1 Истина, истина ви казвам, който не влиза през вратата на кошарата на овцете, но прескача от другаде, той е крадец и разбойник. 2 А който влиза през вратата, овчар е на овцете. 3 Нему вратарят отваря; и овцете слушат гласа му; и вика своите овце по име и ги извежда. 4 Когато е изкарал всичките свои, върви пред тях; и овцете го следват, защото познават гласа му. 5 А подир чужд човек няма да следват, но ще побягнат от него; защото не познават гласа на чуждите. 6 Тази притча им каза Исус; но те не разбраха какво им говореше. 7 Тогава Исус пак рече: Истина, истина ви казвам, Аз съм вратата на овцете. 8 Всички, които са дошли преди Мене са крадци и разбойници; но овцете не ги послушаха. 9 Аз съм вратата; през Мене ако влезе някой, ще бъде спасен, и ще влиза, и ще излиза, и паша ще намира. 10 Крадецът влиза само да открадне, да заколи и да погуби: Аз дойдох за да имат живот, и да го имат изобилно. 11 Аз съм добрият пастир; добрият пастир живота си дава за овцете. 12 Който е наемник, а не овчар, и не е стопанин на овцете, вижда вълка, че иде, и, като оставя овцете, бяга; и вълкът ги разграбва и разпръсва. 13 Той бяга защото е наемник, и не го е грижа за овцете. 14 Аз съм добрият пастир, и познавам Моите, и Моите Мене познават, 15 също както Отец познава Мене, и Аз познавам Отца; и Аз давам живота Си за овцете.
Йоан 10 : 1-15

 

СЛЕДАТА

 

Изгубих стадото от вчера.

Пребродих сумати места.

Но не успях да го намеря.

Ще стана рано сутринта. 

 

Чак до Кайряците ще ида.

След туй до Бялата вода.

Не ще подвия крак дори да

не хвана никаква следа. 

 

До край ще продължа да диря.

Все по-далече. Ден след ден.

Защото аз съм им пастира.

И те самотни чакат мен.

                                Странджа планина, преди 30 г. 

 

Посвещавам този пост на избитите животни в Странджа.

 

Аз съм бил пастир и дълги години гледах животни сам в планината. Познавам духовната връзка, която се създава между човека и неговото стадо. Между Пастира и тези живи същества, които уповават единствено и само Нему.

 

Една душа, едно същество, една същност…

 

Когато поразиш пастира, всъщност убиваш и стадото. Когато убиеш стадото – поразяваш Пастира.

 

Това остава и винаги ще бъде непонятно на хората, които са прекъснали връзката си с естеството, с природата и живота. Тях съдбата ще ги съди….

 

Аминъ

***

Радваме се, че стигнахте дотук. Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика.

Платете Данъкъ Биволъ!

Включете се с еднократен данък или станете един от нашите редовни, месечни данъкоплатци