Дигата в Криводол се руши година след приключване на строително-ремонтните дейности по проект „Корекция на река Лева в регулационните граници на гр. Криводол до вливането й в река Ботуня горен участък“, финансиран със средства от Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“.

Състоянието на съоръжението е опасно, парчета бетон са се откъснали, почвата под излятата плоча се е смъкнала, а бетонът, дебел не повече от 2 см., се е разрушил и са зейнали ями. Има голяма опасност от наводнения при силни дъждове.

Обектът е платен, но не е приет официално, защото липсва Акт образец 15. Въпреки това извършеното плащане е в почти целия размер – сумата от 827 913.87лв., като неразплатени са скромните 19 803,48лв. Плащането към консорциумът ДЗЗД „Река Лева 2014“, в който влизат с по 50% фирма „Водстрой 98“АД (свързвана с Делян Пеевски б. ред.) и „Строй система“ ООД с управител Микаела Атанасова е разрешено чрез два протокола, които нямат никаква правна стойност по Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Потърсихме в сайта на Община Криводол информация за проекта. Не я открихме нито в настоящи, нито в приключени проекти. Потърсихме в други раздели документите по проекта, но не открихме такива, които да оправдават извършване на плащане. В секцията „Профил на купувача“ на сайта не са публикувани протоколите от работата на комисията по ЗОП, сключеният договор, протоколите с подробно описаните дейности, за които трябва да се плати, както и фактурите за извършеното плащане.

Намерихме обаче в сайта на Агенцията за обществени поръчки информация за сключен договор. Датата на сключването на договора е 12.09.2014 г., срокът за завършване на обекта е три месеца. Според информацията за сключения договор подизпълнители няма да вземат участие в изпълнението на проекта, но реално подизпълнители е имало. Към тях са извършвани плащания за наем на техника и работна ръка всеки петък, докато са траели строителните дейности.

Едва ли ще разберем обаче коя от страните в проекта е извършвала тези плащания, след като не са договорирани. В сайта на община Криводол открихме в публикуваната документация по обявената поръчка образец на договор за строителство, според който изпълнителят се задължава да изплати авансово 30% от цената и съответно да заплаща поетапно стойността на актуваните и действително извършени дейности. Авансовото плащане и поетапните плащания не трябва да надвишават общо 70%.

От двата протокола, въз основа на които е извършено плащане става ясно, че разплатените суми надвишават в пъти определените проценти. Първият протокол е без номер от 28.11.2016г. Той оправдава и дава ход на плащане от 336 762.25 лв., подписан е от Петър Данчев – кмет и възложител, проектант Цанков, строител, строителен надзор в лицето на г-н Паскалев.

Вторият протокол вече е Протокол N2, той също е за установяване извършването и заплащането на натуралните видове строителни и монтажни работи. Подписан е от същия екип отговорни лица и е на стойност 471 348.144лв. Тоест, според двата протокола, към ДЗЗД „Река Лева 2014“ е извършено почти цялото плащане.

От няколко месеца „Водстрой 98“АД е с нов собственик, нов Съвет на директорите и нови представляващи, т.е. реално  има промяна и в консорциум ДЗЗД „Река Лева 2014“. Притеснителното в случая е, че имаме

извършено плащане на държавни пари за недовършена работа,

а парадоксалното  е, че представител на фирмата, спечелила обществената поръчка за строителен надзор – „Мултиплекс инженеринг“ ЕООД, с представител на когото разговаряхме, е съгласен, че строителството е некачествено, но заучените фрази, които се повтарят от всички отговорни са, че обектът не е приет и предстои да бъде довършен.

Действителността обаче е друга. Обектът е платен, зле построен и няма кой да го довърши. Имаме и въпрос: Защо, при положение, че обектът не е завършен, а каквото е направено е некачествено и се руши, са разплатени почти  100% от общата стойност ? Защо преди подписване на Акт образец 15, както е посочено в договора, са платени повече от 70%?

Очакваме прокуратурата да се самосезира и да направи подробна проверка на цялата документация по проект „Корекция на река Лева в регулационните граници на гр. Криводол до вливането й в река Ботуня горен участък“. От Община Криводол очакваме отговори в най-кратък срок кога ще бъде построена и довършена качествено дигата, защото идва валежен сезон, а според информация от злополучния проект високите води след обилни валежи са характерни за населеното място и са изключително опасни за живеещите в района хора.

Статията е предоставена от Зов Нюз Заглавието е на Биволъ

Намирате ли тази статия за полезна?
Подкрепете ни, за да продължим да правим независима разследваща журналистика.

Платете Данъкъ Биволъ!

264 еднократни данъкоплатци за 2018 г. са осигурили до този момент 4883 €.
709 активни месечни данъкоплатци осигуряват 3390 € месечнo.
12 активни годишни данъкоплатци осигуряват сумата от 1440 € годишно

Аз поддържам Биволъ >>