Capture_decran_2012-05-03_a_12.00.51
Прокурор Росен Димов

В началото на годината главният прокурор Борис Велчев е издал методическо указание (виж приложение 1), което може да превърне прокуратурата в събирач на вземания. То задължава всеки прокурор, когато получи жалба от лизингово дружество, в която се казва, че не се плащат вноски да образува проверка, да издирва вещта (най-често автомобили) и да я връща на лизинговата къщата.

Въпреки, че е подписано от главния прокурор, указанието е буквално копие на идентично указание (виж приложение 2) издадено от скандалния прокурор Росен Димов по времето когато е бил апелативен прокурор на Пловдив.

Димов, който в момента е командирован във ВКП, е автор и на актуалното методическо указание.

Дребна подробност е, че жената, с която Димов живее на семейни начала – Илонка Каратодорова, през годините е била управител на лизингови дружества. В момента тя е зам.-изпълнителен директор на Пиреос Лизинг.

В указанията се посочва „трайна практика на ВКС„, като се изброява серия от решения на съда. Нито едно от тях обаче няма нищо общо с цитираните в казуса факти и обстоятелства, според които досъдебно производство се образува „при валидно прекратен договор за лизинг„. Валидно прекратяване на договора, коментираха юристи, е гражданскоправен казус и преценката за това може да направи само съда, но не и прокурор.

Съдебната практика на ВКС е в обратен смисъл на методическите указания на ВКП, които би следвало да се съобразяват тъкмо с нея. Приема се, че неизпълнение на няколко задължения за периодични плащания по договор не е престъпление, а неизпълнение на гражданския договор. Това също е правонарушение, но отговорността е гражданска и се претендира от засегнатата страна (лизингодателя) пред гражданския съд по гражданскопроцесуален ред. Т.е. отношенията са частни – между равнопоставени страни и държавните органи не се включват да подпомагат нито едната, нито другата.

До този момент прокурорите отказваха да се занимават с такива казуси, именно защото те са от областта на гражданскоправните взаимоотношения.

На практика след това указание при всяка жалба на лизингова къща, в която се казва, че не са платени две-три вноски, прокурорите трябва да образуват проверка, да възлагат на полицията да изземва автомобила и да го връща на къщата.

По този начин репресивният апарат се използва за събиране на вземания. Лизинговите къщи печелят няколко пъти – веднъж като избягват 4% такса за гражданско дело, след това нуждата да доказват обстоятелството, че договорът е платен, а не става дума за инцидентно забавени вноски.

За това, че тези указания са в полза на лизинговите къщи, а не на правораздаването като такова свидетелстват и многобройните случаи, в които лизинговите къщи спират да съдействат на разследващите след като си получат обратно вещта.

Велчев: Указанията са задължителни единствено като насока и не отменят вътрешното убеждение на прокурора

Потърсен за коментар от Биволъ, главният прокурор Борис Велчев подчерта, че действително в практиката има проблем при прилагането на чл. 206 НК (обсебване) по отношение на лизинговите договори и в различни прокуратури в страната тази практика била противоречива. Това наложило да бъдат издадени методически указания, базирани на съдебната практика.

„Тези указания са задължителни за прокурорите единствено като насока при провеждане на разследването“ – уточни Велчев. Тяхната цел била да осуетят предварителния отказ на прокурорите да проверяват подобни сигнали единствено с формалния аргумент, че се касае за гражданскоправни отношения.

Методическото указание обаче не може да отнеме правото на вътрешно убеждение на прокурора по всяко отделно дело – смята главният прокурор.

Не е ясно обаче дали прокурорите ще използват систематически това свое право, или просто ще следват указанията, защото противното може да повлияе негативно на кариерното им израстване.


Намирате ли тази статия за полезна?
Подкрепете ни, за да продължим да правим независима разследваща журналистика.

Платете Данъкъ Биволъ!

Можете да се включите с PayPal, банкова карта (Visa или Master Card), Epay.bg, в брой през EasyPay, през банкомат с B-Pay или с банков трансфер. Приемаме и криптовалутен данъкъ в биткойн или друга криптовалута.

Аз поддържам Биволъ >>

Реклами