След като Гардиън обяви, че е получил достъп до хартиените разпечатки на всички електронни съобщения на Сара Пейлин, които са 24000 на брой , Рога и Копита се мобилизира, за да получи достъп до всички мейли на Бойко Борисов изпратени и получени в качеството му на публично лице (главен секретар на МВР, кмет на София, министър-председател на България).

За наша изненада, достъпът до пълната електронна кореспонденция на Борисов ни беше предоставен тутакси от високопоставен източник. Имаме удоволствието да го споделим със своите читатели.

=======НАЧАЛО НА КОРЕСПОНДЕНЦИЯТА========

Ъъъ ???

=======КРАЙ НА КОРЕСПОНДЕНЦИЯТА===========

Край.

Print Friendly, PDF & Email