Eкслузивно в Биволъ: снимки на атентатора от Бургас

head4

English version

Биволъ публикува екслузивни фотографии на главата на лицето, обявено от българските власти за атентатор-самоубиец. На фотографиите се вижда млад, синеок мъж с напълно европеидни черти, високо чело и гъсти черни коси.

Фотографиите са видимо обработени със софтуер, добавил растеризация на образа и ретуширане на най-страшните белези от взрива.

По-рано Биволъ писа, че версията на вътрешния министър Цветанов за “камикадзе” (правилната дума е “шахид”) не издържа логически и е по-вероятно младият мъж да е бил използван като муле, без да знае, че ще бъде взривен. Взривявайки го дистанционно, изпълнителите на атентата са прекъснали връзката към тях и към организаторите.

Тази версия беше потвърдена от свидетелката Гилат Кулангия, която е видяла как мъжът вади куфари от багажника на автобуса и слага там своята раница. Започнал скандал с нейния мъж и още един турист, секунди след което проехтял взривът.

Вчера в интервю за радио Дарик, бригаден генерал Ницан Нуриел, бивш шеф на Бюрото за борба с тероризма към израелския Съвет за национална сигурност заяви следното:

Той е имал за мисия да сложи чантите с експлозивите в автобуса, защото ако е имал правото да реши сам дали да се самовзриви, тогава е трябвало да го направи така, че да има повече жертви и щети.” Нуриел обясни също, че израелските служби имат опит с такъв тип атентати, когато организаторите избират хора, които не знаят, че ще умрат.

И днес обаче в парламента беше тиражирана версията за самоубийствен атентат, срещу който службите за сигурност не могат да направят нищо, за да бъде предотвратен.

Изявленията на властите за това откъде е дошъл атентаторът в България бяха силно противоречиви. Премиерът Бойко Борисов заяви, че лицето е дошло в България от страна в шенгенското пространство, а вътрешният министър Цветан Цветанов каза, че нямало данни да е било на територията на Европейския съюз. Единствените страни, покриващи и двата критерия са Швейцария и Норвегия, но в изтекли в пресата детайли от разследването се говори за Белгия или Люксембург.

Биволъ писа също, че концесионерът на летище Бургас, който се грижи за сигурността на външния периметър на летището е свързан с варненската групировка ТИМ. Летищните власти в Бургас бяха остро критикувани от израелски експерт по сигурността, според когото атентатът не е бил предопределеност:

Факт е, че хиляди хора идват в България на почивка от Израел, и целият свят знае, че тези хора са мишена и цел за терористи. Всички знаем колко много пъти израелските служби са получавали информации за готвени атентати, които са предотвратявали. Също така много добре знаем, че и най-доброто разузнаване не може да хване всеки готвен атентат. И точно заради това най-простото нещо, което службите за сигурност на летището в Бургас можеха да направят, а не направиха, е да имат добре обучени агенти, които да правят само едно-единствено нещо – да се разхождат из терминала, както и да се оглеждат за подозрителни лица, които също просто се разхождат безделно и се държат различно от всички останали пътници.

Биволъ потърси за коментар на тези твърдения концесионера Фрапорт и зададе въпроси за фирмата, която се грижи за охраната на външния периметър, както и за обучението на нейните служители.

Не сме оторизирани да даваме каквато и да е информация по случая. Моля, обърнете се към пресцентъра на Министерство на транспорта.” – гласи отговорът от пресцентъра на Fraport Twin Star Airport Management AD.

(Очаквайте подробности в Биволъ и в L’Express)

head1head2head3head4

Capture_decran_2012-07-29_a_17.50.29

Последният фоторобот на същото лице разпространен от МВР

Exclusive in Bivol: Headshots of the Burgas Bus Bomber

18+ This publication contains photos, which can be shocking for children and adolescents

by Assen Yordanov, Atanas Tchobanov, Alexandre Levy (L’Express)

Bivol is publishing exclusive photos of the head of the person, who was announced as the suicide assailant by the Bulgarian authorities. A young, blue-eyed man with perfectly Caucasoid features, high forehead and thick black hair can be seen on the snapshots.

The photos are obviously manipulated with software, which had added rasterization to the image and retouching of the most dreadful marks of the explosion.

Bivol wrote earlier that the “kamikadze” version (the right word is “shahid”- an Arabic word, which means “martyr” or “witness”) given by the internal minister Cvetanov didn’t endure consequently and it is more likely that the young man had been used as a mule without knowing that he is going to be blasted. The perpetrators of the assault interrupted the connection to them and to the organizers by blasting the man by remote sensing methods.

This version was confirmed by the witness Gilat Kulangia, who had seen the man taking out suitcases from the rack of the bus and instead putting in his backpack. Then a scandal started between her husband and another tourist and after a few seconds the explosion echoed.

In an interview for Darik radio the brigadier Nitzan Nuriel, former head of the Office for Combating Terrorism to the Israeli National Security Council, said yesterday:

“He has had the mission to put the bags with the explosive in the bus, because if he had the right to decide alone whether to blow himself up, he then should have done it so that there are more victims and damages.”

Nuriel also explained that the Israeli services have experience with such assaults when the organizers choose people, who don’t know that they are going to die.

The suicide assault version was disseminated in the parliament today and the security services couldn’t do anything in order to prevent it.

The statements of the authorities about where the assailant came in Bulgaria were highly controversial. The prime minister Boiko Borisov claimed that the assailant came in Bulgaria from a country- member of the Schengen area and the internal minister Cvetan Cvetanov said that there is no evidence whether the person was in the territory of the European Union. The only countries fitting both conditions are Switzerland and Norway, but leaks from the investigation in Bulgarian media mentioned Belgium, or Luxemburg.

Bivol also wrote that the concessionaire of Burgas airport, who takes care of the security of the inner perimeter of the airport, is connected to the TIM group from Varna. The airport authorities in Burgas were sharply criticized by an Israeli security expert according to whom the assault was not fated:

“It’s a matter of fact that thousands of people from Israel visit Bulgaria and the whole world knows that these people are a target and a purpose for terrorists. We all know how many times the Israeli authorities had received information about prepared assaults which they have prevented. We also know very well that even the best intelligence could not detect each prepared assault. And because of this the most simple thing the security services could do at the airport was to have well-trained agents who could do one and only thing- to walk around the terminal and to look for suspicious persons, who also stroll indolently and have the most different behavior amongst all the other passengers. But the services didn’t do it.”

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика. If you find the article interesting and useful, you can support us to continue to do independent investigative journalism.

Включете се с Данъкъ Биволъ! Support Bivol

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10.00€ Месечно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

IBAN: BG27 ESPY 4004 0065 0626 02
BIC: ESPYBGS1
Титуляр/Account Holder: Bivol EOOD

лв.
 
The current exchange rate is 1.00 EUR equals 0 BGN.
Възможности за плащане
Информация за Вас

Внимание: с този метод сумата ще е в лева, а не в евро. Можете да изпратите "Данъкъ Биволъ" електронно през Epay.bg или с банков превод. От територията на България можете също да изпратите пари в брой през EasyPay, или да направите превод през банкомат, поддържащ услугата B-Pay.    

Обща сума: 5,00 лв.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

SMS код BIVOL

За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.

  • Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ

Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.

Криптовалути

За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb
Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc

 

 

Вижте също / Read Also

%d блогъра харесват това: