Сайтът на Висшия съдебен съвет е компрометиран и на всяка страница се вижда текста hacked by Rizgar halshoy. Не е ясно откога е това.

Rizgar halshoy е кюрдски Black hat хакер, който се забавлява да открива пробойни в сайтове по света, да ги обезобразява или дори изтрива. Сайтът на ВСС не е докладван в списъка на неговите постижения тук, който свършва на 08.10.2016. Най-вероятно хакването се е случило след тази дата.

Новият сайт на ВСС е струвал 32 000 лв. и е изпълнен от Тара софт ЕООД. Описанието на обществената поръчка е:  „Обновяване на интернет сайта на Висшия съдебен съвет“ по проект: „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”, договор № К 13-15-1/04.12.2013 г. по ОП „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.

vss-hack

От 2009 насам ВСС е похарчил над милион и половина за информационни технологии и системи. Сред обществените поръчки обаче липсва такава за информационна сигурност.

 

***

Радваме се, че стигнахте дотук. Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика.

Платете Данъкъ Биволъ!

Включете се с еднократен данък или станете един от нашите редовни, месечни данъкоплатци