Математически доказано: Случайното разпределение в СГС не е случайно за всеки

Съдии вадят космически късмет като за поредни шестици от тотото
Екип на Биволъ

Темата със случайното разпределение на делата е болна за българското правосъдие. Съмненията за манипулации на софтуера Law Choice, въведен от ВСС не са от вчера. Още през 2013 Съюзът на съдиите и няколко неправителствени организации поискаха независима експертиза на програмния продукт въведен от ВСС през 2007. Дотук две експертизи доказаха, че софтуерът може да се манипулира без да оставя следи, но ВСС до последно упорстваше да го запази. Темата попадна и в мониторинговия доклад на ЕК за 2014 г.

“Реакцията на ВСС през есента на 2014 г. показа, че това не е приоритетен въпрос за него, въпреки потенциално извършените престъпления и дисциплинарни нарушения. Най-вероятно репутацията на съдебната власт в България ще продължи да бъде уронвана до въвеждането на напълно сигурна система“, – пише в доклада.

Досега обаче не бяха извадени и публикувани явни доказателства, че възможността за неслучаен избор е използвана и се реализира. Анализът на Биволъ доказва неоспоримо и с математически инструментариум, че в Софийски градски съд софтуерът произвежда абсурдни и абсолютно невъзможни резултати.

Софтуерът Law Choice от 2010 е надграден с модул за случаен избор на съдебни заседатели.

Това няма как да се установи категорично от първичното разпределение на делата, когато на даден съдия се зачислява някакво дело. Law Choice обаче се използва в някои съдилища за вторичното разпределение на съдебните заседатели по наказателните дела. От 2010 г. в програмата е въведена допълнителна опция за случаен избор на съдебните заседатели с възможност за разпечатване на протокол, който се прилага към делото. Това се прави, за да се спази изискването в Закона за съдебната власт в чл. 72 ал. 2, който гласи, че за всеки съдебен състав съдебните заседатели се определят чрез жребий.

Съгласно българското законодателство съдебният заседател не е просто аксесоар. Той е неразделна част от съдебния състав при по-тежките наказателни дела и представлява обществения интерес като коректив и контрапункт на юридическия. Гласовете на заседателите са равноправни с този на съдията. За да се постанови присъдата, която иска съдията, той трябва да получи подкрепата поне на единия от двамата съдебни заседатели. Ако и двамата съдебни заседатели смятат, че подсъдимият е невинен, а съдията го счита за виновен (или обратното), надделяват гласовете на съдебните заседатели. Поне така е по закон. По особено важни дела се събират разширени състави от двама съдии и трима съдебни заседатели. Ето защо случайното разпределение на заседателите е също толкова ключово за справедливия и независим процес, колкото и случайното определяне на съдията по дадено дело.

На практика системата е напълно дискредитирана и съдебните заседатели са просто “мъртви души”, които получават пари, за да гласуват по искания от съдията начин. Те се назначават по партийни квоти и нямат никакво обществено мнение или гражданска съвест. Ако вместо тях бъдат поставени надуваеми кукли на съдийската банка – резултатът ще бъде същия. За да не стане обаче случайно някакво дори и теоритично възпаление в крайното решение на съда, заседателите трябва да бъдат предварително проверени, установени и сигурни.

В много съдилища нормата от чл. 72 ал. 2 на ЗСВ не се спазва, което е голям проблем, добре известен на ВСС, който е провеждал проверки и е давал предписания. В Софийски районен съд например съдебните заседатели се « зачисляват » на даден съдия в началото на техния мандат и в един и същ състав правораздават през целия си мандат от 5 години. Това съвсем дискредитира обективността на решенията. В други съдилища « жребият » се изразява в прозвъняване по телефона и уговаряне на свободните съдебни заседатели.

В най-важния съд в страната – Софийски градски съд, където се гледат ключови наказателни дела, както и делата срещу политици, на хартия има добра практика и съдебните заседатели се определят случайно с програмата Law Choice. Към този съд са зачислени общо 250 заседатели. На теория всичко е перфектно, но се оказва, че заседателите на

Някои съдии са по-малко случайни от от възрастта на Вселената

Биволъ анализира делата на Петя Крънчева, шеф на наказателното отделение и зам.-председател на Софийски градски съд. Тя правораздава в 4-и състав на Наказателното отделение на СГС. В приложената таблица са включени нейните дела за период от 2 години: от началото на 2012 до началото на 2014 или общо 27 дела, по които са определени съдебни заседатели и делата не са засекретени.

dela-kruncheva

За нуждите на експеримента приемаме, че Law Choice се използва за случайно разпределение в съответствие с член 72 от ЗСВ. Тоест, за всяко дело се извършва жребий. Задаваме си въпроса каква е вероятността в 24 от 27 дела Low Choice да е разпределил като съдебен заседател Маргарита Коларска. 

Идеален сценарий – 250 съдебни заседатели

Съгласно биномиалния закон математическата вероятност Коларска да се падне в 24 от 27 дела при реално случайно разпределение сред 250 кандидата е

едно на 1 229 295 586 637 710 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Такова число трудно може да се онагледи, но за сравенение всички атоми на планетата Земя са по-малко на брой.

В 13 от 27 дела пък се появява Илина Колева. Вероятността това да се случи е

едно на 785 769 653 485 987 000 000 000

За сравнение възрастта на Вселената се изчислява само на 13 000 000 000 години. 

Реален сценарий – 100 съдебни заседатели

В реалния живот някои съдебни заседатели се разболяват, други са претоварени, трети си дават отвод. Ето защо допускаме, че се разиграват на случаен принцип не всичките 250, а например 100 от имената в списъка със съдебните заседатели на СГС. При това положение вероятността Коларска да се падне в 24 от 27 дела е

едно на 352 345 351 154 998 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Също стряскащо число. Всъщност с такъв късмет на Крънчева трябва да и се забрани да играе на 6/49, тъй като може да разори тотализатора. Попаденията й със заседателите са еквивалент на уцелване на няколко поредни шестици.

Тук трябва да се направи една уговорка. Според информацията на Биволъ разпределенията в СГС не винаги се случват на принципа едно разпределение за едно дело (което също е нарушение на ЗСВ). Разпределението се прави за даден съдия в даден заседателен ден и ако в този ден се даде ход на две или три дела, съдебните заседатели остават същите.

Видно от поредните номера на делата на Крънчева такъв феномен може да се е получил с делата 2635 2636 2637 2638 през 2012 г. Всички други интервали в номерата на делата поети от шефката на Наказателното отделение обаче не са поредни, не са дори и близки и е малко вероятно да им е даден ход в един и същи ден.

Ето защо за по-голяма достоверност групирахме тези четири дела в едно разпределение и пресметнахме вероятността Коларска да се падне в 21 от 24 дела при реален сценарий със 100 съдебни заседатели. А тя е

едно на 509 194 739 193 861 000 000 000 000 000 000 000 000

От Софийски градски съд обещаха да предоставят точни данни за методиката и разпределението на съдебните заседатели на Крънчева в понеделник, когато служителят натоварен със случайното разпределение се върне от отпуск. Тогава ще повторим сметките с данните за броя разпределения на Петя Крънчева.

Случайността в СГС над природните закони?

« Ако се приеме, че това случайно разпределение, което се случва в СГС е закономерно, значи там са открили нов природен закон » –

Така коментира за Биволъ резултатите математикът Любомир Гаврилов, професор в Университета в Тулуза.

« В цялата планета Земя има 1.33Е50 атоми, Това, което се е паднало е все едно да търсиш конкретен атом на Земята, и да успеш да го откриеш от раз, без да знаеш предварително къде е »

онагледи числата компютърният специалист Делян Делчев.

Можем да възпроизведем изчисленията лесно и бързо за всеки съдия от всеки съд със специалната програма, която изготви за Биволъ математикът Георги Недев, консултант в голяма международна финансова компания. Който желае може да я изтегли в приложения Excel файл   lawchoice-randomness, да я използва и усъвършенства за по-сложни проверки. Например, Коларска и Колева са се паднали заедно в 11 дела от 27, което е просто е извън границите на нашите представи за измерността и не може да се вмести в абстрактното ни мислене.

Естествено, има и по-лесно обяснение: за Крънчева няма никакъв случаен избор, всичко е нагласено и жребият е хвърлен предварително.

Манипулиран избор на заседатели – манипулиран процес?

Възможността да се манипулира избора на съдебни заседатели и даден съдия да работи с определени контролирани хора въобще не е с безобидни последствия. Освен, че са важни при постановяването на присъди, съдебни заседатели, които не са случайно избрани, а са « екип » със съдията, могат да влияят съществено върху хода на процеса.

Като пример можем да посочим делото срещу шампиона по самбо Виктор Траянов, който вече пет години е подсъдим за двойно убийство. Траянов беше осъден на първа инстанция на 21 години затвор, но присъдата беше отменена от Апелативен съд и делото върнато в СГС. През ноември 2014 Траянов беше освободен под домашен арест. Неговото дело се гледа от разширен състав с председател Петя Крънчева и втори съдия Марина Манолова. В началото на декември делото беше отложено за пореден път поради заболяване на един от съдебните заседатели. И кои са те? Оказва се, че по това дело « случайното »  разпределение е удостоило Крънчева с неслучайните Маргарита Коларска, Найден Иванов и Ивелина Колева.

Друго знаково дело, по което съдебни заседатели на Крънчева (а и самата тя) често боледуват е това на бившия директор на Пътния фонд – Веселин Георгиев. Това дело също се точи с години и е отлагано многократно. Самата Петя Крънчева е известна с прословутите си бавения на тежки дела, едно от най-знаковите от които беше това за убийството на студента Стоян Балтов. То отлежаваше в съдебна фаза години наред и беше отлагано над 20 пъти. Майката на убитото момче заяви по този повод пред медиите, че Крънчева се е гаврила с тях цели 6 години. Убийците на Балтов бяха пуснати на свобода и това даде възможност на двама от тях да изчезнат ит страната. Делото срещу бившия шеф на Топлофикация София Вальо Топлото също е от известните на Крънчева и е било отлагано над 30 пъти през годините. По проверка на Инспектората на ВСС Крънчева е забавила 93 дела с различни поводи. Една от причините е неналичност на съдебен заседател, негово заболяване или ангажимент.

Какво да се прави?

Наложително е ВСС да предизвика пълна и подробна проверка във всички съдилища, където Law Choice се използва за случайно разпределение на съдебните заседатели, а резултатите да бъдат публично оповестени. Твърде вероятно е проблемът да засяга цялата система, а отлагането на мерките и наказанията за манипулаторите ще унищожи и последните трохи на доверие в нея.

Във всички случаи замазването този път не може да сработи. Срещу математиката не работят никакви аргументи и усуквания. Предстоят трусове. И може би предстои отдавна очакваният катарзис в системата на #КОЙ, но този път не оперетен, а истински, чрез окончателно отстраняване на неговите неслучайни пипала на всички нива.

Съдебната система на България отдавна се е превърнала в “Гнила ябълка” не само за българското общество, но и в международен аспект. Пораженията са съкрушителни. Масова емиграция и отлив на чужди инвестиции. От тази порочна система страдат в голяма степен и честните магистрати в нея, защото има и много такива, но тяхното мнение е маргинализирано от мафиотските структури и лобита. Това е невъзможната действителност в една страна, която парадоксално се намира в Европа, но в която престъпността се е превърнала в норма на живот и поведение.

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика. If you find the article interesting and useful, you can support us to continue to do independent investigative journalism.

Включете се с Данъкъ Биволъ! Support Bivol

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10.00€ Месечно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

IBAN: BG27 ESPY 4004 0065 0626 02
BIC: ESPYBGS1
Титуляр/Account Holder: Bivol EOOD

лв.
 
The current exchange rate is 1.00 EUR equals 0 BGN.
Възможности за плащане
Информация за Вас

Внимание: с този метод сумата ще е в лева, а не в евро. Можете да изпратите "Данъкъ Биволъ" електронно през Epay.bg или с банков превод. От територията на България можете също да изпратите пари в брой през EasyPay, или да направите превод през банкомат, поддържащ услугата B-Pay.    

Обща сума: 5,00 лв.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

SMS код BIVOL

За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.

  • Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ

Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.

Криптовалути

За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb
Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc

 

 

This post is also available in: English

Вижте също / Read Also

%d блогъра харесват това: