Кой контролира вътрешните одитори в най-богатите държавни компании

Регулаторите – превзети от ГЕРБ, в одитните комитети в енергетиката – конфликт на интереси с по до 3 заплати

“Биволъ” обжалва във Върховния административен съд отказите на БЕХ и АЕЦ “Козлодуй” да обявят възнагражденията на бордовете и на одитните комитети
Николай Марченко
Последвайте:

Българските регулатори и одитни комитети в сектора с най-високите в държавата възнаграждения – енергетиката, са завладени от кадри на ГЕРБ и са в тотален предполагаем конфликт на интереси. Това установи разследването на “Биволъ”, включително по сигнали от сектора и през Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Сред добре платените членове на одитни комитети в последните години са син на доскорошен служебен министър-председател, протеже на бившия финансов министър в кабинета “Борисов” Владислав Горанов, бивш депутат на ГЕРБ и редица други “калинки” и “парашутисти”, запазили постовете и привилегиите си в държавния сектор. Пред “Биволъ” Асен Василев дори защити и спрягания за председател на Сметната палата шеф на АДФИ като “професионалист”, наследен от предшественика му Горанов. Екипът на “Биволъ” бе принуден да обжалва отказите на “Български енергиен холдинг” и АЕЦ “Козлодуй” да предоставят данните за заплатите на одитните им комитети и съветите на директори във Върховния административен съд. Данните за заплатите в одитните комитети на Министерството на финансите, Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори и “Булгартрансгаз” обаче сочат средно 2-3 пъти увеличение на възнагражденията за последните 10 години, които гонят нивата на тези на топмениджмънта в най-богатите държавни компании. 

В България публичният надзор над регистрираните одитори и одитните комитети на държавните дружества се осъществява от Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори (КПНРО). В момента председател на КПНРО е проф. Огнян Симеонов, който малко преди да заеме поста е председател на одитния комитет в най-богатата държавна компания с едни от най-високите възнаграждения в публичния сектор у нас – „Български енергиен холдинг” ЕАД (БЕХ). В КПНРО в момента членуват един настоящ член на одитен комитет и един бивш член на одитен комитет, но който в определен период е бил едновременно член на КПНРО член на одитен комитет. Трети член, който вече е напуснал КНПРО, за определен период е бил член на КПНРО и член на Одитен комитет.

След напускането на проф. Симеонов, в одитния комитет на БЕХ е избрана бившата депутатка от ГЕРБ от Добрич Ваня Донева. Тя заема поста 2 периода 2015 – 2018 г. по време на министъра на енергетикатата на ГЕРБ Теменужка Петкова, и понастоящем също е член на КПНРО. Тя също така е два мандата бивша председателка на КПНРО, като последният е в периода 2012 – 2015 г. На 26 февруари 2021 г., само месец преди изборите, Ваня Донева е отново преизбрана за член на ОК на БЕХ с указ на Теменужка Петкова и продължава да заема поста си. и до ден днешен. 

Скрийншот: Архив, “Дневник” (2015 г.)

Мандатът на Ваня Донева ще остане в архивите (вижте в “Дневник”) със сагата около Корпоративна търговска банка (КТБ) и проверката на международната одитна компания KPMG у нас – „КПМГ България”, която 5 последователни години е заверявала финансовите отчети на банката. След извършена проверка регулаторът излезе само с решение за налагане на глоба в размер на едва…100 хил. лв.

На 19 юли 2018 г. парламентът избра следващ състав на КПНРО с мандат 4 години, в който отново фигурира Ваня Донева, този път като член. Бившата депутатка получи пост в регулатора и място в одитния комитет на БЕХ срещу солидно възнаграждение, което според редица данни се равнява на до 80% от това на членовете на Съвета на директорите. 

„Новият мандат на комисията трябва бъде мандат на приемственост и надграждане, който да доведе до възвръщане и повишаване на авторитета на одиторската професия в обществото. Комисията рязко повиши своя капацитет и успя да се превърне във важен дисциплиниращ орган”,

заяви през тогава новоназначеният председател на КПНРО проф. Огнян Симеонов. В подкрепа на изявлението му е и снимка с Ваня Донева като израз на готовността за заявената “приемственост”. 

Част от одитните комитети в държавната енергетика (снимка: Биволъ)

Интересен е казусът с Ирена Милчева Михайлова, също член на КПНРО, която е преминала през одитните комитети на БЕХ (2013 г.) и “Булгартрансгаз” (2017 – 2021 г.). Според биографичната справка на сайта на КПНРО, понастоящем Ирена Михайлова е и ръководител на отдел „Финансов одит“ и заместник на главния одитор на водещия регулаторен орган – Българска народна банка (БНБ). За периода 2017 – 2021 Ирена Михайлова е била едновременно член на КПНРО и член на Одитния комитет на “Булгартрансгаз”. В този срок гМихайлова е взимала три заплати, една основна от БНБ, една като член на КПНРО и една като член на ОК на “Булгартрансгаз”.

Като вътрешен одитор в БНБ Михайлова би трябвало много добре да разбира, че да си член на КПНРО и да си член на ОК е потенциален конфликт на интереси.

В момента Михайлова взима само (!) две заплати – една от БНБ и една като член на КПНРО. 

Прави впечатление текстът на декларацията и най-вече изискването да се декларира, че лицето не заема друга длъжност, която съгласно Конституцията на Република България или специален закон, е несъвместима с положението на съответното лице, заемащо публична длъжност. Най-вероятно Ваня Донева също е попълнила подобна декларация при встъпването си като член на одитния комитет на БЕХ през 2018 г. Безспорно е обаче, че е предположително декларирала неверни обстоятелства, предвид факта, че като номинирана и определена от Народното събрание за член на КПНРО, тя не може да бъде избирана в нито един одитен комитет.

Обективната пречка за това е естеството на функциите, които регулаторът изпълнява, а именно надзор върху дейността над регистрираните одитори, както и над одитните комитети в предприятията от обществен интерес (ПОИ).

Членове на одитните комитети в енергийните дружества на БЕХ (Източник: Биволъ)

Хората на Горанов контролират вътрешния одит в енергетиката 

Същият казус е налице и при друго ключово лице, протеже на бившия министър на финансите от ерата на ГЕРБ Владислав Горанов. Става дума за Стефан Белчев, също член на КПНРО с мандат от юли 2018 г., който наред с ангажимента към регулатора е и директор на дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит” в Министерство на финансите. Тази дирекция задава стратегическите насоки и методология в областта на вътрешния одит и вътрешния контрол в публичния сектор; осъществява надзор върху дейността на звената за вътрешен одит. Белчев бе същевременно и член на одитния комитет в „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, въпреки че е държавен служител за периода 2018 – 2020 г. и получава възнаграждение за участието си в одитния комитет, въпреки забраната съдържаща се в чл. 7, ал. 3 от Закона за държавния служител (ЗДС).  За този период държавния служител Стефан Белчев е получавал 3 заплати, една основна от МФ, една от като член на КПНРО и една като член на ОК на АЕЦ “Козлодуй”. 

Междувременно, Законът е удобно допълнен в предпоследната година от управлението на ГЕРБ, на 12 декември 2020 г., очевидно с цел кабинетът и партията на Бойко Борисов да се окопаят в държавните компании, разполагайки там за още поне един мандат свои хора. Тогава Стефан Белчев е директор във финансовото ведомство. А поправеният текст в ЗДС гласи:  

„Държавен служител може да участва като представител на държавата или общината в органите на управление или контрол на търговските дружества с държавно или общинско участие в капитала, на държавните предприятия, създадени със специални закони на основание чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, както и в органите на управление или контрол на дъщерните им дружества, за което получава възнаграждение”. 

Няма публична следа за предварително представен проект за изменение и допълнение наред с мотиви, което означава, че поправката е прокарана тихомълком от управляващата тогава политическа партия ГЕРБ. Дори и в контекста на законовите изменения, Стефан Белчев, подобно на Ваня Донева, е в явен конфликт на интереси, произтичащ от факта, че отново е налице пречка за едновременното заемане на поста член на КПНРО и член на одитен комитет в ПОИ. Интересен факт е, че за мандата  2018 г. и до 2021 г. Белчев е избран за председател на одитния комитет в АЕЦ “Козлодуй”, но в началото на 2020 г. предвидливо се отказва от председателското място в контекста на настъпилите законодателни промени, с които се въвежда изискване председателите на комитети в ПОИ регулярно да предоставят информация за дейността си.  Според източници в МФ Белчев сам е подготвил съответните законодателни поправки приети от ръководството на МФ и ги е съгласувал с министър Кирил Ананиев. 

След като ГЕРБ напуска властта, Стефан Белчев не губи позициите си на дългогодишен началник във финансовото ведомство, поради предполагаем, но очевидно незабелязан от ресорния министър конфликт на интереси

– а именно членството в КПНРО и в ОК на АЕЦ „Козлодуй“. През 2022 г. вицепремиерът и министър на финансите в кабинета “Петков” Асен Василев дори повишава Белчев до директор на ключовия надзорен орган във ведомството – Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ).  

След като през 2022 г. Асен Василев като ресорен министър в кабинета “Петков” повишава Белчев до шеф на АДФИ, той е принуден да подаде оставка и от КПНРО и от ОК на АЕЦ “Козлодуй”. Според различни източници Белчев е препоръчал свое протеже Янаки Янакиев да заеме поста на ръководител „Вътрешен одит“ в АЕЦ “Козлодуй”. Преди АЕЦ “Козлодуй” Янаки Янакиев е бил освободен като директор “Вътрешен одит” в държавната “Българска Банка за Развитие” АД (ББР), известна с невъзвръщаемите си кредити си за компании, свръзани с лица като Делян Пеевски и Румен Гайтански – Вълка. Това е друга добре известна със заплатите си “хранилка” за кадри на ГЕРБ и където за известен период Стефан Белчев е бил председател на Надзорния съвет. 

Негов близък колега и приятел Огнян Тодоров е бил директор “Вътрешен одит” в Националната агенция за приходите (НАП) и е препоръчан от Белчев да заеме двата му стола – на директор “Методология на контрола” в МФ и на член на ОК на АЕЦ “Козлодуй”. Служебният кабинет на Гълъб Донев освобождава другото протеже на Белчев – Янакиев през август 2022 г. от позицията на ръководител “Вътрешен одит” в АЕЦ “Козлодуй”.

Тогава с протекциите на Тодоров и Белчев го “трудоустрояват” разбира се след „надлежно проведен конкурс“, в Одитния комитет на МФ, където Янакиев продължава до днес да е действащ член на ОК . 

Понастоящем още един близък до ГЕРБ кадър, директор на “Вътрешен одит” в БЕХ Валентин Савов  продължава да заема позицията си, като едновременно взима и втора заплата като действащ член на одитния комитет на МФ. 

В одитния комитет на финансовото министерство доскоро бе и един действащ член на правителството – в периода 3 февруари 2022 г. – ноември 2022 г. там членува Андрей Цеков, който в момента заема поста на министър на регионалното развитие и благоустройството.

 
Данните за бивши и действащи членове на одитния комитет и заплатите 
в Министерството на финансите, предоставени на “Биволъ” по ЗДОИ 

Мистерията с поста начело на Сметната палата 

През лятото на 2023 г. сред новото мнозинство (ГЕРБ – ПП – ДБ) в 49-то Народно събрание се разгаря война за контрол над българските регулатори, членовете на които са масово с изтекъл мандат. Ключов регулатор в държавата е Сметната палата (СП), като за овакантеното място за неин председател се водеше най-ожесточената задкулисна битка. През юни т.г. източниците на “Биволъ” в сектора и в управляващата коалиция информират, че Белчев е сред обсъжданите фигури за председател на СП.

“Биволъ” реагира на сигнала, като изпрати списък от въпроси до вицепремиера и министър на финансите Асен Василев по повод предполагаемата номинация на Белчев и миналото му около Горанов. В официалното си писмо до медията ни пресцентърът на финансовото ведомство предаде отговорите на министъра. Според него “никой” не е предлагал Белчев за сегашния му пост на главния “силов” орган на министерството какъвто е АДФИ. Припомни само, че Белчев “повече от 15 г.” е заемал длъжността директор на дирекция „Вътрешен одит“, а впоследствие на „Методология на контрола и вътрешен одит“ в МФ. “Съобразно така описания професионален опит г-н Белчев се ползва с добра репутация на водещ специалист в областта на контрола в публичния сектор и одитната дейност, което е било отчетено при назначаването му за директор на Агенцията за държавна финансова инспекция”, пояснява Василев. 

Запитан относно това, че в сектора Белчев е смятан за “човек” на ГЕРБ и Горанов, министърът отговори, че при назначаването му

“са взети предвид единствено професионалния му опит и добрата репутация”.

“От назначаването на г-н Белчев за директор на АДФИ досега в Министерство на финансите не са постъпвали сигнали за неговата дейност”, пише Василев. 

Министърът признава, че по повод работата на шефа на АДФИ на три места в одитните комитети на МФ, АЕЦ “Козлодуй” и КПНРО, не е извършвана проверка за установяване на конфликт на интереси по реда на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество: “По реда на този закон г-н Белчев е задължен да подава на ежегодни декларации за имущество и конфликт на интереси към КПКОНПИ и проверките на тези обстоятелства са предмет на проверка от комисията”. 

Ирена Михайлова (трета отляво), проф. Симеонов (четвърти отляво), Ваня Донева (втората отдясно), Стефан Белчев (последен вдясно) Снимка: КПНРО

Асен Василев отрече информацията, че Белчев е бил тихомълком спряган за шеф на Сметната палата. “Г-н Белчев не е освобождаван от длъжност като директор на АДФИ и не е издиган за кандидат за председател на Сметната палата” понеже “не е в правомощията на министъра на финансите да излъчва кандидат за председател на Сметната палата”. Но пък е в правомощията на Василев в качеството му на съпредседател на управляващата коалиция ПП-ДБ, да предлага политически и експертни фигури на своята парламентарна група и мнозинството в Народното събрание… 

“Биволъ” се поинтересува и какви са заслугите на Белчев в качеството му на шеф на финансовата инспекция, и от ведомството отговориха, че “АДФИ извърши някои проверки от висок обществен интерес в последните две години по искане на министър Асен Василев”. 

Те изброиха инспекциите на Агенция “Пътна инфраструктура” (АПИ) за строителството на АМ „Хемус“, където проверката е показала, че “договорът е сключен при завишени анализни цени в общ размер на 18 073 247, 48 лв.”

“Констатираното е заобикаляне на Закона за обществените поръчки (ЗОП) при превъзлагането на дейности от „Автомагистрали“ ЕАД по 15 бр. договори за проектиране на стойност 3 718 287 лв.”.

Също така, споменава се инспекция в „Монтажи“ ЕАД, където са установени “44 нарушения на ЗОП и 4 индикатора за измама”: “Установените вреди са в общ размер на 2 145 582 лв., които са възстановени”. 

АДФИ по време на Белчев е извършила и проверка за финансовото състояние на „Столичен автотранспорт“, като “освен договора за доставка на газ, инспекторите са проверили начина на ценообразуване на превозните документи,финансовите отчети на дружеството и възлагането и изпълнението на обществените поръчки в столичния автотранспорт”. Проведени са и “финансови инспекции на общините, въвели ограничения при осигуряване на улично осветление и други услуги за гражданите, които са свързани с разход на електроенергия”. 

При инспекция в Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) след “констатираните нарушения” били “възстановени с държавния бюджет 207 547,73 лв.”. “Сред приключените по-големи проверки са и тези на Агенцията по заетостта, „Булгаргаз“, „Мини Марица-Изток“, Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), Национална компания “Железопътна инфраструктура” (НКЖИ) и „Напоителни системи“ ЕАД, за резултатите от които и броя на нарушенията и размера на щетите, ведомството на Асен Василев не съобщава. 

Стефан Белчев (Снимка: АДФИ)

Синът на Стефан Янев прави кариера в БЕХ

Още едно интересно лице в одитните комитети на държавната енергетика е Костадин Стефанов Янев. Младият човек на около 30 години прави забележителна кариера в държавния сектор, където работи и в момента. В периода между 12 юли 2018 г. и 12 юли 2021 г. Костадин Янев е бил в одитния комитет на АЕЦ “Козлодуй”, където взима висока заплата наред с другите членове. Понастоящем Костадинн е член втори мандата на ОК на АЕЦ Козлодуй. Костадин Янев всъщност е син на ген. Стефан Янев, лидер на ПП “Български възход” и бивш служебен министър председател, назначен от президента Румен Радев. 

Според профила на Костадин Янев в социалната мрежа LinkedIn той е експерт по газови проекти и заема длъжността “Проджект мениджър” в БЕХ от април 2017 г. Преди това, в периода 2009 – 2017 г., когато баща му вече е бригаден генерал и на ръководни позиции в Министерството на отбраната, Янев – син

прави кариера в ключовото държавно отбранително предприятие “Терем” ЕАД,

където последно работи на длъжност “Маркетинг експерт”. Според профила на Янев, той е възпитаник на Стопанската академия в Свищов (2007 – 2011 г.) по специалност “Финансов мениджмънт” и на City University of Seattle (гр. Сиатъл, щат Вашингтон, САЩ), където учи “Бизнес администрация”. Владеел английски и сръбски езици. 

Костадин Янев е служител на БЕХ и втори мандат член на одитния комитет на АЕЦ “Козлодуй” (снимка: LinkedIn)

Когато Костадин Янев започва да се изкачва в кариерата в държавните компании, баща му вече е на ръководни позиции: началник на департамент „Tрансформации“ в Центъра на НАTО за борба c тероризма в Анкара (2005 – 2007 г.), директор на дирекция „Отбранителна политика“ на Министерство на отбраната (2007 – 2009 г.), директор на дирекция „Политика за сигурност и отбрана“ и бригаден генерал от юли 2009 г., директор на дирекция „Отбранителна политика“ (2010 – 2011 г.), военен аташе в САЩ (2011 – 2014 г.) началник на Националния военен университет „Васил Левски“ (2014 г.), вицепремиер и министър на отбраната в служебния кабинет Огнян Герджиков (януари-май 2017 г.), секретар по сигурност и отбрана и началник на политическия кабинет на президента Румен Радев (2017 – 2021 г.). По времето когато Костадин Янев е избран за член втори мандат на ОК на АЕЦ “Козлодуй”  , баща му става и служебен премиер. 

По една втора заплата – от държавните компании

“Биволъ” поиска съгласно Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) данните на средните заплати на членовете на одитните комитети на Министерството на финансите и редица държавни компании от енергийния сектор. Периодът на официалното ни запитване обхваща последните 10 години, до юни 2023 г. включително. Прави впечатление, че заплатите на одитните комитети в енергетиката  все повече доближават тези на топмениджмънта в държавните дружества и тези на ръководители в съответните институции. 

Заплатата на председателите на КПНРО е нараснала повече от три пъти за последните десет години.

Това става ясно от статистиката, приведена в официалния писмен отговор на председателя на регулаторния орган проф. Огнян Симеонов към “Биволъ” по ЗДОИ (списъка с възнагражденията вижте долу). Ако през 2013 г. средната месечна заплата на председателите на КПНРО е била 4712 лв., то през 2023 г. тя е вече 15 760 лв. Заплатите на самите членове на регулаторния орган са се увеличили с около 2 пъти за последните десет години – от около 911 лв. през 2013 г. до 2000 лв. през 2023 г. 

Otgovor Komisiq Oditori 2

Във финансовото министерство възнагражденията на одитните комитети  са по-високи с около една трета. От ведомството на вицепремиера Асен Василев отговориха на запитването ни, че средното възнаграждение на членовете на Одитния комитет на Министерството на финансите по години е, както следва: 2018 г. – 1 360 лв.;  2019 г. – 1 960 лв.; 2020 г. – 2 720 лв.; 2021 г. – 2 600 лв.; 2022 г. – 1 705 лв.; към 30 юни 2023 г. – 2 660 лв. (вижте разбивката долу). 

Най-добре платени са обаче са одитните комитети в държавните компании, става ясно от официалния отговор на “Булгартрансгаз” към “Биволъ”, подписан от изпълнителния директор Владимир Малинов, назначен на този пост още по време на ГЕРБ. Заплатите на членовете на ОК на държавната компания са средно се увеличили за последните 10 години повече от три пъти, тоест по-бързо отколкото са се увеличавали минималните заплати и средните доходи средно за страната. От 1170,01 лв. средно месечно възнаграждение през 2013 г., 1358,50 лв. (2014 г.), 1768,62 лв. (2015 г.), 2310 лв. (2016 г.), 2506 лв. (2017 г.), 2726,28 лв. (2018 г.), 2642 лв. (2019 г.), 2890,67 лв. (2020 г.), 3183,20 лв. (2021 г.) до 3370,88 лв. (2022 г.) и 3814,85 лв. през 2023 г. (вижте разбивката долу).  

Otgovor Bulgartransgaz 2

“Биволъ” също така подаде заявления по ЗДОИ и до още две ключови държавни компании, известни с високите си заплати. Става дума за “Български енергиен холдинг” ЕАД и АЕЦ “Козлодуй” ЕАД, които са сред рекордьорите в държавния сектор по годишните печалби и съответно – по месечните заплати, бонуси и др. вънаграждения. АЕЦ “Козлодуй” отказа информацията директно – според изпълнителния директор инж. Георги Кирков, тя щяла да съдържа лични данни и не била предмет по ЗДОИ (вижте отговора долу). 

БЕХ обаче твърди в решението си, че предоставя информация на “Биволъ”, като отговорът е просто формалност и не съдържа никакви отговори на въпросите ни по същество. Отговорът на БЕХ е съставен от препратки към законодателството и Търговския регистър. Подписано е скандалното решение от двамата изпълнителни директори на БЕХ Иван Андреев и Андрей Живков, който заемаше поста на служебен министър на енергетиката в кабинета на Стефан Янев през 2021 г. (вижте “решението” долу).

Бившият служебен министър на енергетиката Андрей Живков е изпълнителен директор на БЕХ и шеф на Костадин Янев (Снимка: “Капитал”)

Интересното е, че Живков е бил подчинен на Стефан Янев в качеството си на служебен министър и става шеф на сина му Костадин Янев първо като член на кабинета, съответно – принципал на БЕХ и АЕЦ “Козлодуй”, а след това и като изпълнителен директор в БЕХ, където младежът продължава да бъде служител. 

По този начин, “Биволъ” смята, че държавните компании БЕХ и АЕЦ “Козлодуй” укриват информация

от обществеността относно списъка на бившите и действащи членове на ръководството и одитните им комитети, както и размера на получаваните от тях в последните 10 години възнаграждения.

Otgovor Bulgartransgaz 2

Сред тях има поне две лица, които са публично интереси – самият бивш служебен министър на енергетиката Андрей Живков като един от двамата изпълнителни директори на БЕХ и неговият подчинен в холдинга – синът на бившия служебен премиера Стефан Янев, Костадин Янев, който също е и в одитния комитет на АЕЦ “Козлодуй”. 

Янев – син всъщност не може да се похвали с ръководен опит в областта на финансите, но е в одитния комитет на една от най-печелившите държавни компании в България с милиардни обороти и продължава да гради успешна кариера в ключовия в сектора холдинг като БЕХ. 

Otgovor BEH 2

След като БЕХ и АЕЦ “Козлодуй” на практика отказаха да предоставят информация за “Биволъ” по ЗДОИ, това наложи медията ни да обжалва в законоустановения двуседмичен срок пред Върховния Административен Съд (ВАС) – София. Очаква се да има движение по преписките до края на месец август 2023 г., за което ще държим в течение читателите ни. 

Кирил Ананиев и предшественикът му в министерството Владислав Горанов (снимка: архив)

Държавата нарушава регламента на ЕС за регулаторите 

След като всички гореизброени лица заемат и други постове, възниква въпросът доколко са независими и обективни при изпълнение на другите им отговорности. Включително какъв пример подават относно допустимостта на конфликт на интереси на останалите държавни служители и средно звено ръководители в надзираваните от тях самите публични дружества и институции. 

КПНРО осъществява надзор съгласно изискванията на Закон за независимия финансов одит (ЗНФО) и на Регламент (ЕС) № 537/2014 на Европарламента и Съвета на ЕС от 16 април 2014 г., което предполага задължителни одити на публичните дружества с цел повишаване доверие в тях. ЕС е идентифицирал правила, които гарантират одитите с подходящо качество и при стриктни изисквания, а също така наличието на разпоредби за мониторинг, докладване и одобрение, надзор от страна на одитните комитети. 

За целта, през последните години са извършени промени в ЗНФО с цел хармонизиране на националното законодателство, а КПНРО е приела във връзка с Регламент 537/2104 г. Наредба № 2/07.07.2020 г. за формата и съдържанието на годишните доклади за дейността на одитните комитети на предприятията от обществен интерес и Наредба № 1/07.07.2020 г. за условията и реда за съставяне и поддържане на регистъра на одитните комитети в предприятията от обществен интерес и Насоки за дейността на одитните комитети в предприятията от обществен интерес.

Statut

И след като като през 2020 г. са издадени наредби, които изискват от КПНРО за водене на регистри на одитните комитети и на годишните доклади за дейността им, защо такива все още не са създадени и не се поддържат? Или ако са създадени такива регистри, защо не са публични? Излиза, че членовете на Комисията издават нормативни актове и указания, които регулират дейността на одитни комитети, в които те участват – тоест КПНРО надзирава собствената си дейност. 

Отговорът защо така се случва според източниците ни в сектора, пожелали анонимност, е, че с публичните регистри  на Одитните Комитети “ще излязат наяве и други конфликти на интереси, които очевидно и безспорно са нарушение на регламента, на международните стандарти и добри практики”. Ще стане ясно, че

“България само привидно изпълнява задълженията си произтичащи от Договора за ЕС”. 

Според експерти по одит, с които успяхме да говорим, приемствеността в КПНРО е в интерес на статуквото, а именно “бавно и ненавременно въвеждане на законодателни промени, неспазване на разпоредбите, липса на отчетност и прозрачност”. А единствената цел е “запазване на лошите практики в търговските дружества, в които държавата упражнява правата си на собственик”. 

Конфликтът на интереси в одитните комитети 

КПНРО като регулатор е задължена по ЗНФО да съдейства за борба с финансови злоупотреби като уведомява органите на Прокуратурата на Република България (ПРБ) при установяване на данни за извършени престъпления. Сред ключовите правомощия е Комисията да отговаря за процедурата за подбор на регистрирания одитор и да препоръчва назначаването му. Когато предприятието разполага с комисия за провеждане на процедура за подбор – да наблюдава работа му, да предлага на акционерите или съдружниците възлагане на одиторския ангажимент  и позволява членовете на КПНРО да участват в инспекциите на регистрираните одитори.

Предполага се, че въведените от ЕС и законодателството институционални механизми изолират от външно влияние и натиск всички регулаторни органи и одитни комитети. Но така ли е на практика предвид назначенията в одитните комитети в самата Комисия, във финансовото министерство и в държавните дружества? Въпреки, че мандатът на членовете на КПНРО е 4 години, няма последващо избиране чрез гласуване от Народното събрание – обичайна практика е членовете на контролните и регулаторни органи в България да работят в условията на изтекли мандати.

“Тези, с неизтекли, се намират в по-особена ситуация – има предпоставка за натиск, понеже нямат защитата на мандат”,

поясняват експерти. Защо регулаторите остават завладени? “На практика, е налице номинирането на зависимите – партийно близки и удобни кадри”, констатират източниците ни. 

Проф. Огнян Симеонов (снимка: КПНРО)

Така, членовете на КПНРО приемат нормативни актове за дейността на одитните комитети в държавните дружества, а паралелно с това участват в същите тези комитети, които надзирават. От една страна КПНРО осъществява надзор върху дейността на одитните комитети в публичните дружества, както се случва с дружествата в БЕХ, от друга – пряко взаимодейства с тях по конкретни инспекции или разследвания на регистрирани одитори. Това според поне два източника на “Биволъ” в сектора, пожелали анонимност, е “сериозно накърняване на независимостта и обективността на регулатора” и е “проява на грубо нарушение на добрите професионални практики”. Нивото на “одитирането” обяснява и задълбочаващата се криза в търговските дружества с държавно участие в капитала. 

Излиза, че чрез участието си в одитни комитети в публични дружества „независимите” уж членове на КПНРО могат както ефективно да влияят върху избора на регистриран одитор, така в качеството си на регулаторен орган и да осъществяват (или не) надзор над същия този одитор. Проблемът е, че когато регистрираният одитор разкрие нередности, вкл. измами, одитният комитет разполага с лостове да прикрие докладваните нередности при инспекции и проверки.  

“По този начин, одитният комитет вместо да наблюдава системите за вътрешен контрол и да дава препоръки за тяхното подобряване, има възможност да прикрива и препятства установяването на нередности”,

казват източниците в сектора. От една страна в одитните комитети на дружества в стратегическите дружества като БЕХ, АЕЦ “Козлодуй” и др. се избират хора, близки до управителните органи или до управляващите политически сили, от друга – ако те са и членове на регулатора, порочният кръг окончателно се затваря.  

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика. If you find the article interesting and useful, you can support us to continue to do independent investigative journalism.

Включете се с Данъкъ Биволъ! Support Bivol

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10.00€ Месечно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

IBAN: BG27 ESPY 4004 0065 0626 02
BIC: ESPYBGS1
Титуляр/Account Holder: Bivol EOOD

лв.
 
The current exchange rate is 1.00 EUR equals 0 BGN.
Възможности за плащане
Информация за Вас

Внимание: с този метод сумата ще е в лева, а не в евро. Можете да изпратите "Данъкъ Биволъ" електронно през Epay.bg или с банков превод. От територията на България можете също да изпратите пари в брой през EasyPay, или да направите превод през банкомат, поддържащ услугата B-Pay.    

Обща сума: 5,00 лв.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

SMS код BIVOL

За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.

  • Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ

Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.

Криптовалути

За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb
Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc

 

 

This post is also available in: EnglishRussianFrench

Вижте също / Read Also

%d блогъра харесват това: