Финансирането ще e с помощта на европроекти

Аквариум, който е изграден според най-модерните технологии и изисквания в света може да краси най-древния град в България – Несебър. Съоръжението ще бъде разположено в близост до морето, на няколко етажа и ще бъде уникално не само за страната, но и за целия полуостров. Идеята за изграждането му е на кмета на общината Николай Димитров.

Аквариумът ще разкрива пред посетители и туристи загадъчния живот в Черно море. Той ще бъде една от забележителните атракции по крайбрежието ни и ще привлича все повече посетители в Несебър.

Разположената хоризонтално и вертикално, експозиция ще разкрива пред погледа на посетителите морски обитатели в естествената им среда, ще дава пълна представа за флората, фауната и специфичните особености на подводния свят. Аквариумът ще е част от общински комплекс, в който ще се създаде и помещава Черноморски център за екологично образование и култура. По този начин бъдещото съоръжение ще има не само голяма атрактивна, но и образователна роля. Така Несебър ще се  превърне в център на бизнеса с морско оборудване, ще подпомогне развитието на сътрудничеството между черноморските общини и държави, ще изведе България на лидерски позиции в морския бизнес.

Идеята на Николай Димитров е Аквариумът да бъде изграден върху общински терен с площ 11 000 квадратни метра в новия град. Преди три години теренът бе предложен на „Феста холдинг“ АД в замяна на 23 дка земя на древния полуостров, където дружеството искаше да строи Делфинариум. Тъй като замяната не се състоя, това е възможността, вместо Делфинариум, в Несебър да има Аквариум.

Общинската администрация е с амбицията да изгради модерният Аквариум предимно с привлечени средства от международни проекти и програми.

Кметът Николай Димитров вече е направил първите стъпки – успял е да привлече вниманието на  експерти от световната морска екологична и научна организация – EUCC – Coastal and Marine Union, които са готови да включат община Несебър като партньор по техния проект WeBSiCo. 

Организацията има над 2700 членове в 40 страни от света. Това прави възможно осъществяването на смелата идея, защото ще осигури ресурс и институционална подкрепа за реализацията на проекта.

Предвижда се, холандски специалисти да проучат пътищата, по които Несебър да стане вторият, след Варна, град по българското Черноморие, привличащ гости не само с плажове и старини, а и с възможността да бъдат атрактивно запознати с екзотичното богатство на черноморската ни флора и фауна.

Неотдавна по покана на г-н Василе Гуду, префект на област Тулча, Румъния, кметът Димитров посети изградения по същия начин румънски аквариум. За да реализира проекта си, администрацията на Тулча е осигурила финансиране предимно по програмата за международно сътрудничество на пограничните райони. В края на лятото, делегация от общински експерти от Несебър ще посети  Тулча, за да  се запознае с техническите детайли по изграждането на техния аквариум.

Несебър е включен като пилотна община и в проект на единствения създаден в България до момента клъстер в сектора на морската индустрия –  „Морски клъстер България“. В рамките на проекта, на територията на общината, се планира ежегодно провеждане на „Морски празници“, с представяне на национални и международни морски фирми, парад на платната, изложение на всички видове морски спортове, морско специализирано оборудване и др.

Идеята за изграждането на един от най-модерните морски аквариуми в Европа несъмнено ще бъде нова придобивка и гордост не само от регионално, но и от национално значение.

ribi

Затвори/Close

За да дарите на Биволъ изберете криптовалута от менюто, въведете сума и натиснете бутона Exchange. След това потвърдете с бутона Proceed и преведете сумата на указания портфейл. Changelly ще изпрати парите в нашия биткойн портфейл.
Donate cryptocurrency to Bivol by selecting a currency from the menu, fill the amount and click on the button Exchange. Then confirm with the button Proceed and send the amount to the displayed wallet. Changelly will transfer the sum to our bitcoin wallet