Съхраняваме уникалния български район Странджа с еврофинансиране

Евгения Джорджева

Започва най-важната част от изпълнението на проекта „Устойчиво управление и устройство на ПП „Странджа”, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”. Проектът е с продължителност 2.5 години и ще приключи в края на 2014 г. Работата по него е започнала преди година – време, през което са извършени необходимите проучвания и проектиране на всяка от планираните дейности. Това обяви на пресконференция инж. Стефан Златаров, директор на Дирекция  Природен парк „Странджа”. Той представи пред журналистите и част от екипа, работещ по проекта – Мария Патронова – координатор, Милен Рашков – експерт консервационни дейности и  Катя Димитрова – финансист.

„Водени от грижата да съхраним най-уникалния район на България, ние си поставихме амбициозната цел за кратко време да разрешим някои от наболелите проблеми, натрупвани десетки години. Съвсем до скоро почти цялата територия на Странджа беше гранична зона. При създаването си дирекцията на природния парк не завари никаква готова туристическа инфраструктура, не са били полагани и достатъчно  грижи за запазване на биологичното разнообразие в планината. Почти всичко, което  е направено в тази връзка на територията на парка, е изградено през последните 17 години. Наша е отговорността по опазване и възстановяване на уникалната природа, имаме и отговорности към  културно-историческото наследство на Странджа. Това богато природно и културно наследство трябва да стане   достъпно за хората, като изградим посетителска инфраструктура  по най-високи европейски стандарти, чрез която да повишим интереса към природосъобразния туризъм и да помогнем за икономическото съживяване на обезлюдяващите се селища в Странджа. За реализацията на всичко това в помощ идва Оперативна програма „Околно среда”, каза инж. Златаров.

Проектът „Устойчиво управление и устройство на ПП Странджа” е на обща стойност 7 821 000 лв. 6 647 850 лв. от тях са осигурени от Европейския фонд за регионално развитие, 1 173 150 лв. са съфинансиране от държавния бюджет.

От мултимедийната презентация, подготвена от мениджърите на проекта, стана ясно, че в рамките на 2.5 години трябва да бъдат изпълнени общо 52 дейности, разпределени в четири направления:: мерки по опазване на местообитания и видове, подобряване на посетителската инфраструктура, образователни програми и интерпретация на културно и историческо наследство, подобряване и оптимизиране управлението на защитената територия. Част от тях са  вече реализирани. Премаркирани са най-посещаваните туристически маршрути с обща дължина 150 км. Странджа вече има и свой собствен стандарт за паркова инфрастуктура – всички съоръжения за отдих /беседки, огнища, маси, пейки и др./ ще имат еднаква визия.  Готов е идейният проект за разширение на разсадника край местността Качул, в който ще бъдат създадени условия за съхраняване на изчезващите растителни видове. Доставено е специализирано оборудване за опазване популацията на водните костенурки и целевите видове хищници.

В ход е изпълнението на други  дейности. Създават се общо 10 нови туристически маршрута. Работи се по създаването на маршрут „В царството на зелениката” край с. Кондолово, където посетителите ще могат да видят най-атрактивната част от странджанската гора. Разработват  се и концепции за допълване на  експозицията в ИПЦ Малко Търново и за изграждане на образователна зала и библиотека в централния офис на ДПП „Странджа”. По закона за обществените поръчки научни екипи са ангажирани с  изготвянето на оценка и набелязване на мерки за опазване и възстановяване на редките видове и  местообитания. В Странджа те са десетки. Със своите над 120 хабитата ПП «Странджа»  е начело сред защитените европейски територии. Не случайно паркът е единствената българска територия, включена сред петте приоритетни за опазване територии в Югоизточна Европа. Ето защо голяма част от дейностите по проекта предвиждат създаване на възможности за възстановяване на местообитанията на редките растителни и животински видове.

Особен акцент сред планираните дейности се поставя на изготвянето на специализирани образователни програми. С тях може да се обвърже и намерението в бившето училище на с. Заберново да бъде изграден обучителен център, за което проектът все още чака разрешение. Очаква се и одобрение за изграждането на туристически информационен център в Ахтопол – в сградата на бившето кметство. Той ще бъде част от планираната обща туристическа инфраструктура, която включва създаване на информационни точки в 18 населени места, изграждане на наблюдателни кули и заслони, маркиране на нови маршрути, възстановяване на мостове и чешми, монтиране на паркова мебел и др.  С общи усилия ще бъдат формулирани критерии за сертифициране на уникални странджански продукти – манов мед и др.

В рамките на проекта се разработват и  варианти за оптимизиране и повишаване качеството на управление на защитената територия. Особенно много се залага на сформирането на Консултативен съвет с участието на всички заинтересовани институции – общини, образователни и научни структури и др. В Дирекцията на  природния парк считат,  че чрез него ще бъдат изгладени години натрупвани разногласия.  В Съвета ще  бъдат дискутирани  и търсени решения на  основни за местното население проблеми. Така проектът ще изпълни основната си цел и ще окаже благотворно влияние върху целия регион – ще съхрани уникалната природа и биоразнообразиоето в парка,  ще създаде трайни критерии в младото поколение за любов към природата и  необходимостта от опазването й.


Проектът „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа” се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България, чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”: проект reg.DIR- 5113326-5-99, договор reg. N DIR-5113326-С-004, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27. Дейността му включва разпространение на информация и осигуряване на публичност сред обществеността, съобразно задължителните изисквания за изпълнение на мерките за информация и публичност от бенефициентите на ОПОС.

 

Smiley face

 

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика. If you find the article interesting and useful, you can support us to continue to do independent investigative journalism.

Включете се с Данъкъ Биволъ! Support Bivol

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10.00€ Месечно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

IBAN: BG27 ESPY 4004 0065 0626 02
BIC: ESPYBGS1
Титуляр/Account Holder: Bivol EOOD

лв.
 
The current exchange rate is 1.00 EUR equals 0 BGN.
Възможности за плащане
Информация за Вас

Внимание: с този метод сумата ще е в лева, а не в евро. Можете да изпратите "Данъкъ Биволъ" електронно през Epay.bg или с банков превод. От територията на България можете също да изпратите пари в брой през EasyPay, или да направите превод през банкомат, поддържащ услугата B-Pay.    

Обща сума: 5,00 лв.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

SMS код BIVOL

За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.

  • Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ

Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.

Криптовалути

За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb
Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc

 

 

%d блогъра харесват това: