Разкрит за незаконни схеми в Молдова...

Руснак с кипърски офшорки строи без ОВОС на метри от “Круше” в Разлог

Земята на проекта е с незаконно променен статут и без ПУП
Николай Марченко
Последвайте:

Две важни писма се отлежават в чекмеджетата на главния прокурор на Република България Сотир Цацаров и на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева. Едното е с молба Главната прокуратура да отговори на Асоциацията на разследващи репортери и издателска сигурност на Република Молдова RISE Moldova (партньор на Organized Crime and Corruption Reporting Project – OCCR и на International Consortium for Investigative Journalism – ICIJ) на запитването относно евентуални наказателни или административни нарушения от страна на гражданина на Република Кипър Игор Владимирович Риммер, роден в Казахстанска ССР, Алмати през 1968 г.

Другото е на Асоциацията на парковете в България и председателя й Тома Белев към ресорния министър относно необходимостта на проверка на строеж на 100 м от защитената зона НАТУРА 2000 “Круше” в националния парк “Пирин”, част от световното наследство на ЮНЕСКО.  Строежът няма ОВОС, а за част от него няма и ПУП, който се изисква по Закона за устройство на територията.

Проект за луксозни вили в подножието на Пирин

В документа на Община Разлог “Информация за вземане на решение за необходимост от ОВОС” според Наредбата за условията и реда на провеждане на ОВОС от февруари 2016 г., с който Биволъ разполага, има само резюме на мащабния проект от луксозни вили на десетки метри от южната граница със защитената зона “Круше”.

Става дума за “15 жилищни сгради (дефакто са обособени къщи – бел. ред.) със 150 кв. м застроена площ всяка”. Всяка от къщите обаче ще разполага с алеи, двор и паркинг, като отделената за всеки имот площ ще е 1 000 кв. м. Така, общата застроена площ според проекта ще е 15,910 кв. м или 1,5 дка от общо 6,2 дка, заети от компанията-девелопър, каквато е “Рейнфлор България” ЕООД с едноличен собственик Игор Риммер. Пише също така, че “достъпът към всеки от имотите ще се осъществява по алеи”: “Къщите ще са на 1 етаж с прилежащ двор, парковъчно място за всяка”.

Също така в резюмето пише, че “с реализация на инвестиционното предложение инвеститорът си поставя за цел да съчетае природните условия на района, благоприятнит климатичниусловия с развитието на туризъм и отдих, а също така и на бизнес и развитие”.

“Инвеститорът предполага 50% озеленяване на територията”… “Предвижда се ограда от мрежа и растителност”. Пояснява се, че “парцелът представлява изоставени селскостопански земи, незастроен, необлагороден, разположен в полите на Пирин планина”.

Така, инвеститорът стига до ключовия момент за изкупената земя където твърди, че “парцелът за застрояване представлява изоставени селскостопански площи, незастроена, необлагородена, разположена земя в полите на планина Пирин”.   

Община Разлог твърди, че “тази територия е подходяща за дадената дейност, тъй като наблизо се намират и други подобни обекти, като районът е обособен за туристическа дейност и отдих”. Председателят на Националната асоциация на парковете в България Тома Белев обаче е категоричен, че има нужда от ОВОС: “Дори за първите две постройки при урбанизирането на територията не е проведена екооценка”.

Все пак от общината твърдят, че са поискали вземане на мерки с цел “минимизиране на отрицателното въздействие върху околната среда”. Тези мерки обаче са представени с доста общи пожелания, сред които “озеленяване на 50% от площадката с използване на санитарно-хигиенна роля на растителността, която ще осигури благоприятно в екологично отношение жизнена среда”. Също така се споменава и “осигуряване на необходима площ по време на строителните работи за временно разтоварване и складиране на строителните материали”.

Списъкът със заплахите от строителството за околната среда на района обаче е доста по-голям от предложените от Община Разлог “мерки” за предотвратяването им. Така, гражданите са предупредени, че “се очаква временно въздействие върху атмосферния въздух в периода на строителните работи и от финни прахови частици и емисии вредни газове от автомобилната техника”. Пише, че “при реализиране на инвестиционно предложение по жилищно строителство се очаква нарушаване на комфорта за околната среда”. Тя се състои в предстоящите “земекопни и строителни работи”. От местните власти признават, че още един фактор, който може да доведе до “дискомфорт по време на строителството и експлоатирането” на обекта. Става дума за “генериране на битови отпадъци, които ще се събират в контейнери, предоставени от Община Разлог”. “Строителните отпадъци от площадката ще се извозват в регламентирани за целта места и няма да се допуска разсейването му из територията и замърсяване на района”, обещават пък от компанията на Игор Риммер.

Властите не дават подробности за това как ще се избягват “инцидентите” за някои от “компонентите на околната среда”. Но пък за сметка на това предвиждат, че са взети съответни мерки, с цел “да не се допусне замърсяване на околната среда”. Те признават, че има опасност за почвите в района, което е напълно достатъчно за живеещите наблизо да протестират реализирането на инвестиционния проект: “В процеса на строителна дейсност на обекта се очакват редица негативни въздействия върху почвената компонента”.  Община Разлог дори ги степенува, като пояснява, че към “техногенните” негативни въздействия се отнасят такива в резултат на “изкопни работи за основите на сградите, за водопровода, елмрежата”. Отделно се споменава заплаха, свързана с “уплътняване на почвите в резултат на циркулиране на товарна и транспортна техника” за целите на педстоящия мегастроеж.

Кой е Игор Риммер?

За пръв път името на Игор Владимирович Риммер в мрежата се споменава през 2006 г. – той се занимава с бизнеса с PVC-дограми в най-големия град на Казахстан – Алмати, а през 2007 – 2008 г. вече има бизнес и в областта на електрически инсталации и недвижими имоти в града. Тогава г. се появява първата информация в медиите в България за Риммер – бизнесменът е не само с руски, но и с кипърски паспорт. В офшорния Кипър се появяват компании с руски имена, свързани с бизнесмена и семейството му Superdia Ltd., Pikeville Investements Ltd. и Alyonka Ltd. А във вестник “Струма” се споменава скандал в Благоевград между български и кипърски съдружници – тогава областният съд се занимава с жалбата на Игор Риммер срещу местния му бизнес партньор. Според жалбата последният си присвоява 1 млн. евро на съвместната им компания “Фентъзи голф”. “Прокуратурата на Разлог внесе в съда обвинителното заключение срещу 45-годишния Иван Киров за съзнателно използване н фалшив частен документ, представляващ ценна книга – платежната разписка за 1 000 000  евро на името на Игор Владимирович Риммер”.

Оттогава обаче руснакът от Кипър не се споменава в българските медии, освен в спортните и лайфстайл издания, когато касае турнирите по голф. Игор Риммер е член на луксозния голф клуб в стотици метри от мястото, което иска да застрои – става дума за разложкия „Pirin Golf Club & Spa“. На територията на клуба, който разполага и с луксозен жилищен комплекс, е посочен и адресът за кореспонденция на редица фирми, свързани с бизнесмена, сред които и непосредствено отговарящата за проекта с вилите Rainflor Bulgaria.

През 2009 г. дузина и половина кипърски компании на самия Игор Риммер и семейството се регистрират в България с аналогични наименования на кирилица – става дума за дружествата като “Рейнфлор България” ЕООД, “Рейнфлор България” ООД, “Рейнфлор” ЛТД, “Кепитъл инвест груп” ЕАД, “Ривейдж нетъурк лимитид” ЕООД, “Дасриотекс България” ЕООД, “Горирекс България” ЕООД, “Гуендолин България” ЕООД, “Джаладжи България” ЕООД, “Джигирекс България” ЕООД, “Джаладжи България” ЕООД, “Лефиксекс България” ЕООД, “Непотакс България” ЕООД, “Роксекгас България” ЕООД, “Килумакси България” ЕООД, “Мафалда България” ЕООД, “Норберта България” ЕООД, “Ханако България” ЕООД. Основната дейност на фирмите е девелопмент,  строителство, търговия с недвижими имоти и туризъм. Във всяка от тях като едноличен учредител е посочен гражданинът на Република Кипър Игор Владимирович Риммер.

Същата компания Rainflor Bulgaria Ltd. очевидно играе ролята на “тежката артилерия” в бизнеса на Игор Риммер, като с нея е свързан и първият му голям проект в Болгария. През 2012 г. бизнесменът с партньорите си тръгва да строи луксозен ресторант в Банско, като според учредителния акт, с който Биволъ разполага, началният капитал  2,086,000 лв. е предоставен под вид на непарична вноска – залагане на недвижим имот, който е хотел с 4 звезди “Сапфир” в кк Слънчев бряг. Собствеността на хотела обаче е разпределена между редици компании, като управлява имота “Кепитъл инвест груп” ЕАД, която на свой ред е собственост на редица строителни дружества. Така, сред тях са “Експерт Билд” ЕООД със собственици Петър Петров и Пламен Христов, които имат дял в хотела през фирмите си “ПР Инвест груп” и “ПР Корпорейшън”. Съдружник в тези фирми е Игор Риммер. Сред други собственици на хотел “Сапфир” са “Дрийм пропъртис инвестмънт” (компанията, която управлява една от най-големите във Варна фирми за търговия и наем на имоти DreamHome, популярна сред клиенти от Русия и страните от ОНД. Сред останалите акционери са “Зора Феникс” ЕООД и “Феникс груп”. Учредителният акт дава да се разбере, че хотелът отдава под наем помещения за DreamHome. Самият хотел и оценъчната му стойност представляват капитала в дружеството за изграждане на ресторант на другия край на страната – в Банско. Интересното е, че въпреки многото акционери на “Сапфир”, Игор Риммер в учредителния акт на “Рейфлор” с цел изграждане на ресторанта в ски курорта се споменава като “едноличен собственик на капитала”.

През 2013 г. Игор Риммер “грейва” в българската преса, макар и за кратко – в материала на седмичника за финанси „БАНКЕРЪ“ (www.banker.bg) за най-големите сенчести бизнесмени у нас по броя на офшорни дружества. Тогава медията пише, че притежателят на руски и кипърски паспорт Игор Владимирович Риммер “присъства в регистъра на 16 фирми, основани през 2009 година”. Вестникът пояснява, че “предметът на дейност на фирмите му е свързан с покупко-продажбата на недвижими имоти – парцели и сгради, а офисите им са на един и същ адрес в Разлог”. Тогава медията признава, че “за Игор Риммер и дейността в мрежата има нищожно малко информация, макар че в отечетите на фирмите му се споменават сериозни суми”.

Месеци преди да бъде споменат като “офшорен милионер”, кипърецът започва да затваря дъщените си фирми в България една след друга. Тук обаче се появява тенденция – 13-те компании с аналогичните на кипърските им “майки” се затварят през 2013 и 2014 г., а дълговете им в размер на 16.424 млн. лв. към офшорка с регистрация на Британските вирджински острови се прехвърлят към “Рейнфлор България” ЕООД  (Rainflor Bulgaria Ltd.), регистрирана на 14 август 2014 г. с капитал от 17,324 млн. лв. Едва 900 хил. лв. от сумата са внесени от учредителя Игор Риммер с банкова парична вноска, а не с преотстъпени от други фирми (пак негова еднолична собственост) дългове. Компанията, която е регистрирана в офшорната юрисдикция в Британските вирджински острови, както и други подобни, не се появява в традиционните търсачки, но е в регистъра на бившата колония на Обединеното кралство.

Проектът без ОВОС и ПУП изведнъж станал “законен”

Само на 100 м от българския национален парк “Круше”, на запад от Разлог, в периода 2012 – 2014 г. бизнесменът от бившия Съветски съюз с двойно гражданство започва методично да изкупува апетитни парцели от местните собственици. За целта са проведени десетки сделки с различни собственици и членовете на техните семейства. Върху непосредствената близост до границата със защитена територия обръща внимание еколоактивистът Тома Белев, в качеството му на председател на Асоциацията на парковете в България. През април 2016 г. от името на асоциацията Тома Белев праща писмо до РИОСВ – Благоевград (с копие разполага Биволъ), на което му отговарят, че през март 2015 г. на Игор Риммер му е отказано разрешително за изграждане на комплекс с луксозни вили в близост до защитената зона “Круше” поради липса на ОВОС, необходим по Закона за защита на околната среда. Тогава на “Рейнфлор България” се отказва с мотив, че има риск за “нарушаване на микроклимаа на територията на националния парк”.

Но в РИОСВ – Благоевград не обясняват как след едва два месеца, през май 2015 г. регионалното ведомство на екоминистерството и властите на Община Разлог изведнъж променят отношението си към проекта на офшорния милионер и издават разрешително с пояснение, че той “не застрашава флората и фауната” в района. Тома Белев споделя, че през май 2016 г. от името на асоциацията той се е обърнал с писмо към министъра на околната среда и водите Ивелина Василева с искане за проверка дали издаденото от регионалните власти разрешително е законосъобразно, при положение, че както според българското, така и според европейското законодателство, е необходим задължителен ОВОС.

“Незакоността на този обект е налице – не можеш да издадеш решение, че е необходим ОВОС и след няколко месеца да издадеш разрешително с мотива, че вече не е нужен. Законът е категоричен, че екооценката е необходима”, коментира случая Тома Белев.

Също така при изучаване на проекта стана ясно, че Игор Риммер има сериозни връзки сред реалната “власт” в Разложко и Банско. Връзката проличава, след като става ясно, че за проектант на обекта е избрана фирма “ИВИС” (на официалния й сайт “Рейнфлор” е посочена като партньор наред с компаниите на Цеко Минев и поставеното му лице Георгиус Георгиу, “гнилата ябълка” на банковия ни пазар “Първа инвестиционна банка”, Българската ски федерация, “Юлен”, “Витоша ски” и др.), която се занимава със скандалния проект за разширяване на ски зоната “Банско”.

Тома Белев обръща внимание на факта, че сред нарушенията на “Рейнфлор България” е налице и незаконната смяна на статута на земята за застрояване. Според него за двете най-големи сгради на бъдещия комплекс липсва ПУП (проектоустройствен план), който е необходим по Закона за устройство на територията. “Тук може да падне главата на кмета на Разлог”, казва екозащитникът.

“Покрай “Крушето” навсякъде са гори, а по документи за строежа тук не се знае защо са ниви”, казва той. Другото нарушение е непрекъснатото разширяване на площта за застрояване чрез добавяне на нови сради към първоначалния проект, одобрен от РИОСВ и Община Разлог без задължителните ПУП и ОВОС. “Първото инвестиционно предложение, независимо, че компанията на Игор Риммер го посочва като жилищно строителство е окачествено от Комисията по строителство към РИОСВ като “ваканционно” и го препраща за провеждане на ОВОС”. Същевременно трети месец след подаване на сигнала към екоминистър Василева, от ведомството й не отговарят.  “Подадох сигнал до министъра, но отговор все още няма”, казва Белев.

Председателят на Асоциацията на парковете се надява, че МОСВ ще отговори на писмото му и ще се сезира. В противен случй ще се наложи да се обърне до премиера Бойко Борисов: “Аз мисля, че най-накрая ще проведат необходимата проверка и до крайни мерки няма да се налага да прибягваме…” Но ако властите в София оставят сигнала без внимание, Тома Белев се кани да се обърне в Еврокомисията (ЕК) към ресорния еврокомисар. Според него в подобни случаи ЕК праща предупредително писмо до правителство на въпросната държава с искане за “взимане на мерки”. “Ако след писмото на комисаря кабинетът не предприеме нищо, то тогава ще се постави въпросът за предаване на казуса в Съда на ЕС в Люксембург, където магистратите имат право да наложат глоба върху българските власти за всеки ден на неизпълнение”, припомня прцедурата екологът.

Измамна схема на Ример и в Молдова

Съвместно разследване на RISE Moldova и „Биволъ“, цитирано на сайта на OCCRP на английски и руски, позволява да се види по каква схема се опитва да работи Игор Риммер в Молдова, България и евентуално в Украйна.  Кипърецът успява да се сдобие с няколко хектара земя за селскостопански нужди до манастира Къприяна, като основният му бизнес е в издигане и управление на жилищни сгради и офис центрове (по един фирмите му имат в Алмати, София и Кишинев). Той заобикаля забраната в законодателството на Молдова за купуване на земя от чуждестранни граждани с помощ от местния му партньор Борис Донец. Донец изкупува парцел по парцел през фирмата си Conreir SRL, след което ги препродава на Игор Риммер заедно с фирмата си така, че кипърецът става единственият акционер. През редица молдовски ресорни институции, Борис Донец успява да промени статута от земеделска на такава с право за строеж.

На скрита камера Борис Донец твърди, че вече няма общ бизнес с Игор Риммер, като фирмата “е собственост на кипъреца“. Но Игор Риммер в телефонно интервю казва обратното: “Имам хора на места, които се занимават с оперативните дейности, всички права да инвестират, управляват и дори да коментират съм им делегирал. Нямам представа какви действия предприемат за този или онзи проект, питайте директорите ми”.    

Документите, с които разполагат RISE Moldova и Bivol показват, че има директна връзка между фирмите на молдовеца и киприота. Управител в придобитата от Игор Риммер Conreir SRL е съдружникът на дъщерята на Борис Донец.

Един от мениджърите на  Conreir SRL твърди, че фирмата осигурява само базова инфраструктура и комуникации, а изграждането на самите луксозни „котеджи“ (къщи) си поръчват клиентите, като те носят отговорността за спазването на строителни норми и правила. Същото потвърди и източник на Биволъ сред една от най-известните агенции за недвижими имоти в Кишинев, като нейният управител призна, че още преди година от Conreir SRL са предлагали да предоставят парцели в бъдещия комплекс за продажба на различни брокери в имотния сектор. Този бизнесмен обаче се усъмнил, като едва след година, през лятото на 2016 г., разбира, че обектът вече се разследва и работата по него всеки момент ще спре – след нашумялата статия в Rise.md. „Зад тях стоят сериозни хора в молдовския бизнес, които им осигуряваха и срещи с различни евентуални купувачи или партньори“, казва той.

Но за тези, които предпочитат да платят и да не се занимават с поръчка на собствена къща, фирмата предлагала и да закупят вече изградена от хората на Борис Донец и Игор Риммер. Сътрудник на Conreir SRL пред представил се за потенциален клиент журналист на RISE Moldova, предложи „да се избегнат ненужните счетоводни разходи за строеж“. Така да получат къща по-евтино, ако се съгласят за използване на работници „на черно“, без осигуровки, каквито има във фирмата на Борис Донец и Игор Риммер на тяхно разположение. Средната цена за парцел е над 2 млн. леи или над 100 хил. долара.

“Биволъ” се обърна през май с писмо до главния прокурор на Република България Сотир Цацаров, в което помоли да се самосезира относно дейността на гражданина на Република Кипър с право за пребиваване в България Игор Риммер и свързаните с него фирми. Въпросът, който е поставен пред топ прокурора на страната е дали към бизнесмена или фирмите му е имало претенции от страна на разследващи или контролни институции на България, предвид незаконните действия, установени при бизнес проектите му не само в Банско и Разлог, но и в Република Молдова. Както и за евентуалното пране на пари, незаконно застрояване, даване на подкупи, укриване на данъци и др.

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика. If you find the article interesting and useful, you can support us to continue to do independent investigative journalism.

Включете се с Данъкъ Биволъ! Support Bivol

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10.00€ Месечно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

IBAN: BG27 ESPY 4004 0065 0626 02
BIC: ESPYBGS1
Титуляр/Account Holder: Bivol EOOD

лв.
 
The current exchange rate is 1.00 EUR equals 0 BGN.
Възможности за плащане
Информация за Вас

Внимание: с този метод сумата ще е в лева, а не в евро. Можете да изпратите "Данъкъ Биволъ" електронно през Epay.bg или с банков превод. От територията на България можете също да изпратите пари в брой през EasyPay, или да направите превод през банкомат, поддържащ услугата B-Pay.    

Обща сума: 5,00 лв.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

SMS код BIVOL

За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.

  • Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ

Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.

Криптовалути

За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb
Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc

 

 

Вижте също / Read Also

%d