Сигнал за корупционна схема от Никдим ООД

Екип на Биволъ

Уважаеми  Господа,

Казвам се Никола Димитров, и съм основател и собственик на „НИКДИМ“ ООД гр.Казанлък – имам фабрика за производство на електро апаратура за ниско и средно напрежение. В момента изнасяме продукцията си за над 30 държави по света. Във фабриката ми работят около 100 високо квалифицирани работници, техници и инженери. Фирмата е основана през далечната 1991 г., създадена е от нула, т.е. не е приватизирано предприятие. В момента е високо технологична, модерна, съвременна фабрика за електро апаратура.  www.nikdim.bg

На 04.05.2007г., на търг закупих имот, с площ от почти 8 декара, който се намира на границата с моята фабрика – т.нар. „Тютюневи сушилни“ гр.Казанлък от „Слънце Стара Загора – Табак“ АД . При четирима участници, „НИКДИМ“ ООД гр.Казанлък печели търга при постигната цена: 799 109,62 лв., която съм заплатил напълно и беше съставен нотариален акт за покупко-продажба  № 48 том II рег.№ 2455 дело № 247/22.05.2007 г. на нотариус Иван Генов.

Две години преди това, е проведен търг за същият имот, който според юриста на „Слънце Стара Загора-Табак“ АД гр.Стара Загора, е прекратен поради раздаване на рушвети, което е видно от постигнатата цена от 280 000 лв. от представителя на ЕТ „Баланс 21 – Анета Николова“ гр.Казанлък. Това явление беше масово при търговете, което е видно и от разликата в постигнатите цени.

Малко преди изтичане на двугодишният давностен срок, ЕТ „Баланс 21 – Анета Николова“ пуска жалба срещу прекратяването на търга и предявява иск по чл.19  от ЗЗД за обявяването му за купувач.

От тогава започват  дела в Старозагорският Окръжен съд, Апелативен съд Пловдив, и в крайна сметка имотът е присъден на ЕТ „Баланс 21 – Анета Николова“ гр.Казанлък с решение по т.д. № 573/2008 г. на Окръжен съд гр.Стара Загора, и потвърдено от Пловдивският Апелативен съд с решение № 315/11.11.2009г. по в.гражданско дело № 703/2009г.

От тогава до сега ние правим всичко възможно да получим или парите, или имота. Имайки в предвид, че собственик на „Слънце Стара Загора-Табак“ АД гр.Стара Загора е „ХИМИМПОРТ”, а собственик на ЕТ „Баланс 21 – Анета Николова“ е  съпругата на Ивелин Николов – служител в ДАНС /от декември 2011 г. е пенсионер/, който активно участваше в делата , аз реших, че е по-разумно да отстъпя безвъзмездно 2 декара от имота на ЕТ „Баланс 21 – Анета Николова“, и без да ми се връщат пари на мен, да ми се върнат останалите 6 декара от имота, за което подписахме две споразумения, едното между „НИКДИМ“ ООД  и „Слънце Стара Загора-Табак“ АД Стара Загора и другото между „Слънце Стара Загора-Табак“ АД и ЕТ „Баланс 21 – Анета Николова“ на 28.12.2010г. с нотариална заверка на подписите на 30.12.2010г. На това основание „Слънце Стара Загора-Табак“ АД  върна сумата от 280 000 лв. на ЕТ „Баланс 21 – Анета Николова“ за да се осъществят подписаните споразумения. Така, цената на имота на ЕТ „Баланс 21 – Анета Николова“ гр.Казанлък е 0,00 лв. /нула лева/

Вместо да предприеме действия за осъществяване на споразуменията, ЕТ „Баланс 21 – Анета Николова“, като ипотекарен длъжник  ипотекира целия имот в Банка „ДСК“ ЕАД  и започва строителство, но това за съдиите няма никакво значение, въпреки представяне на двете договорни ипотеки на обща стойност 210 000 лева.

Това е фактологията, която е неоспорима.

След като имота е ипотекиран вече, единствената възможност за възмездяване остава да ми бъдат върнати парите. На тази база заведох ново дело, при което с решение № 208/08.06.2015г. на Окръжен съд Стара Загора по д.т. № 262/2014г. предявеният от нас иск беше изцяло уважен, т.е., „Слънце Стара Загора-Табак“ АД беше осъдено да ни върне  парите, заедно с лихви за забава. Но на следващата инстанция Пловдивският Апелативен съд, трети граждански състав отменя решението и отхвърля предявения от нас иск, като решава, че за „НИКДИМ“ ООД  гр.Казанлък няма основание да претендира нито за пари, нито за имот, а освен това дружеството е осъдено да плати около 60 000 лв. разходи по делата с решение № 398/14.12.2015г. по в.т.д. № 657/2015 г.

Не е необходимо да си юрист, за да решиш, че след като аз съм добросъвестен купувач, реално изплатил  сумата, след като не по моя вина в последствие имота е присъден на друг, трябва да ми се върнат или парите, или имота. В случая връщането на имота е невъзможно, защото е ипотекиран за срок до 2024 година и остава да ми бъдат върнати платените пари! Но Апелативният съд Пловдив, трети граждански състав решава, без да се съобрази с представената от нас постоянна практика на ВКС, че на мен не ми се дължат нито пари, нито имот, а напротив дори трябва да платя и разходите по делата.

Всичко, което изнасям до тук отговаря на истината и на фактите. Всички документи са на разположение на всеки, който проявява интерес към делата. Това дело искам да стане достояние на цялата общественост и медиите, защото според мен то показва сегашното лице на съдебната система.

Чувствам се безсилен пред изключително безскрупулната и корумпирана съдебна система, за която най-лесното и удобно е да се използват вратички и юридическа терминология, за да се постанови решение противоречащо на закони и морал, но удовлетворяващо интересите на този, който има власт и възможности да въздейства на органите на съдебната система.

Моля Ви за съдействие, този път да ни се уважи жалбата и делото да се гледа от състав на ВКС. Защото два пъти в годините назад делото стига до ВКС но не се разглежда а се приема решението на Апелативен съд Пловдив за окончателно, въпреки жалбите ни.

Надявам се на съдействие от Ваша страна, като единствения контролен орган и проверка на изложеното, във връзка с правомощията Ви, с оглед възможността  да защитя правата и интересите си, правото и морала. Моето лично мнение е че това е  една голяма корупционна схема,става въпрос за много пари и се разчита на това ,че никой не може да ревизира едно съдебно решение в България!  Или единствения ми изход е, да изнеса бизнеса си от България!

Приложеното писмо изпратих до Президента на република България, Омбудсмана на Република България, до Народното събрание, до Инспектората към Министерството на Правосъдието, до Министъра на правосъдието, до Председателя на ВКС, до Председателя на парламентарната комисия по правни въпроси, до Председателя на парламентарната комисия по Взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите.

За съжаление всички институции смятат, че тях не ги засяга съдебната система, страхуват се и не искат да вземат отношение. Като че ли тях състоянието на съдебната система не ги интересува и не ги засяга.

 

С   Уважение:

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика. If you find the article interesting and useful, you can support us to continue to do independent investigative journalism.

Включете се с Данъкъ Биволъ! Support Bivol

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10.00€ Месечно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

IBAN: BG27 ESPY 4004 0065 0626 02
BIC: ESPYBGS1
Титуляр/Account Holder: Bivol EOOD

лв.
 
The current exchange rate is 1.00 EUR equals 0 BGN.
Възможности за плащане
Информация за Вас

Внимание: с този метод сумата ще е в лева, а не в евро. Можете да изпратите "Данъкъ Биволъ" електронно през Epay.bg или с банков превод. От територията на България можете също да изпратите пари в брой през EasyPay, или да направите превод през банкомат, поддържащ услугата B-Pay.    

Обща сума: 5,00 лв.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

SMS код BIVOL

За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.

  • Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ

Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.

Криптовалути

За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb
Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc

 

 

Вижте също / Read Also

%d блогъра харесват това: