“Прозрачност без граници” и бизнеса с европроекти

Екип на Биволъ

transparencyico

Неправителствената организация “Прозрачност без граници”, която вчера излъчи “на полза роду” новия правосъден министър Диана Ковачева силно е диверсифицирала компетенциите си и вече разработва експортни стратегии за много сектори в промишлеността.

Според регистъра за обществени поръчки през октомври организацията е спечелила в тандем с още една НПО европроект за близо 500000 лв. Списъкът с дейности, в които “Прозрачност без граници” и партньорите им от “Национална асоциация правна инициатива за местно самоуправление” имат експертиза може да впечатли дори “философът-хидрогеолог” Ахмед Доган.

От описанието на поръчката излиза, че десетина души на щат в “Прозрачност без граници” и още трима специалисти от “Национална асоциация правна инициатива за местно самоуправление” трябва да се справят за четири месеца със стратегията за експорта в следните области: “Произвoдство на машини, оборудване и домакински уреди”, “Произвoдство на медицински, прецизни и оптични апарати и инструменти”, “Произвoдство на канцеларска и електронно-изчислителна техника и продукти и услуги в областта на компютърните технологии”, “Произвoдство на електрически машини и апарати”, “Произвoдство на дървен материал и изделия от него, без мебели”, “Произвoдство на дървесна маса, хартия, картон и изделия”, “Производство на мебели” и “Издателска и полиграфическа дейност, възпроизвеждане”, “Произвoдство на превозни средства, без автомобили”, “Произвoдство на метални изделия, без машини и оборудване”, “Произвoдство на радио-телевизионна и далекосъобщителна техника”.

Изготвянето на тези стратегии е част от проекта “Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” финансиран по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” и се възлага от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия към МИЕТ. Цялата сума за усвояване по проекта е 27 396 493 лв, от които до момента са изплатени близо 6 млн лева.

Конкретно по този проект за експортни стратегии агенцията е сключила договор за шест позиции. Три от тях на обща сума 478800 са отишли при ОБЕДИНЕНИЕ ТРАНСПЕРЪНСИ И ПАРТНЬОРИ, в което “Прозрачност без граници” и “Национална асоциация правна инициатива за местно самоуправление” делят по 50% собственост), а още три позиции за общо 314400 лв са за “Обединение Експортни стратегии на Република България”, чието име впрочем съвпада с наименованието и спецификата на поръчката.

Според експерти, до които Биволъ се допита, изработването на една такава секторна стратегия струва средно 10000 лева, общо 18 стратегии не би трябвало да надхвърлят 200000 лв. Заделената сума от джоба на европейските данъкоплатци е четворно по-висока.

Освен това е очевидно, че “Прозрачност без граници” и партньорите им нямат експертизата в посочените области, но те могат да наемат външни специалисти, както става ясно от писмото, с което изпълнителният директно на ИАНСМП Нина Тодорова разяснява на кандидатите условията на проекта:

Не става ясно обаче защо ИАНМСП не е възложила директно написването на стратегиите на компетентни експерти вместо да раздава пари на НПО със съмнителна компетентност, за да извършват посредническа дейност.

Поръчка по бързата процедура

Любопитен е също начинът по който агенцията е заобиколила европравилата, като е прекарала поръчката по процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление в официален вестник на Европейския съюз (Приложение Г2). За да се мине по тази процедура, която по същество ограничава прозрачността и повдига съмнения за законосъобразност, има ясни правила.

Трябва да се посочи по ясен и разбираем начин защо възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз е законосъобразно, като се посочат във всички случаи съответните факти и, когато е уместно, правните заключения в съответствие с Директива 2004/17/ЕО – пише в документите по Приложение Г2.

Биволъ отправи запитване до ИАНМСП по кои точно критерии именно тази поръчка е минала по съкратената процедура и поиска също така достъп до офертите на всички фирми и сдружения, участвали в конкурса за тази обществена поръчка.

Клубът “Дондуков 53”

Всички сдружения, които заедно с “Прозрачност без граници” ще разработват тези специализирани стратегии водят към един и същ кръг от лица, свързани с министъра на околната среда и водите Нона Караджова, показа проверка на Биволъ във фирмените регистри.

Името на клуба Дондуков 53 идва от един апартамент на същия адрес в София, в който съсобственици са сегашния министър на екологията Нона Караджова са бившият шеф на НОИ Йордан Христосков, Ева Радева, Борислав ТафраджийскиСтефан Иванов, Спартак Керемидчиев и още няколко лица.

radeva-karadzhova-imot

Управител на Обединение “Транспърънси и партньори” е Надежда Йорданова от адвокатско дружество “Йорданова и Радева”. Ева Радева пък е председател на сдружението “Национална асоциация правна инициатива за местно самоуправление”, което е другият партньор в обединението.

“Обединение Експортни стратегии на Република България”, което е спечелило останалите позиции по същата поръчка е с управител Борислав Тафраджийски, а в обединението участва кооперацията София Консултинг Груп, която в миналото също е била регистрирана на Дондуков 53 и е представлявана от Стефан Иванов и Спартак Керемидчиев.

Разследване на Биволъ за лицата от Клуб Дондуков 53 показа, че от 2005 г. до днес близо 4 700 000 лв по обществени поръчки са усвоени от организации с различни имена, но с едни и същи собственици и управители: Борислав Тафраджийски, Спартак Керемидчиев, Стефан Иванов, Ева Радева и съпругът и адв. Андрей Горанов.

Възложители на поръчките спечелени от тези хора са МОСВ, МОНМ, МРРБ, Програма ФАР, Басейнова дирекция и няколко общини, сред които най-щедра е Столична община. Последната е дала близо 1 200 000 лв. през 2008 за “Координация и управление на договорите на Столична Община за подготовка и изпълнение на инвестиционен проект за „Управление на битовите отпадъци на Столична община”. Изпълнител на поръчката, подписана от Бойко Борисов и финансирана по програма на ЕС е КОНСОРЦИУМ “СКГ – КЛУБ 2000 – ЕПК”, в който членуват “Екопро Консулт”, “Клуб Икономика” и “София Консултинг Груп”, а управляващ е Борислав Тафраджийски.

Анализът на сумите получени от различните сдружения разроили се от “Клуб Дондуков 53” потвърждава, че обемът и източниците на финансиране растат се местят паралелно с властовия ресурс на ГЕРБ: през милиона даден от Столична община, до двете министерства, които само за 2010 г. са възложили поръчки за 1 700 000 лв.

Влизането на “Прозрачност без граници” в този привилегирован кръг и назначението на Диана Ковачева на министерски пост вещаят още по-интересни и доходоносни проекти за клуба.

Кръгове от НПО

Една от причините ЕС да спре еврофондовете при предишното управление на Тройната коалиция беше откритата наглост с която фирми от обръчите на властта усвояваха евросредствата. Най-фрапантен беше случаят с “потомствения социалист” Марио Николов, който в крайна сметка беше осъден, но съдружникът му в престъпната (според ОЛАФ) група Людмил Стойков, спонсор на президента-агент “Гоце” избягна правосъдието.

Към тези фирми трябва да се причислят и многобройните НПО приближени до БСП, ДПС и НДСВ, специално създадени, за да се захранват с пари от европроекти. Случаят с кръга около Нона Караджова и многобройните сдружения и обединения на сдружения, печелещи проекти там, където ГЕРБ е на властови позиции възпроизвежда същия модел.

Въпросът, който възниква е дали раздаването на пари на свързани с властта лица и организации са съвместими с прозрачността на управлението и добрите практики, за които се бори уважаваната международна организация “Прозрачност без граници”? 

Вероятно бъдещият министър Диана Ковачева би могла да отговори компетентно, тъй като е писала дипломна работа във Франция на актуалната тема: “Ролята на ОЛАФ за защита на финансовите интереси на ЕС”.

Обновено в 19ч45 на 22/11/11

Според сайта на българското представителство на “Прозрачност без граници” основните цели и задачи на асоциацията са следните: Провеждане на изследователски инициативи по проблемите на корупцията, чрез мобилизиране усилията на учени, общественици и експерти в съответните области.Системно набиране, представяне и разпространение на необходимата аналитична информация сред държавните институции и граждански организации. Разработване, тестване и осъществяване на разнообразни граждански инициативи и проекти, насочени към намаляване на корупцията. Предлагане на експертна и техническа помощ за различни граждански инициативи, насочени към противодействие на корупцията. Изграждане и поддържане на контактна мрежа от международни и национални партньорски и донорски организации, занимаващи се с подобни проблеми. Дългосрочно сътрудничество с централната и местните власти, експерти в държавната администрация и неправителствени организации с подобна насоченост с цел създаване на стабилна мрежа от обществени коалиции, работещи по проблемите на борбата с корупцията.

Изработването на стратегии за експорт на бизнеса не фигурира в целите, но би трябвало да бъде отразено в устава. В противен случай излиза, че ЮЛНЦ се занимава и със странична стопанска дейност, за която се изисква и регистрация по ЗДДС, каквато “Прозрачност без граници” към момента няма.

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика. If you find the article interesting and useful, you can support us to continue to do independent investigative journalism.

Включете се с Данъкъ Биволъ! Support Bivol

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10.00€ Месечно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

IBAN: BG27 ESPY 4004 0065 0626 02
BIC: ESPYBGS1
Титуляр/Account Holder: Bivol EOOD

лв.
 
The current exchange rate is 1.00 EUR equals 0 BGN.
Възможности за плащане
Информация за Вас

Внимание: с този метод сумата ще е в лева, а не в евро. Можете да изпратите "Данъкъ Биволъ" електронно през Epay.bg или с банков превод. От територията на България можете също да изпратите пари в брой през EasyPay, или да направите превод през банкомат, поддържащ услугата B-Pay.    

Обща сума: 5,00 лв.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

SMS код BIVOL

За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.

  • Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ

Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.

Криптовалути

За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb
Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc

 

 

Вижте също / Read Also

%d блогъра харесват това: