“Дом Яворов” и Великата Масонска Лъжа (Част 1)

Райна Маркова
Екип на Биволъ

Къща-Музей “Яворов” на Раковска 136 в София е недвижима културна ценност от национално значение

Наш Туидълди със Туидълдум
се съгласиха да се бият,
защото тъй било станало,
че Туидълди решил на ум
и развалил на Туидълдум
най-новото му кречетало.

Луис Карол
“Алиса в огледалния свят”

1. Увод

Нека си припомним едно интервю във в-к Труд от края на 2009 с Володя Лозанов, Велик Майстор на Великата Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари в България ( В.Л.С.С.П.З.Б.), а в профанния живот, собственик на енергиен бизнес. Предмет на разговора е преди всичко спорът между двете ложи, Зидарите от Великата ложа на Григорий Вазов и братята им от Великата ложа на Володя Лозанов, спор напълно необясним, доколкото е ясно, че иде реч за напълно идентични култове, придържащи се към едни и същи ритуали и спазващи едни и същи правила. Братята дори са посветени в една ложа, тази преди схизмата, и единственият начин да променят този факт е, да се „разпосветят”, което е невъзможно. Посвещенията са доживотни.

Интервюто звучи на места комично заради публичния поплак на Володя Лозанов срещу Обединената Велика Ложа, която си позволила да отвлече от аерогарата поканен от В.Л.С.С.П.З.Б. Велик майстор от Швейцария и да го замъкне на поганското си мероприятие в хотел „Принцес”. Такива пориви за дирене на съчувствие у широката публика са в пълен разрез с масонския етикет. Най-сензационното в интервюто обаче е публичното признание на неизвестния доскоро факт, че емблематичният за столицата дом на Яворов е бил откупен от стария му собственик, фирма ИКУЕСТ, за да се превърне в собственост на В.Л.С.С.П.З.Б. която възнамерявала, да извърши ремонта на дома изцяло със свои средства, след което той да отвори врати едновременно като музей на поета и като масонски храм.
Логичният въпрос към Лозанов е, откъде масоните набират средства за подобна мащабна дейност? Отговорът е, „единствено и само от членски внос и дарения”. И никаква стопанска дейност?

Година по-късно в същия вестник излезе още едно интервю. Този път темата бе: ”Защо не започва ремонтът, който би трябвало да е завършен?
Фактът, че скромният дом в който поетът е преживял трагичните последни девет месеца от живота си е привидян като „символ, история, олицетворение на идеите на братството” е факт, сам по себе си смущаващ, но не и толкова, колкото този, че година след поредната смяна на собственика, бъдещето на дома си остава неясно.

Защо припомням тези две интервюта? Причината е в обилната документация, която изтече наскоро в сайта Болкайнлийкс и разкри не само доста около аферата „Дом Яворов” и около загадъчните обвързаности на сектата с политиката и едрия бизнес у нас, но и осветли непоправимо профанната природа на българското масонство.

Едно хронологично проследяване на тази купчина документи подрежда в детайли сюжета, а тъжният извод са натрапва сам: храмовете са невъзможни там, където примитивната алчност, властовите игри и грандоманията разсипват всичко по пътя си.

2. Административен ентусиазъм

И така: намерението на В.Л.С.С.П.З.Б. да строи масонски храм може и да е по-старо, но в актуален контекст се споменава за пръв път в един документ с дата 01.07.2008 г., подписан от Петър Калпакчиев, Суверенен Върховен Командир на В.Л.С.С.П.З.Б. и адресиран до тогавашния Велик Майстор на Ложата проф. Др Никола Александров. В този документ сред упреците за лоша администрация, немарлива комуникация, разхищения, безрезултатни, но скъпи командировки в чужбина, се среща и упрекът за договорена, но несъстояла се среща между Великия Майстор, Върховния Командир и кмета на София (тогава Бойко Борисов), с цел връчване на искането за отреждане на терен за храм на Ложата. Всъщност, срещата се била вече състояла, но от името на неизвестен на обичните братя и конкретно на Върховния Командир едноличен търговец. (стр. 19) Споменава се и за вече съществуваща Комисия на В.Л.С.С.П.З.Б. и Върховния Съвет за изграждане на масонски храм в София, чиито Председатели са братята Александров и Володя Лозанов.

Очевидно Масонската дисциплина – ритуална, организационна и финансова – е на ниско ниво. Това, както и динамиката на събитията – локални и международни – налагат спешни административни промени.

На 20 септември 2008 г. се състои Извънредно Годишно Отчетно-Изборно Събрание на В.Л.С.С.П.З.Б., на което предсрочно е приета оставката на Никола Александров. (27 стр.)

Спокойно може да се каже обаче, че истинската история на Храма започва след редовното общо събрание през март, 2009, когато на сцената излиза поколение Братя, посветени  в масонството след схизмата от 2000 г. и по-точно след като ръководството на Великата Ложа се поема от двамата основни протагонисти в тази история: Володя Лозанов като Велик майстор и Емил Хърсев и съответно, като негов Велик секретар.

Идвайки на власт, те тутакси се заемат с иновирането на В.Л.С.С.П.З.Б.. Бива прието предложението на ЦАПК “Прогрес” ООД за изграждане на Информационна система, описана в документацията освен като „…възможност за бърза и лесна комуникация… лесен обмен … и условие за успешно провеждане на ритуална или профанска дейност”, като възможност за „обществен маркетинг – внасяне на обществен смисъл… и популяризирането на идеи и дейности …” – технологизиран опит за постигане на баланс на живота на братството с този на цялото общество.

Извършено е и административно обновление. Приет е проектът за издаване на масонски паспорти, (дейност, силно напомняща комерсиалната дейност по издаване на лицензи, впрочем).

Учредени са нови Масонски длъжности «Викарий на Великия Секретар» и «Виатор на Великия Майстор».Повече внимание заслужава първата. Това е длъжност на заплата и пълен работен ден с ненормирано работно време в зависимост от работния график на Канцеларията на Великия Секретар. В задълженията му влизат и такива важни за вътрешния интегритет на ложата отговорности като съхранение на архива, воденето и отчитане на кореспонденцията, комуникацията на всички нива вътре в Ложата. И още: съхранение на деловите документи, персонифициращи ложата като юридическо лице, администрирането на лични данни и класифицирана информация; предложения пред Великия Майстор за награждаване и налагане на наказания… Цялата тази огромна власт е административно подчинена на Великия Майстор, който назначава и разжалва викария, а оперативно – на Великия Секретар. За викарий на Великия Секретар Майсторът назначава някой си Брат Ангел Юрьевич Кабакчиев. (Запомнете това име! То има отношение към Храма.)

След като властта е вече окончателно взета, (ако може да се ползва толкова профанен израз за нещо свързано с обични братя), пристъпва се към конкретни действия за придобиване на имота на улица Раковски 136, който дотогава е собственост на фондация ИКУЕСТ.

3. Документни еквилибристики

Много от парчетата в документния пъзел около тази продажба липсват в папката с масонските документи, което навява усещането, че не Великата Ложа, а друго някое лице е действало по въпросите с Храма.

Ситуацията може да се разплете изненадващо лесно с помощта на Търговския регистър. Там например, след справка за физическото лице Володя Лозанов, може да се открие документ от общо събрание на някоя си фирма „ХЕЛПИК ООД”, състояло се на 4 март, 2010 в присъствие на съдружниците Володя Антимов Лозанов и Петранка Янкова Лозанова, на което е било взето решение за прехвърляне в „ХЕЛПИК” ООД на дяловото участие на В.Лозанов в друга някаква фирма, „ПАН-2003”. Било е взето също така причудливото решение фирмата „ПАН-23” ООД да се прекръсти на „ДОМ ЯВОРОВ” ЕООД и да премести офиса си от „Овча купел” на знаковия адрес „Г.С.Раковски” 136, като предметът на дейност от „проучване, проектиране, консултации в областта на енергетиката, строителството и експлоатацията на хидроенергийни съоръжения и централи и т.н.” става „придобиване на недвижими имоти, поддръжка, управление, експлоатация и развитие на недвижими имоти и отдаването им под наем…

Освен това е била вписана промяна и в номиналната стойност на дяловете на капитала в „ПАН-2003” ЕООД (5100-те лева капитал на „ПАН-2003” се разпределят в 5100дяла, по 1 лев всеки при „ДОМ ЯВОРОВ”). Приет е и нов учредителен акт на дружеството. Характерното на цялата тази колекция от странни документи около „ДОМ ЯВОРОВ” ЕООД е, че те са подписани от двама Володя Антим Лозановци с различно ЕГН, но напълно идентични подписи (най-вероятно Лозанов е подписал като пълномощник на съдружничката си и съпруга – Петранка). Сред тях най-забавен е един договор за продажба на дружествен дял от ДОМ ЯВОРОВ” ЕООД в който Володя Лозанов се явява едновременно и в двете си въплъщения – на купувач и продавач в сделката.

След като сам си стиска ръката след успешната покупка, брат Володя е готов, да пристъпи към следващата танцова стъпка в това засукано имотно танго, а именно, дружествените дялове от „ДОМ ЯВОРОВ” ЕООД, откупени еднолично от ХЕЛПИК ООД, да сменят за пореден път собственика си и да станат собственост на многострадалната Велика Ложа с всички „произтичащи от закона последици права и задължения”.

За какви точно „последици и задължения” става въпрос, съдим от ПРОТОКОЛНА ПЛОЧА ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ВЕЛИКИТЕ САНОВНИЦИ, състояло се на 27.06.2009 във Велико Търново, където сред параграфите уточняващи начина на придобиване на недвижимият имот от търговското дружество, представлявано и управлявано еднолично от Лозанов, са вписани и условията на кредитиране на покупката (защото очевидно тя не е направена с ”само от членски внос и дарения”). Условията са:
– „придобиването на недвижимия имот (…) да се финансира до 100% (сто на сто) от пълната цена на придобиване плюс разходите за основен ремонт по § 2 при договорна лихва в размер на 1% (едно на сто) месечно, лихва за забава 2% (две на сто) месечно и погасяване за срок от 10 (десет) години чрез 120 (сто и двадесет) равни месечни вноски, включващи лихвите и погашенията на финансирането;
– финансирането по предходното предложение да се обезпечи чрез договорна ипотека на недвижимия имот по § 1 в полза на кредитора;
– финансирането за придобиване и основен ремонт на недвижимия имот по § 1 да се погаси: до размера на договорните месечни вноски, включващи лихвите и погашенията на финансиренето – за сметка на текущия бюджет на Великата Ложа; предсрочно – за сметка на целеви дарения на Съюзните Ложи и Братята.”
Апропо, на същото това заседание бива приета и молбата на Ангел Кабакчиев, викарият на негово превъзходителство Великия Секретар Хърсев, за постъпване на длъжност като управител на дружеството „ДОМ ЯВОРОВ” ЕООД, която той ще изпълнява съвместно с досегашния управител, вездесъщия брат Лозанов.

Доколко редовите братя са в течение с хода на сделката, става ясно от Протоколната плоча от заседание на Ложата месеци по-късно, през октомври, 2009, във Варна.

От него е видно е, че заемът вече е взет, покупката е направена, документите – подписани, но Братята тепърва искат да знаят „как ще се гарантира интересът на В.Л. ако се съберат дарения, но не достатъчно, за да се плати имотът.” Защото решението имотът да се придобие чрез дарения изглежда все по-несъстоятелно, но още по-несъстоятелна е идеята това да стане с взимане на заем от „Хърсев и Ко”.

На това Великият Майстор отговаря тържествено, че от свое име и за своя сметка ще закупи имота обратно на същата цена, ако до края на мандата му В.Л. не разполага със средства, за да го закупи.

(Следва: Как масоните искаха да “преизградят” “Дом Яворов”).

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика. If you find the article interesting and useful, you can support us to continue to do independent investigative journalism.

Включете се с Данъкъ Биволъ! Support Bivol

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10.00€ Месечно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

IBAN: BG27 ESPY 4004 0065 0626 02
BIC: ESPYBGS1
Титуляр/Account Holder: Bivol EOOD

лв.
 
The current exchange rate is 1.00 EUR equals 0 BGN.
Възможности за плащане
Информация за Вас

Внимание: с този метод сумата ще е в лева, а не в евро. Можете да изпратите "Данъкъ Биволъ" електронно през Epay.bg или с банков превод. От територията на България можете също да изпратите пари в брой през EasyPay, или да направите превод през банкомат, поддържащ услугата B-Pay.    

Обща сума: 5,00 лв.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

SMS код BIVOL

За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.

  • Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ

Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.

Криптовалути

За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb
Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc

 

 

Вижте също / Read Also

%d блогъра харесват това: