Днес се навършват пет години от убийството на Анна Политковская

Екип на Биволъ

Anna_sam_voin

“След някол­ко ча­са Пу­тин, ти­пич­ният под­пол­ков­ник от съ­вет­ско­то КГБ, двой­ни­кът на Ака­ки­й Ака­кие­ви­ч, смач­ка­ният ге­рой от “Ши­нел” на Го­гол, ще се въз­ка­чи от­но­во на тро­на на Ру­сия. Ми­рог­ле­дът му е пли­тък и про­вин­циа­лен, на­пъл­но от­го­варящ на чи­на му, на неп­рия­тна­та му лич­ност на под­пол­ков­ник, кой­то та­ка и не е ус­пял да ста­не пол­ков­ник. Има ма­ние­ри­те на съ­вет­ски таен агент, кой­то по на­вик ду­ши око­ло свои­те ко­ле­ги. И е от­мъс­ти­те­лен: ни­то еди­н не­гов по­ли­ти­чес­ки опо­нен­т не е по­ка­нен на це­ре­мо­ния­та по стъп­ва­не в длъж­ност, там няма да има пред­ста­ви­те­ли на ни­то ед­на по­ли­ти­чес­ка пар­тия, коя­то е нап­ра­ви­ла и крач­ка встра­ни от не­го­ва­та ли­ния. …Бреж­нев бе­ше про­тив­на лич­ност, Ан­дро­пов – кръ­во­жа­ден, въп­ре­ки че има­ше де­мок­ра­ти­чес­ко лус­тро. Чер­нен­ко бе­ше тъп, а рус­на­ци­те не ха­рес­ва­ха Гор­ба­чов. На мо­мен­ти Ел­цин ни ка­ра­ше да се кръс­тим, до­ка­то се чу­дим накъ­де ни водят не­го­ви­те дей­ствия… Ето го и тех­ният апо­тео­з. Ут­ре бо­ди­гар­дът от 25-ти еше­ло­н, чо­ве­кът от ох­ра­ни­тел­ния кор­дон край кор­те­жи­те, Ака­ки­й Ака­кие­ви­ч Пу­тин ще ми­не по чер­ве­ния ки­лим на трон­на­та за­ла в Кре­мъл, сякаш той е гос­по­дарят там. …”  

* Ан­на По­лит­ков­ская, “Ру­сия на Пу­тин”, С., 2007, изд. “Бард”, 319 стр.

….

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ БОЙКО БОРИСОВ ПОЗДРАВИ РУСКИЯ СИ КОЛЕГА ВЛАДИМИР ПУТИН ПО ПОВОД РОЖДЕНИЯ МУ ДЕН
07 Октомври 2011

Премиерът Бойко Борисов изпрати поздравителна телеграма до председателя на правителството на Руската федерация Владимир Путин, по случай неговия рожден ден.

„Изразявам увереността си, че със съвместни усилия ние ще продължим да развиваме дългосрочно и конструктивно сътрудничество във всички области между  Република България и Руската федерация, в интерес на нашите два исторически свързани народа”, пише в писмото си г-н Борисов.

Той отправя и пожелания за много здраве, неизчерпаема енергия и всеотдайност във високо отговорната дейност на своя колега Владимир Путин.

putin-mc-sofia-roiters

….

През 2008 г. в интервю за списание “Макс” столичният кмет Бойко Борисов сподели свои мисли за живота и политиката.

На въпроса кой е най-впечатляващият лидер в световната история, Борисов отговаря:

“В съвременната история за мен номер едно, който ми е просто модел на подражание, е г-жа Ангела Меркел. От друга страна, Путин от една изостанала държава направи в момента сила, с която се съобразяват всички. Погледнато за своето време, Хитлер и Сталин също са номер едно. Или Мао – за това да водиш една империя толкова време в такива ситуации, се изискват качества”.

….

За какво убиха преди пет години Анна Политковская във входа на дома и на улица Лесная?

За чутото нейно слово.

Със самотните си усилия тя опроверга всесилието на съществуващата власт.

Аня беше истински човек, но обикновен. Жена. Тя порасна в себе си и на нея със себе си не и беше леко. И с нея не беше леко. Но тя живееше така – разтваряйки се в другите, помагайки на другите, спасявайки другите. И дразнейки някои. Тя беше борец на фронт, чиято линия сама беше определила. 

И на този фронт я убиха.

Юрий Рост, Новая Газета, 07.11.2011


***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика.

Включете се с Данъкъ Биволъ!

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ или Годишен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10.00€ Месечно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Избрахте да дарите 10.00€ Годишно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Годишно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Вижте как да подкрепите Биволъ със SMS на кратък номер или с криптовалута тук

.

Вижте също / Read Also