temida_masoni

Из засекретените мотиви на съда по присъдата на бившия прокурор от ВКП Ангел Дончев, осъден на 3 години условно за принуда. Документът е от сайта Balkanleaks

Интервю на свидетеля по делото, прокурор Емил Милев за Дарик Радио.

„Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с доводите на страните, приема за установено по делото следното:“

Print Friendly, PDF & Email