Биволъ ще продължи да чупи информационните прегради

wl_information_free

Биволъ е независим сайт за разследваща журналистика. Годишната му издръжка за хостинг е 100 (сто) евро. Сайтът се хоства в чужбина и е недосегаем за българската цензура. Екипът на медията, от нейното създаване до момента, работи напълно безвъзмездно, мотивиран изключително от своите морални и професионални ценности.

Нито Биволъ, нито журналистите, които пишат в него, имат някакви финансови взаимоотношения с политически сили или зависимости от тях. Това ни дава пълна редакционна свобода, без каквато истинската разследваща журналистика не може да съществува.

Биволъ обяви на 21 април постигнатото сътрудничество с Wikileaks за публикуване на дипломатическите доклади от България и други балкански страни. Съгласно договорните отношения, Биволъ има пълната свобода да избира какво и кога да публикува, при условие, че прилага оригиналните грами и заличава в текстовете имената на лица, които не могат да се защитят от преследване и репресии.

Всякакви финансови транзакции свързани с грамите са изрично забранени, а критериите за сигурност са много стриктни.

За два месеца Биволъ публикува десетки скандални разкрития: за организираната престъпност, мафията в енергетиката, укриване на ядрени инциденти, брутален руски шантаж за “Големия шлем”, корупция във висшите етажи на властта, за плачевното състояние на правоохранителната и правораздавателна системи, за съмнително финансиране на българските партии, за зависимост, корупция и продажност на български медии.

Припомняме това, по повод спекулациите, че Биволъ умишлено не публикува скандални грами, свързани с минали периоди, или определени лица. Предоставената ни от Wikileaks информация беше анализирана и обнародвана на нашия сайт преди началото на публикациите. Факт е, че в достъпните ни доклади почти няма информация за България преди 2005 г, което е видно от приложената таблица. Твърденията, че Wikileaks, респективно Биволъ, представляват „жълти” медии, оставяме просто без коментар.

Съгласно официално споразумение с Wikileaks, Биволъ има пълната редакционна свобода да избира темите и момента на публикация. Не оповестяваме предварително над какво работим и какви грами предстои да бъдат публикувани.

За съжаление наблюдаваме, че информацията от Биволъ и Wikileaks, която се поднася на публиката в България е преобладаващо филтрирана спрямо разпознаваеми корпоративни, политически, или финансови интереси. С две думи, свидетели сме на голямо замазване на тежки и съдбоносни за държавата ни факти. Опитите на национални медии да ни неглижират и подминават с пренебрежение, отдаваме на етичен недостатък и страх.

Очаквахме анализът ни за нивото на независимост, чест и достойнство на българските медии да бъде по-оптимистичен от този посланик Макълдауни.

В тези условия, ние считаме, че най-доброто, което можем да направим, е да продължим да си вършим работата. Анализът, проверките и преводът на информацията в текстовете на докладите са трудоемък и бавен процес. До този момент за 40 дни работа сме разкрили 70 от 978 грами от София или близо 9%. За сравнение, от всички 250000 грами на Cablegate до момента за 6 месеца в Wikileaks са изнесени 13000 грами, или близо 5%.

Уверяваме нашите читатели, пред които носим отговорност, че ще продължим да анализираме и да оповестяваме информацията от Wikileaks, водени единствено от нашата преценка за нейната обществена значимост и от нашето виждане за подходящия събитиен фон, за да постигнем максимално медийно покритие у нас и в чужбина.

grami-tablica

 

Bivol will continue to tear down information barriers

Official statement by Bivol.bg

Bivol in an independent website for investigative journalism; its yearly hosting costs are €100. The site is hosted abroad and is practically out of reach for Bulgarian censorship. From the very beginning till today, Bivol’s team has worked completely free of charge, motivated exclusively by moral and professional values.

Neither Bivol, nor the journalists, who work with the media, are financially related to or otherwise dependent on any political forces. This gives us full editorial freedom, which is indispensable to true investigative journalism.

On 21th April, 2011, Bivol announced its cooperation with Wikileaks to publish diplomatic reports from Bulgaria and other Balkan countries. Under its contractual relationship with Wikileaks, Bivol has full freedom of choice as to what to publish and when to publish it, as long as Bivol attaches the original cables to the publications and obliterates any names of people, who are unable protect themselves from persecution or repression.

Bivol’s safety criteria are very strict, and any financial transactions related to the cables are explicitly prohibited.

For the past two months Bivol has disclosed numerous scandalous facts concerning organized crime, the concealment of nuclear accidents, blackmail from Russia in relation to the so-called “Great Shield” – Russia’s current projects on the Bulgarian energy market –, the power industry mafia, and high-level corruption, the deplorable condition of the law enforcement system and the judiciary, the murky funding of Bulgarian parties, and the dependence, corruption, and venality of Bulgarian media.

In light of the accusations that Bivol has been consciously omitting scandalous cables about past events or certain persons, we would like to remind our readers that all information we had received from Wikileaks was published on our website before we even began writing our own analyses. There’s almost no information about Bulgaria dating before 2005 in the reports available to us, as shown in the attached table. As for the claims that Wikileaks and Bivol represent certain tabloids, we won’t dignify them with any further comments.

According to the official agreement between Bivol and Wikileaks, we have full editorial freedom to choose the topics of our publications as well as the time they are to be published. We do not announce in advance what we are working on and what cables are awaiting publication.

Unfortunately, we can’t help but notice that the information from Bivol and Wikileaks presented to the Bulgarian public is selected mainly according to recognizable corporate, political, or financial interests. In short, we are witnessing a huge whitewashing of facts that are of crucial importance to our country. We believe the efforts of the national media to neglect and belittle our work are due to ethical shortcomings and fear.

We also expected our analysis on the level of independence, honor, and dignity of Bulgarian media to be more optimistic than the one of ambassador McEldowney.

Therefore we believe, that the best we can do under the circumstances is to continue to do our job. The analysis of the reports, including background checks, and translation is a slow, labor-intensive process. For the past 40 days of work we have revealed 70 out of 978 cables from Sofia, or about 9% of all reports. In comparison, in six months Wikileaks has published about 13,000 out of 250,000 cables, or 5% of all documents.

We would like to assure our readers, to whom we are responsible, that we will continue to analyze and publish information from Wikileaks solely in accordance with our own judgment of its public importance and the right course of events in order to achieve maximum media coverage in Bulgaria and abroad.

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика. If you find the article interesting and useful, you can support us to continue to do independent investigative journalism.

Включете се с Данъкъ Биволъ! Support Bivol

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10.00€ Месечно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

IBAN: BG27 ESPY 4004 0065 0626 02
BIC: ESPYBGS1
Титуляр/Account Holder: Bivol EOOD

лв.
 
The current exchange rate is 1.00 EUR equals 0 BGN.
Възможности за плащане
Информация за Вас

Внимание: с този метод сумата ще е в лева, а не в евро. Можете да изпратите "Данъкъ Биволъ" електронно през Epay.bg или с банков превод. От територията на България можете също да изпратите пари в брой през EasyPay, или да направите превод през банкомат, поддържащ услугата B-Pay.    

Обща сума: 5,00 лв.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

SMS код BIVOL

За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.

  • Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ

Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.

Криптовалути

За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb
Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc

 

 

Вижте също / Read Also

%d блогъра харесват това: