В Банско ремонтираха улица преди да пуснат обществена поръчка за материали

Златни бани, кристал и лукс в новата къща на кмета
by Атанас Чобанов

Ремонт на тротоарите на улица “Цар Симеон” в Банско почти приключва няколко дни преди да бъде избран изпълнител за доставка на строителните материали – бордюри и павета. Това е документирано във видео и снимков материал. Биволъ получи сигнал по електронна поща и публикува кодирано съобщение за него в социалната мрежа Facebook на 8 юли сутринта, за да удостовери времето на получаване и съдържанието на сигнала.

В приложеното към сигнала видео, се вижда напредналият ремонт на улица” Цар Симеон” в гр. Банско с поставени от юг по цялата дължина бетонови бордюри и по голямата част вибропресовани павета, както и пелетите с неразопаковани бордюри и павета. Видеото е от 05.07.2019 и към този момент има обявена процедура за доставка на същите тези строителни материали с краен срок за участие 08.07.2019 г. Но оферти все още няма.

Улицата Цар Симеон вече е почти завършена, а обществена поръчка още няма. Снимка от 5 юли 2019 г.

Оферта за доставка на материалите е подадена само от един участник на 8 юли вечерта, когато улицата е почти готова, а решението за възлагане на обществената поръчка е взето седмица по-късно, на 15 юли 2019. Печеливша е естествено фирмата, която вече е извършила доставките – “Дино Билд” ЕООД от Разлог.

От Община Банско изпратиха следния коментар за това грубо нарушение на Закона за обществените поръчки. Той е подписан от зам.-кмета Ивайло Ръхов:

1. Първоначалното намерение на ръководството беше да се извършат ремонти работи на тротоарни площи.  Количествата материали, необходими към този момент са рамките на стойностните прагове за директно възлагане за доставки и услуги съгласно чл. 20, ал.4, т. 3 от ЗОП.

2. В последствие беше преценено, че е целесъобразно да се разшири обхвата на ремонтните работи на ул. “Цар Симеон” в гр. Банско. Доставката на допълнителните материали надвишава стойностния праг за директно възлагане и поради тази причина беше започната процедура за доставка при стойностни прагове за събиране на оферти с обява за доставки и услуги чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП.


Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да подкрепите Биволъ с малка сума. Въведете желаната сума в полето и реквизитите на Вашата банкова карта или използвайте бутона Apple Pay/G-Pay от Вашия мобилен телефон Плащането се извършва през системата Stripe и Биволъ не съхранява номера на Вашата карта.:

Подкрепа за Биволъ

Support Bivol
Or enter your payment details below
Или станете наш редовен спомоществовател с „Данъкъ Биволъ“

3. Обществената поръчка е обявена на 26.06.2019 г. Комисията констатиралa, че в първоначално определения от Възложителя срок – 08.07.2019г./17:00 ч. e била подадена 1 (една) оферта.

4. На основание чл. 188, ал. 2 от  ЗОП, първоначално определеният срок за представяне на оферти (08.07.2019г.) е удължен до 12.07.2019г. / 17:00ч.  Информация за удължаване на срока за получаване на оферти с изх. № 08-19-240/09.07.2019г. (№ в РОП: 9090053) е публикувана на портала на АОП и в Профила на купувача на официалния сайт на община Банско.

5. В удължения срок не е подадена нито една оферта, видно от регистъра по чл. 48, ал. 1 от ППЗОП.

Доставката на необходимите материали за ремонтните работи първоначално е осъществена с директно възлагане съгласно ЗОП. По-нататъшното развитие на дейностите по обекта обуслови възлагане чрез събиране на оферти с обява.

Отговорът не обяснява нарушенията на ЗОП, но пък се разбира технологията за избор на “своя” фирма – тръгва се с директно възлагане, а впоследствие се организира фиктивна процедура за обществена поръчка.

Златните бани на кмета

Вчера до медиите беше разпратен сигнал за схеми на кмета на Банско Георги Икономов, с акцент върху новата му къща, построена през 2018 година на закупен от Икономов имот в централната част на град Банско. Биволъ провери тази информация, която е коректна.

Къщата прави впечатление с големите си размери изключителния лукс – скъпа външна ограда с изолация, позлатени бани и тоалетни, осветление от скъп кристал и луксозно обзавеждане, пишат подателите на сигнала, според които тя струвала над 2 млн. лева, чийто произход кметът нямало как да докаже.

В Банско ремонтираха улица преди да пуснат обществена поръчка за материалиВ Банско ремонтираха улица преди да пуснат обществена поръчка за материалиВ Банско ремонтираха улица преди да пуснат обществена поръчка за материалиВ Банско ремонтираха улица преди да пуснат обществена поръчка за материалиВ Банско ремонтираха улица преди да пуснат обществена поръчка за материалиВ Банско ремонтираха улица преди да пуснат обществена поръчка за материали

***

Приятели, радваме се, че стигнахте дотук.

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика.

Платете Данъкъ Биволъ!

Включете се с ЕДНОКРАТЕН ДАНЪК (през PayPal, банкова карта, Epay/банков превод), или станете един от нашите редовни, МЕСЕЧНИ ДАНЪКОПЛАТЦИ (през PayPal или банкова карта), или със СМС от България или чужбина

Научете повече за Данъкъ Биволъ тук.

This post is also available in: English

Вижте също / Read Also