ГЕРБ предлага таван за “цената на живота” от 20000 лв. в Кодекса за застраховане

Законодателните промени внесени от Менда Стоянова "по терлици"
by Екип на Биволъ

На първи ноември в края на работния ден в деловодството на Народното събрание е внесен текст, с който се определя тавана на сумите за неимуществени вреди, които застрахователите изплащат на приближените след смърт на техен близък при ПТП или злополука.

Вносителят Менда Стоянова от ГЕРБ е оценила вредите на 20 000 лв. максимално еднократно обезщетения за съпрузите, децата и родителите на загиналия, 15 000 лв. за братя и сестри и 5 000 лв. за други лица по изключение.

Промените не са мотивирани и влизат между две четения на законопроекта за промени в Кодекса за застраховането.

До момента размерът на обезщетенията за неимуществени вреди се определяше от съда “по справедливост”. От съдебната практика се вижда, че “цената на живота” варира според съдилищата.  Според специализирания сайт Zastrahovatel.com (по данни от 2010 г.) тези обезщетения “най-често са между 25  и 30 хиляди лева. По-рядко се присъждат суми от порядъка на 50 хиляди лева, а е прецедент да се постигне обезщетение от 70 – 100 хиляди лева”.

През юни т.г. излезе тълкувателно решение на ВАС, което разшири кръга на лицата, на които трябва да се изплащат обезщетения за неимуществени вреди. Вследствие на това през юли-август застрахователите дружно вдигнаха цената на застраховката “Гражданска отговорност” с около 50 лв. и повдигнаха въпроса за таван на плащанията, като се спрягаха суми от 40 000 лв. Те заплашиха с драстично увеличение на ГО до 800 лв., ако не се въведе таван на плащанията. Срещу това се обявиха от Асоциацията на пострадалите при катастрофи, които считат, че “цената на живота” не трябва да се фиксира по законодателен път.

Очевидно е, че целта на маневрата с внасянето “по терлици” на важен законодателен текст, има за цел промените да минат без обществен дебат. Видно е също, че предложението на Менда Стоянова по-скоро облагодетелства застрахователите, тъй като предложената “цена на живота” е два пъти по-ниска дори и от най-оптимистичните им очаквания.

Ето и текстът на предлаганите промени:


Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да подкрепите Биволъ с малка сума. Въведете желаната сума в полето и реквизитите на Вашата банкова карта или използвайте бутона Apple Pay/G-Pay от Вашия мобилен телефон Плащането се извършва през системата Stripe и Биволъ не съхранява номера на Вашата карта.:

Подкрепа за Биволъ

Support Bivol
Or enter your payment details below
Или станете наш редовен спомоществовател с „Данъкъ Биволъ“

§ 65а. Създава се чл. 493а:

“Чл. 493а. Определяне размера на имуществените и неимуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт

(1) В случаите на телесно увреждане на пострадалото лице  се дължи обезщетение за претърпени от него имуществени и неимуществени вреди.

(2) Комисията,  Министерство  на  здравеопазването  и Министерство на труда и социалната политика приемат съвместна наредба за утвърждаване на методика за определяне размера на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди вследствие на телесно увреждане на пострадало лице и за определяне на имуществени вреди на увредено лице вследствие смъртта на пострадало лице.

(3) В случай на смърт на пострадало лице, всяко от увредените лица вследствие от тази смърт, има право на еднократно обезщетение за претърпените неимуществени вреди, което се определя в размер до:

1. 20 000 лева на съпруг, съпруга или лице, с което починалото лице е било в съжителство на съпружески начала по време на настъпване на непозволеното увреждане, довело до смъртта;

2. 20 000 лева на всяко дете, включително осиновено дете;

3. 20 000 лева  на  всеки  родител,  включително осиновител;

4. 15 000 лева на всеки брат или сестра;

5. 5 000 лева на друго лице, по изключение, поради създадените емоционални отношения с починалото лице по време на настъпване на непозволеното увреждане, довело да смъртта.”

Снимка: © Дарик

***

Приятели, радваме се, че стигнахте дотук.

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика.

Платете Данъкъ Биволъ!

Включете се с ЕДНОКРАТЕН ДАНЪК (през PayPal, банкова карта, Epay/банков превод), или станете един от нашите редовни, МЕСЕЧНИ ДАНЪКОПЛАТЦИ (през PayPal или банкова карта), или със СМС от България или чужбина

Научете повече за Данъкъ Биволъ тук.

This post is also available in: English

Вижте също / Read Also