върнати, когато имаме възможност. Сумите са върнати до цент, същият няма никакви претенции към нашето семейство, а договор между г-н Герасимов и мен или договор между г-н Герасимов и дъщеря ми никога не е подписван.

С г-н Герасимов ни свързваше добро познанство. Същият проявяваше инициатива да бъде полезен на Конфедерацията, но никога не е бил служител на КТ „Подкрепа”. Заедно сме ходили на лов, присъствал съм на кръщенето на сина му, многократно сме обядвали и вечеряли. С течение на времето, обаче, към нас започнаха да се обръщат хора с информация, че г-н Герасимов действа от името на организацията, което не е редно, тъй като не е наш служител, нито е упълномощаван за това. На многократните ни запитвания защо е постъпил по този начин неизменният негов отговор беше, че това не е вярно и някой иска да развали отношенията ни. Тъй като информации за злоупотреби с името на Конфедерацията продължаваха, бях принуден на 09.03 2011 г. да се обърна към главния прокурор на Р България, по онова време г-н Борис Велчев, и да го помоля да се намеси, за да спре зоупотребата с името и авторитета на организацията. Прилагам Ви копие от писмото до главния прокурор. (приложение № 2) В случай на желание може да се запознаете с оригинала, който се съхранява в архива на организацията.

Единствената фирма, в която съм акционер с 50%, е регистрирана 2014 г. в България и се нарича Плазма Уотър Текнолъджи АД , заедно с инж. Борислав Борисов, който е притежател на другите 50 %. Същата компания е регистрирана, за да може нашето изобретение – метод за получаване на плазма от вода, което беше презентирано пред българската научна общественост и медии през 2013 г., да има юридическо представителство. В момента текат патентни процедури в Индия, Южна Корея, Русия Европейски съюз, а патента в Китай вече е факт. Към момента уставният капитал на фирмата не е внесен изцяло, поради липса на достатъчно възможности, но ще бъде внесен в рамките на две години от създаването. За създаването на тази фирма колегите са подробно информирани.

Документите, които сте публикували, се разнасят в общественото пространство от миналата година. По същите документи взехме отношение пред столичното следствие и нашето желание бе да вземем публично отношение по тях, най-малкото пред наш ръководен форум на организацията. Поради факта, че бяхме помолени от следствието да не разгласяваме информация, запитахме прокуратурата можем ли да вземем отношение предвид анонимното разпространение на тези материали, в писмо до същата от 03.11.2014 г. На 11.11.същата година прокуратурата ни отговори, че не дава разрешение да се разгласяват тези материали, поради което и ние не сме взели понататъшно отношение. Ако желаете може да се запознаете с нашето писмо до прокуратурата и нейния отговор в оригинал, които се съхраняват в архива на Конфедерацията.

По повод на въпросите, които задавате във втория си имейл и касаят г-н Върбанов, за съжаление не мога да взема отношение. Същият е на лечение във ВМА София от близо месец и му предстои тежка урологична операция. Убеден съм, че след като здравословното му състояние се подобри, той ще отговори изчерпателно на всички въпроси. Доколкото съм информиран, обаче, г-н Върбанов никога не е вземал пари на заем от г-н Димитър Герасимов.

 

С УВАЖЕНИЕ:

Д-Р КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 (виж Prilojenie1) И №2 (виж Prilojenie2)

Правото на отговор обаче повдига други въпроси, които Биволъ зададе на електронната поща на пресцентъра на синдиката.

Г-н Димитър Герасимов е назначен за председател на СД на “Юрий Гагарин БТ” Пловдив през 2002 г. и за член на СД на Мини Марица-изток през 2003 г. където остава до 2008 г.

От медийни публикации научаваме, че в Мини Марица-изток той е бил назначен в качеството си на « представител на синдикатите ».

– Кои синдикати е представлявал Г-н Герасимов на тази позиция в държавното предприятие? Представлявал ли е КТ Подкрепа?

– Има ли връзка назначението на г-н Герасимов като «  представител на синдикатите »  с личните приятелски отношения с д-р Тенчев?

– Ако г-н Герасимов е представлявал КТ  “Подкрепа” на държавен пост, то не е ли конфликт на интереси синдикатът да приема дарения, а лично г-н Тренчев и спонсорство от това лице?

– Даренията, за които д-р Тренчев твърди, че идват лично от г-н Герасимов, всъщност постъпват от различни офшорни фирми. Такъв е и случаят със спонсорството на обучението на Мария Тренчева. Д-р Тренчев твърди, че е върнали парите лично на Герасимов, а не на офшорните му фирми. Не е ли това форма на укриване на данъци или дори по-лошо, на пране на пари, придобити по незаконен начин?

 Отговорът на д-р Тренчев дойде на 06.03.2015 Публикуваме го без редакционна намеса.

“По повод на Вашите въпроси Ви отговарям следното:

Към назначаването на г-н Димитър Герасимов в съвета на директорите на „Юрий Гагарин” БТ през 2002 г. и съвета на директорите на „Мини Марици Изток” ЕАД през 2003 г. Конфедерацията и аз нямаме никакво отношение, тъй като тези решения се взимат от съответното министерство – принципал на тези предприятия. В борда на директорите няма длъжност „представител на синдикатите”. Няма нито устни, нито писмени предложения от наша страна г-н Герасимов да бъде назначен на посочените длъжности. Защо е назначен г-н Герасимов следва да попитате ресорното министерство. Това, че съм имал приятелски отношения с г-н Герасимов, в никакъв случай не ме ангажира да съдействам за неговата професионална кариера. Още веднъж отбелязвам, че г-н Герасимов никога не е бил наш служител и наш представител в каквито и да е държавни или частни институции. Що се касае до даренията, те са осчетоводени, направени са лично от г-н Герасимов чрез икономически субекти, които той лично е представлявал. Що се касае до т.нар от Вас спонсорсво за обучение на дъщеря ми Мария пак подчертавам, че това е станало по лична инициатива на г- н Герасимов, а средствата, които той е изпратил за обучението, са му върнати в период от няколко години, най-вече от съпругата ми, която има добри доходи в САЩ.”

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика.

Включете се с Данъкъ Биволъ!

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ или Годишен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10.00€ Месечно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Избрахте да дарите 10.00€ Годишно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Годишно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Вижте как да подкрепите Биволъ със SMS на кратък номер или с криптовалута тук

.

This post is also available in: English

Вижте също / Read Also