На 24 септември ръководството на ПП „Странджа” ще запознае представителите на медиите в Бургас, а чрез тях и широката общественост, с реализация на проекта „Устойчиво управление и устройство на ПП Странджа”. Проектът е финансиран от оперативна програма „Околна среда 2007 – 20013 г.”, ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”. Успешната му е от изключително значение за развитието и популяризирането на най-голямата защитена територия  в България.

Пресконференцията ще започне в 11 часа в конферентната зала на  Югоизточно държавно предприятие Сливен, регионален офис Бургас, на адрес: Бургас, ул. „Иван Шишман” №8, ет 3 /в сградата РДГ – Бургас/ . На нея ще присъстват инж. Стефан Златаров – директор на ПП „Странджа”,  Светла Младенова – ръководител на проекта и Мария Патронова – координатор на проекта и  Стефан Рашков – експерт „Консервационни дейности” към природния парк.

Работата е по проекта е започнала преди година. Сега мениджърският екип ще информира представителите на медиите за дейностите, които са вече финализирани или чието изпълнение е в ход, както и за всички предстоящи инициативи.

Проектът „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа” се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България, чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”: проект reg.DIR- 5113326-5-99, договор reg. N DIR-5113326-С-004, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27. Дейността му включва разпространение на информация и осигуряване на публичност сред обществеността, съобразно задължителните изисквания за изпълнение на мерките за информация и публичност от бенефициентите на ОПОС.

 

Smiley face

 

Затвори/Close

За да дарите на Биволъ изберете криптовалута от менюто, въведете сума и натиснете бутона Exchange. След това потвърдете с бутона Proceed и преведете сумата на указания портфейл. Changelly ще изпрати парите в нашия биткойн портфейл.
Donate cryptocurrency to Bivol by selecting a currency from the menu, fill the amount and click on the button Exchange. Then confirm with the button Proceed and send the amount to the displayed wallet. Changelly will transfer the sum to our bitcoin wallet