Capture-2013-04-13-at-18.54.40

Изказването на бившия премиер Бойко Борисов, че „пенсионерите са изяли парите от резерва“, което скандализира обществото в началото на предизборната кампания, е повод да се надникне в един не особено прозрачен държавен механизъм  – попълването на „Сребърния фонд“ с приходите от приватизация.

В Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК Чл. 8, ал.1) е записано, че паричните постъпления от приватизацията на държавното участие в капитала на търговски дружества се внасят и отчитат в централния бюджет и се разпределят изцяло в полза на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система – т.нар. „Сребърен фонд“.

На 30.01.2013 г. Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол продава 704 276 акции от капитала на „Химимпорт“ АД за сумата от 1 037 320 лв. Акциите са собственост на държавното предприятие „Консолид Комерс“ ЕАД. Това е абсолютно куха структура без никаква дейност и работници от години, генерираща само загуби според отчетите в Търговския регистър. Имуществото на фирмата е запорирано (Решение от 07.07.2006г. дело № 1022/2006г. на СГС) и дружеството е управлявано от синдик.

Решението за продажбата на акциите е взето на 20.04.2012. от изп. директор на АПСК Емил Караниколов, кадър назначен от ГЕРБ. Според точка III от решението паричните постъпления от продажбата на въпросните акции следва да постъпят по сметката на „Консолид Комерс“ ЕАД, а не в „Сребърния фонд“.

Караниколов се позовава на алинея 4 от чл. 8 на ЗПСК според който „паричните постъпления или част от тях могат да бъдат преведени по сметка на дружеството по решение на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол след съгласуване с органа, който упражнява правата на едноличен собственик на капитала, и остават собственост на дружеството“.

В решението не пише нищо за съгласуване с МИЕТ. Но дори да има съгласуване, продажбата няма как да е законна, тъй като заради съдебната възбрана собственикът няма право да се разпорежда с имуществото. Продадените акции са част от възбраненото имущество на фирмата, което се вижда и от финансовия отчет за 2012 г. и с тях може да се разпорежда единствено синдикът.

Въпреки тези ясни законови ограничения продажбата се осъществява и един милион лева влизат директно в сметката на дружеството, вместо да отидат в „Сребърния фонд“. 

Активисти и щедри дарители на БСП управляват фирмата, захранена с един милион

В случаи като гореописания се появява дежурното подозрение за схема, с която управляващите преливат пари към „правилни хора“.

Проверка на Биволъ показа, че „хората“ са от другия лагер – две от три лица в съвета на директорите на „Консолид Комерс“ са верни кадри на БСП.

Зам председателя на СД – Миглена Китанова Иванова неизменно присъства на всички избори в листите на БСП за народни представители и общински съветници. За нея се знае, че е от най-близкото обкръжение на председателя на Софийската градска организация на БСП – Ана Янева.

Другият член на борда и изп.директор на „Консолид Комерс“ ЕАД Методи Петров Алипиев е бил кандидат за народен представител за 40-то НС от листата на БСП в 24-ти МИР и е приближен на Румен Овчаров. Според декларацията на БСП за даренията получени през 2007 г. Алипиев е дал 3400 лв. лични средства за любимата си партия (повече отколкото самия Овчаров). В момента Алипиев е пенсионер и заема длъжността изп.директор на „Консолид Комерс“ ЕАД в нарушение на закона, като по този начин също ощетява пенсионната система.

Затвори/Close

За да дарите на Биволъ изберете криптовалута от менюто, въведете сума и натиснете бутона Exchange. След това потвърдете с бутона Proceed и преведете сумата на указания портфейл. Changelly ще изпрати парите в нашия биткойн портфейл.
Donate cryptocurrency to Bivol by selecting a currency from the menu, fill the amount and click on the button Exchange. Then confirm with the button Proceed and send the amount to the displayed wallet. Changelly will transfer the sum to our bitcoin wallet