За над 75 млн. лв.

Един ще ги обува всички

Поръчките за обувки и дрехи на държавните служители отиват при едно семейство "инвалиди"
Екип на Биволъ

Няколко фирми и кооперации винаги са в първата тройка на класираните в търговете за доставки на дрехи и обувки за държавни служители. Всички те са свързани по роднинска линия, но не са декларирали свързаност и конфликт на интереси – показа разследване на Биволъ.

Сред клиентите са Министерство на отбраната, Военната академия, МВР, БДЖ, Министерство на правосъдието (Затворите), Агенция Митници, Агенция за социално подпомагане, МОСВ, Ръководство въздушно движение, Софийското метро, Център за градска мобилност – или почти всички институции в държавата, които предоставят на служителите си униформи или специално работно облекло.

През последните 10 години фирми и кооперации, контролирани от един и същи лица, са доставили на гореизброените държавни организации облекло и обувки за близо 75 милиона лв.

Като централна фигура в роднинската конфигурацията излиза лицето Гроздан Стоянов. През 2010 той протича като подсъдим по шумно дело за кражбата на 12 милиона от ДДС чрез контрабанден внос, но е оправдан от Хасковския окръжен съд.

В схемата са също неговата майка Невяна Стоянова (родена 1931 г.), баща му Стоян (роден през 1922 г. и починал през 2017 г.) съпругата му Павлина и дъщеря му Нели, синът му Стоян, сестра му Маргарита, тъщата, която също се казва Маргарита и шуреят Станислав.

За над 75 млн. лв.  Един ще ги обува всичкиЗа над 75 млн. лв.  Един ще ги обува всичкиЗа над 75 млн. лв.  Един ще ги обува всички

Всички тези лица са членкооператори и заедно имат повече от 50% от гласовете в Общите събрания на три трудови кооперации на инвалиди ТПКИ “Здравоход” (Габрово), ТПКИ “Недялко Царев” (Ямбол) и КОИ “Ралица” (Стара Загора) – показа проучване на Биволъ в Търговския регистър. Съответно те контролират и дружествата, на които кооперациите се явяват собственици. Освен това членовете на семейството притежават и десетки фирми със същата дейност – производство и продажба на обувки и дрехи.

Позитивна дискриминация

Кооперациите на Стоянови многократно са привличали вниманието на медиите, но свързаността им по роднинска линия излиза чак сега. Още през 2007 г. в. Сега разследва голяма поръчка на обувки от Министерството на отбраната за 3 798 076,20 млн. лв. Тя е спечелена от “Здравоход”, но в търга участва и “Ралица”.

От разследвания на “Сега” от 2007 и 2009 г. става ясно, че бенефициентът е избран заради специално ограничение. До търга са допуснати само “специализирани предприятия или кооперации на лица с увреждания”.

Браншовиците обаче са възмутени от тази “позитивна дискриминация” в полза на свързаните кооперации “Здравоход” и “Ралица” и коментират, че “Здравоход” няма капацитет да изработи такова количество обувки.

“Сега” открива архивни данни за търгове печелени от “Здравоход” и “Ралица” и преди 2007 г. (след това данните стават публични в сайта на Агенцията за обществени поръчки). Това означава, че сумата от 75 милиона лв. усвоена от семейство Стоянови може да се окаже и по-висока.

Въпреки съмненията за капацитета на “Здравоход” да изпълни огромната поръчка за армията през 2007 г., кооперацията се нагърбва същата година с още три големи търга за доставки на зимни и летни обувки на МВР. Те са на обща стойност над милион и половина лв. През 2008 г. нови 2,5 милиона лева за обувки дава МО, а 2,7 млн. идват от МВР.

Следващият голям удар на “Здравоход” е чак през 2011 г., когато Министерството на отбраната поръчва обувки за 3,4 милиона лв. Но междувременно дъщерната “Техномат-Меркурий” също не е бездействала и е спечелила апетитни търгове. През 2007 г. тя трябва да подсигури обувки за Агенцията за социално подпомагане, за НКЖИ и за Министерство на правосъдието за общо 2,5 милиона лв. Между 2008 и 2011 “Техномат-Меркурий” запълва намалелите поръчки за “Здравоход” с нови милиони от МВР и Министерство на правосъдието. Така се натрупват

Над 75 милиона обществени поръчки за 10 години

Най-мащабните търгове са спечелени от “Техномат-Меркурий” ЕООД, която е 100% собственост на ТПКИ “Здравоход”. Бившата държавна фирма е приватизирана от ЕТ “Течи – Гроздан Стоянов” през 1999 г., а през 2006 г. Стоянов я продава на “Здравоход” и излиза от управлението. Тази фирма е натрупала договори за близо 28 милиона лв. След нея са самата “Здравоход” с близо 22 млн лв., ТПКИ “Недялко Царев” с близо 14 млн. лв, “Екошууз” и КОИ “Ралица” с близо 3 милиона лв.

Ето и по-подробни данни за спечелените поръчки и за свързаните лица, които излизат от документите в Търговския регистър и Агенцията за обществени поръчки до края на 2016 г.:

“Техномат Меркурий”, собственост на “Здравоход”, е получила договори за 27 719 023,55 BGN.

Самата “Здравоход” има договори за 21 851 373,41 BGN

В “Здравоход” има 7 членкооператори. От тях четирима са Стоянови плюс тъщата Маргарита Тодорова. Петимата осигуряват повече от комфортен контрол в тази ключова кооперация, която е най-мащабния доставчик на обувки и дрехи за институциите.

ТПКИ “Недялко Царев” има договори за 13 714 351,70 BGN

В тази кооперация членуват 10 членкооператори. Половината от тях са Стоянови, а председател е Нели Стоянова.

В КОИ “Ралица” членкооператорите са 7, като четирима са Стоянови плюс тъщата Тодорова. До края на 2016 г. тази кооперация е спечелила “скромните” 2 773 195,89 лв. от обществени поръчки, но по-долу става ясно, че звездният й час настъпва през 2017.

Фирмата “Екошууз”, която преди се е казвала “Екотурс” и е била собственост на Гроздан Стоянов, който я продава на тъща си Маргарита Тодорова. През 2014 г. тъщата прехвърля фирмата на Нели Стоянова. “Екошууз” също има поръчки за 2 918 908,00 лв.

И Стоянови ще ги обличат всички?

През 2017 г. същите фирми продължават да подават оферти и да печелят милионни поръчки, но вече не само за обувки. Данните за 2017 г. само от едно ведомство показват и тенденция за разширяване на дейността на сем. Стоянови – от специализация в обувки, към униформи за държавните служители.

На 06.06.2017 ТПКИ “Недялко Царев” печели поръчка на МВР за доставка на полицейски пуловери за 954 171 лв. Другите две оферти са на “Техномат-Меркурий” и КОИ “Ралица”, като разликата в цената е несъществена.

На 06.07.2017 МВР възлага на КОИ “Ралица” рамково споразумение за Доставка на полицейски униформи – костюми специални летни на сума 3 665 622 лв. с ДДС. На второ място е класирана офертата на ТПКИ “Недялко Царев”, която е само с 3000 лв. по-висока. “Техномат-Меркурий” също е участвала в конкурса, но е отстранена заради несъответствия в качеството на платовете.

На 11.07.2017 КОИ “Ралица” печели поръчка за доставка на специални тактически обувки с предпазители за 233 676 лв. без ДДС. На второ място е офертата на “Техномат-Меркурий”.

На 21.09.2017 КОИ “Ралица” и “Здравоход” печелят две позиции в поръчка на МВР за доставка на обувки – по 748 000 лв. (без ДДС) всяка.

На 2 октомври 2017 е обявена нова поръчка за доставка на зимни и летни униформи и шапки с прогнозна стойност 5 436 000 лв. Ценовите предложения са отворени на 17.01.2018. Без да сме ясновидци можем да направим обосновано предположение както за явилите се фирми, така и за печелившите.

В Общите условия за всяка обществена поръчка е изрично записано, че “едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.”, а “свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура”.

Но фактът, че едни и същи кооперации и фирми със свързани по родство лица, от 10 години насам се явяват групово на търговете и ги печелят с много висока успеваемост е доказателство, че длъжностните лица са си затваряли очите и продължават да го правят.

Поредният търг с един участник – семейство Стоянови.

От гледна точка на Закона, най-малкото е нарушен чл. 313 от НК за деклариране на неверни обстоятелства в процедурата на обществената поръчка.

В документацията за търговете изрично трябва да се декларира информация за конфликт на интереси.

Интересно е да се проследят и доставчиците на кооперациите, сред които е възможно да са се вредили и многобройните частни фирми на семейството. В Наказателния кодекс съществува член 226, който инкриминира развиването на частна стопанска дейност под прикритието на държавна, кооперативна или друга обществена организация. Това се наказва с лишаване от свобода до пет години и глоба от сто до триста лева.

Предмет на отделен интерес от страна на прокуратурата би трябвало да са и евентуални съмнения за корупция и комисионни, към което насочват непазарните търгови условия, създадени от институциите специално за тези кооперации, мащабът на контролираните от семейството доставки и тяхната устойчивост във времето, достигаща до монополни позиции.

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика. If you find the article interesting and useful, you can support us to continue to do independent investigative journalism.

Включете се с Данъкъ Биволъ! Support Bivol

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10.00€ Месечно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

IBAN: BG27 ESPY 4004 0065 0626 02
BIC: ESPYBGS1
Титуляр/Account Holder: Bivol EOOD

лв.
 
The current exchange rate is 1.00 EUR equals 0 BGN.
Възможности за плащане
Информация за Вас

Внимание: с този метод сумата ще е в лева, а не в евро. Можете да изпратите "Данъкъ Биволъ" електронно през Epay.bg или с банков превод. От територията на България можете също да изпратите пари в брой през EasyPay, или да направите превод през банкомат, поддържащ услугата B-Pay.    

Обща сума: 5,00 лв.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

SMS код BIVOL

За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.

  • Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ

Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.

Криптовалути

За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb
Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc

 

 

Вижте също / Read Also

%d