Борисов не можа да извади разследваната за корупция фирма от евро-поръчките

Bombardier и “Джи Пи Груп” спечелиха жп-търг за близо 200 милиона с измама

Екип на Биволъ

Консорциум между дъщерни дружества на канадския  технологичен и машиностроителен гигант Bombardier и свързваната с Валентин Златев компания “Джи Пи Груп” спечели обществената поръчка на Националната компания “Железопътна инфраструктура” /НКЖИ/ за рехабилитация на линия “Пловдив-Бургас” за 195 424 175,00 лв. без ДДС. В документацията си консорциумът обаче е посочил невярна информация – несъществуващи референции, което би го дисквалифицирало. НКЖИ е знаела за това, но си е затворила очите, вместо да извърши една елементарна проверка.

Вън от обществени поръчки, ама друг път

През месец октомври 2018 година Джи Пи Груп обяви „доброволен отказ“ от договорите за тунел “Железница” (който е на стойност 185 млн. лв. без ДДС), магистрала “Струма” и за релсовият път на трамвай №5 в София. Това се случи след изявлението на премиера Бойко Борисов, че компанията трябва да бъде извадена от всички проекти с европейско и държавно финансиране.

Макар, че нарушава законовите норми, решението на Борисов беше обосновано със започналите разследвания срещу строителната компания, след публикациите на Биволъ за разследваната от медията голяма корупция по усвояването на обществени поръчки за стотици милиони евро, средства от проекти, финансирани от ЕС. Скандалът освети данни за подкупи и манипулации на обществените поръчки от консултантски фирми, свръзани с “Джи Пи Груп” (тук и тук). Няколко дни преди разпореждането на Борисов, главният прокурор Сотир Цацаров съобщи, че прокуратурата е запорирала сметки за около 14 млн. евро на лица, свързани с „Джи Пи Груп”. По-късно бяха повдигнати обвинения на акционера на „Джи Пи Груп” Георги Василев, баджанак на наркотрафиканта Таки.

Проверка на “Капитал” от октомври миналата година установи, че “Джи Пи Груп” е кандидат за редица ключови обществени поръчки на обща стойност над 1.15 милиарда лева. Сред тях са модернизацията на жп линията Елин Пелин – Костенец, Междусистемната газова връзка България – Гърция, довършването на Южната дъга на столичното околовръстно шосе и други. Още тогава изданието отбелязва, че “Джи Пи груп” участва чрез консорциума “Плобур” в един от големите търгове на НКЖИ – този за проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникация по железопътната линия Пловдив – Бургас (Фаза 2).

С решение от №3 от 28/01/2019 г. НКЖИ обявява за победител във въпросната тръжната процедура Консорциум „Плобур” – с получена комплексна оценка 100 точки u предложена цена 184 999 094,47 лева без ДДС. Естествено, цената е без непредвидените разходи. /виж тук/

Генералният директор на НКЖИ Красимир Папукчийски практически суспендира заявлението на премиера Борисов с подписването на Решението за Консорциум “Плобур”

Сега, след избора на НКЖИ,  декларираните от Борисов твърдения, че ще извади „Джи Пи Груп” от „всички проекти с европейско и държавно финансиране“ се оказаха и неверни. Биволъ потърси премиера за коментар чрез правителствената пресслужба след като излезе информацията за печелившите компании. 

На нашия въпрос:

“Уважаеми г-н Премиер,
Джи Пи Груп, за която наредихте да бъде извадена от обществени поръчки, продължава да печели обществени поръчки за стотици милиони. Какво е Вашето обяснение за този феномен?”

се получи следният официален отговор: 

Министър-председателят Бойко Борисов счита, че държавните институции
трябва да подчиняват всички свои действия на законите на страната. В
този смисъл е и изказването му през октомври миналата година, когато
възложи на председателя на Агенция „Пътна инфраструктура“, спазвайки
закона, да намери форми „Джи Пи Груп” да бъде извадена от проектите с
европейско и държавно финансиране.
Премиерът неведнъж е изразявал и позицията си, че при съмнения за
нередности, трябва да бъде направена проверка и при наличие на вина,
да бъде понесена отговорност. Напомняме Ви, че беше поискана проверка
на всички лица, споменати в статията на „Биволъ“ от септември 2018 г.,
които са били с действащо правоотношение с администрация или орган на
изпълнителната власт към момента на публикуване на материала в
средствата за масово осведомяване.
Публична е и информацията, че от края на 2018 г. българската
прокуратура и ДАНС извършват проверка относно дейността на „Джи Пи
Груп“.
С уважение:
Правителствена Информационна Служба

Мотивите на НКЖИ са, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние u критерии за подбор, поставени от възложителя. Офертата му съответства на изискванията на техническата спецификация, твърдят от компанията.

Дали обаче това отговаря на истината? Не и според проверката на Биволъ. Тя показа, че приложените в тръжната документация референции от Bombardier Poland (участник в консорциума) за „изграждане и въвеждане в експлоатация на GSM-R система“ за нуждите на полските железници не отговарят на истината.

Референтен проект без рефериран

В конкретната поръчка на НКЖИ за проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации по железопътната линия Пловдив-Бургас строителните дейности не са основната част от работата. Те са по-скоро съпътстващи. Основни са дейностите по внедряването на системи за сигнализация, системи за телекомуникации и система GSM-R. НКЖИ не приема за референция работата по обекти на метрополитена и градския трамваен транспорт, в които “Джи Пи Груп” има, макар и злополучен, но някакъв опит.

НКЖИ подчертава, че железопътният участък Пловдив – Стара Загора – Бургас е ключова линия от железопътната мрежа на Република България, с дължина от 293 км. Резултатите, които трябва да бъдат постигнати от изпълнението на поръчката за модернизация са изграждането на съвременни системи за сигнализация в гарите и междугарията в участъка. Гарите всъщност са 19 на брой. Модернизацията им включва внедряването на маршрутно-компютърни централизации, нови външни сигнализационни съоръжения и кабели, както и диспечерска централизация и ETCS. Според заложеното от възложителя, изпълнителят трябва да изгради модерни системи за телекомуникации в гарите и междугарията, базирани на оптични кабели, включващи преносни мрежи, гарови и диспечерски устройства, телефонни централи и, това което ни интересува в случая: мрежа GSM-R.

В условията на конкурса е посочено, че всеки участник трябва да е изпълнил дейности за строителство с предмет и обем, идентични или сходни с предмета и обема на поръчката. Това трябва да се е случило в последните пет години от датата на подаване на офертата.

В повратна точка се превръща изискването, кандидатите да са изграждали GSM-R система, изпълняваща изискванията на Технически спецификации за оперативна съвместимост (ТСОС), включваща система от базови станции на жп участък с минимална линейна дължина 60 км.

Вероятно високотехнологичните детайли в подобен род обществени поръчки стимулират родните строителни фирми да се кооперират с високотехнологичните световни гиганти. В последните години няколко световни имена, като австрийската фирма PORR и гръцка TERNA поработиха у нас, изпълниха реновацията на няколко участъка и се оттеглиха от родния пазар.

В документацията на консорциума „Плобур“ според изискванията на възложителя трябва да се посочи референтен проект. Като такъв е посочен “Модернизация на железопътната линия Е30, Етап II. Пилотно внедряване на ERTMS в Полша в участъка Легница (Legnica) – Веглинец (Węgliniec) – Биелава долна (Bielawa Dolna)”.

Проектът е приключил декември 2015 г. и хронологично покрива критериите заложени от НКЖИ. Формално това може да се приеме и за референция за проектиране, макра че според експерти, запознати с този проект, в последните шест месеца проектиране не се прави. В обхвата на GSM-R за този проект има само “доставка и монтаж на фиксирани GSM-R / VHF терминали”.

Действителната GSM-R система за линия E30 обаче е изградена в рамките на друг проект, изпълнен от австрийската Kapsch. Факт, за който има свидетелство на страницата на фирмата.

Биволъ отпави писмено запитване до Началник на отдела за управление на мрежата GSM-R на Полските железници Гжегор Ватковски (Grzegorz Wątkowski). Той отговори, че BOMBARDIER TRANSPORTATION (ZWUS) POLSKA SP. Z.O.O, който е част от “Плобур”, не e участвал в търг за внедряване на GSM-R мрежа в участъка Легница (Legnica) – Веглинец (Węgliniec) – Биелава долна (Bielawa Dolna).

От Bombardier (ZWUS) и НКЖИ не изпратиха отговори на зададените въпроси до редакционното приключване на статията.

На практика „Джи Пи Груп” и нейните партньори в консорциума са класирани на първо място, без да могат да докажат, че имат опит с изграждане и въвеждане в експлоатация на GSM-R системи.

НКЖИ с широко затворени очи

Според източници пожелали анонимност, в НКЖИ е постъпил сигнал, че участникът “Плобур” е посочил невярна информация в референцията си относно проекта Modernization of railway line E30. Pilot implementation of ERTMS IN Poland section (Legnica) – (Węgliniec) – (Bielawa Dolna) – ETCS, Level 2 Contract № 90/121/099/00/16600/10/1/1 from 13 May 2010, с който доказва годност по отношение на система GSM-R.

В НКЖИ обаче не намират за нужно да се възползват от правомощията си, уредени чрез ЗОП, според който когато предметът на обществена поръчка е сложен или е със специално предназначение, възложителят може да проверява техническите способности на кандидата или участника и при необходимост оборудването.

Защо НКЖИ не е проверила тези факти и обстоятелства можем само да предполагаме. В консорциума “Плобур” обаче не само „Джи Пи Груп“ е със съмнителна репутация. Не толкова отдавна Bombardier беше забъркана в корупционен скандал в Швеция. Нейн служител – руски гражданин, беше арестуван по подозрение, че е участвал в корупционна сделка – дал е подкуп във връзка с модернизацията на железопътна линия в Азербайджан.

Впоследствие шведският съд оправдава руснака Евгени Павлов по обвинението в корупция поради липса на доказателства.

Вторият класиран също е близък до #КОЙ 

На второ място в тръжната процедура на НКЖИ е класиран друг близък до силните на деня консорциум – „ААА Сдружениe” ДЗЗД. От НКЖИ са оценили офертата му с 96,88 точки при предложена цена 195 129 l5,2 лева без ДДС, без непредвидени разходи.

В това ДЗЗД си партнират световният гигант “Алстом” и „АТ инженеринг 2000“. Нейният собственик Илиян Терзиев е председател на Камарата на строителите в България. В публикация на Медияпул той е сочен е за близък до Делян Пеевски.

Третият участник в надпреварата консорциум ТКП „Пловдив-Бургас“ е отстранен поради несъответствия на офертата му с техническата спецификация на заданието.

В крайна сметка НКЖИ допуска до участие в този конкурс само два консорциума, в които участват фирми свързвани с Валентин Златев и Делян Пеевски. В такова състезание победителят е предизвестен – олигархичният модел #КОЙ печели при всички случаи. 

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика. If you find the article interesting and useful, you can support us to continue to do independent investigative journalism.

Включете се с Данъкъ Биволъ! Support Bivol

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10.00€ Месечно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

IBAN: BG27 ESPY 4004 0065 0626 02
BIC: ESPYBGS1
Титуляр/Account Holder: Bivol EOOD

лв.
 
The current exchange rate is 1.00 EUR equals 0 BGN.
Възможности за плащане
Информация за Вас

Внимание: с този метод сумата ще е в лева, а не в евро. Можете да изпратите "Данъкъ Биволъ" електронно през Epay.bg или с банков превод. От територията на България можете също да изпратите пари в брой през EasyPay, или да направите превод през банкомат, поддържащ услугата B-Pay.    

Обща сума: 5,00 лв.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

SMS код BIVOL

За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.

  • Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ

Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.

Криптовалути

За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb
Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc

 

 

This post is also available in: English

Вижте също / Read Also

%d блогъра харесват това: