Квесторите източват на дребно Търговска банка „Виктория“

Адвокати с достъп до кредитните досиета. Фактурират се огромни суми за рутинни услуги
Екип на Биволъ

Адвокатска фирма, избрана от квесторите, получава тлъсти хонорари от ТБ Виктория, показват документи, с които Биволъ разполага. За периода  от 25.06 до 23.09.2014 г. ЕАД „БулЛойерс” ООД и адвокатско дружество „Атанасов” са получили 161 148, 55  лв. от ТБ Виктория, като количеството и качеството на услугите им е твърде съмнително.

От документите става ясно, че „БулЛойерс” ООД практически няма други клиенти. Така например дружеството си е фактурирало 16 898,38 лв., с фактура № 337 от 04.08.2014 г., а месец по-късно фактура № 338 от 03.09.2014 г. също за 18 000 лв. Оказва се, че за един месец въпросното дружество не е издавало друга фактура.

Най-фрапираща, обаче, е фактура № 1 от 23.09.2014 г., издадена от Бисер Атанасов, който е съдружник в „БулЛойерс” ООД, но е учредил и отделно адвокатско дружество на свое име „Атанасов”, за да избегне плащането на ДДС и си е начислил възнаграждение в размер на 108 250,17 лв. За периода  от началото на специалния надзор до 23.09.2014 г. в ТБ „Виктория“ ЕАД „БулЛойерс” ООД и адвокатско дружество „Атанасов” са получили 161 148, 55  лв.

 

[images cols=”3″ lightbox=”true”]
[image link=”#” image=”24090″]
[image link=”#” image=”24088″]
[image link=”#” image=”24086″]
[image link=”#” image=”24084″]
[image link=”#” image=”24082″]
[image link=”#” image=”24070″]
[/images]

 

Друг скандален факт е, че юридическите консултанти на квестора Божидар Аршинков –  Бисер Атанасов и Румен Димитров имат пълен  достъп до всички кредитни досиета в ТБ „Виктория”. Въз основа на заповед, издадена от квесторите им е дадена възможност необезпокоявани от никого да се ровят в кредитния портфейл, вкл. в т. нар. лоши кредити и да извличат информация, представляваща банкова и/или търговска тайна, както и данни относно кредитополучателите, размерите на отпуснатите им кредити и учредените обезпечения.

В резултат на това Бисер Атанасов си избира няколко от най-големите нередовно обслужвани кредити (размерът на адвокатското възнаграждение се изчислява върху материалния интерес), по които кредити банката вече има издадени заповеди за незабавно изпълнение и изпълнителни листове и сам съставя възлагателно писмо, което е одобрено от квесторите и въз основа на което образува няколко изпълнителни дела. Видно от фактурите, за тези си услуги той е получил 108 250, 17 лв.

[highlight bgcolor=”#dda8a8″]Тези суми очевидно са неоправдано високи и ощетяват банката и вложителите. За образуване на изпълнително дело се подава и подписва молба по образец на съответния частен съдебен изпълнител, което не представлява никаква юридическа и/или фактическа сложност и дори не предполага наличие на юридическо образование.[/highlight]

 

За “гнилата” КТБ и “здравата ябълка” ТБ “Виктория”

Търговска банка „Виктория“ ЕАД (с предишно наименование „Креди Агрикол България“ ЕАД), която напоследък неизбежно се свързва с „Корпоративна търговска банка” АД  като нейно дъщерно дружество, всъщност е придобита от КТБ, с одобрението на БНБ,  на 12 юни 2014 г., т.е. един ден преди атаките срещу КТБ и на практика десет дни преди поставянето ѝ под специален надзор от БНБ  на 22 юни 2014 г. Придобиването е одобрено от обвиняемия шеф на банковия надзор Цветан Гунев.

[images cols=”three” lightbox=”true”]
[image link=”24094″ image=”24094″]
[image link=”24096″ image=”24096″]
[/images]

В рамките на 20 дни БНБ произведе противоречиви съобщения за състоянието на тази банка. При затварянето на КТБ на 22 юни се внушаваше, че Креди Агрикол България също има проблеми:

“Управителният съвет на Българската народна банка след подробен анализ на ситуацията, създадена от недостига на ликвидност на Корпоративна търговска банка и нейното дъщерно дружество – бивша „Креди Агрикол – България“ (банковата група КТБ), заявява:

– Потвърждаваме поставянето на КТБ под специален надзор, както и прилагането на същата мярка към нейното дъщерно дружество.

20 дни по-късно Креди Агрикол е представена пак от БНБ като “добре управлявана банка с добри банкови практики”.

“Състоянието на кредитния портфейл е много добро, неговото обезпечаване и необходимите провизии са на достатъчно добро ниво.” пише в прессъобщението от 11 юли 2014 г.

Истината е, че “Креди Агрикол” преди кризата с КТБ не е имала проблеми с ликвидността, нито с капиталовата адекватност. За осемте дни през които тя е де факто собственост на работещата все още КТБ там не са влизали служители на “гнилата ябълка”, не са правени трансфери към свързаните с Цветан Василев фирми и не са отпускани кредити към тях. Ликвидните проблеми на “Креди Агрикол България” ЕАД възникват поради касови тегления и безкасови преводи на големи суми вследствие на появилата се масова паника сред вложителите на тази банка в резултат на поставянето на “Корпоративна търговска банка” АД под специален надзор, като до този момент и след това не е имало назначени представители на новия акционер в “Креди Агрикол България” ЕАД (понастоящем ТБ “Виктория” ЕАД).

На 25 юни квесторите, назначени в КТБ и ТБ Виктория бяха разменени. Станислав Георгиев Лютов и Елена Здравкова Костадинчев отидоха в КТБ, а в Креди Агрикол влязоха Христина Иванова Стамова и Божидар Иванов Аршинков. Официално този ход беше оправдан с обема на работата в двете банки.

По неофициална информация на Биволъ смяната на квесторите е заради конфликт на интереси на Славияна Данаилова – първият назначен квестор в КТБ, която е отговаряла за тази банка и не би могла да бъде преместена в нейната дъщерна банка по същите причини. 

През последните дни протестно писмо на служители в ТБ Виктория до БНБ вдигна завесата над действията на квесторите. Стана ясно, че кредитите на банката се разпродават, правят се неправомерни уволнения, а квесторите ползват консултанти със съмнителни компетенции. Служители на банката поискаха смяна на квесторите и дори заявиха готовност да излязат на протест.

Следва…

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика. If you find the article interesting and useful, you can support us to continue to do independent investigative journalism.

Включете се с Данъкъ Биволъ! Support Bivol

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10.00€ Месечно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

IBAN: BG27 ESPY 4004 0065 0626 02
BIC: ESPYBGS1
Титуляр/Account Holder: Bivol EOOD

лв.
 
The current exchange rate is 1.00 EUR equals 0 BGN.
Възможности за плащане
Информация за Вас

Внимание: с този метод сумата ще е в лева, а не в евро. Можете да изпратите "Данъкъ Биволъ" електронно през Epay.bg или с банков превод. От територията на България можете също да изпратите пари в брой през EasyPay, или да направите превод през банкомат, поддържащ услугата B-Pay.    

Обща сума: 5,00 лв.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

SMS код BIVOL

За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.

  • Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ

Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.

Криптовалути

За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb
Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc

 

 

This post is also available in: English

Вижте също / Read Also

%d блогъра харесват това: