Проект за водоснабдяване на Истанбул от р. Резовска – фатален за Парк Странджа

Екип на Биволъ

rezvaia-pregovori

България и Турция продължават преговори на междуправителствено ниво за заявеното през 2007 г. намерение на Турция да ползва река Резовска за водоснабдяване на Истанбул. През май т.г. е имало среща на български и турски хидролози за обсъждане на методиките за мониторинг на речния поток – това става ясно от отговор на МВнР получен от Биволъ след запитване по ЗДОИ.

От МОСВ не отговарят пряко на същия въпрос, но уточняват, че на 20 март 2013 (при служебното правителство) е подписана съвместна декларация между Министъра на околната среда и водите на България и Министъра на горите и водните ресурси на Турция за сътрудничество в областта на водните ресурси, която регламентира “устойчивото управление на водните ресурси” и опазването на “територии от трансграничните речни басейни”.

От министерството съобщават за четири срещи на експертно ниво за избор на хидрометрична станция на река Резовска, които обаче не са довели до решение къде да бъде инсталирана тя.

Докато не се осъществи съвместно наблюдение на водните количества на река Резовска и не се изготви водостопанска оценка за нуждата от водите на р. Резовска не е възможно обсъждането на водни количества и водни обеми за отнемане от реката – успокояват от МОСВ. Не сe отрича обаче принципно възможността да се отклонят води на река Резовска, за водоснабдяване на Истанбул.

rezvaia-pregovori

Еколозите – язовир на р. Резовска ще е катастрофа!

Биволъ потърси мнението на еколози, експерти в областта, които еднозначно очертаха апокалиптична картина ако се вземе решение за използване на водите от странджанските реки за водоснабдяване на многомилионния турски град.

Нашата страна е една от най-бедните страни в Европа на водни ресурси, а Странджа е суха планина. Отклоняването на води от Странджа ще я направи още по-суха. Независимо от относително голямото средногодишно количество валежи в планината те са разпределени крайно неравномерно, с изявен есенно-зимен максимум и летен минимум. Чести са летните засушавания, когато Велека и Резвая почти пресъхват в средното си течение и могат да бъдат буквално прескочени от всеки що-годе атлетичен турист. Отнемането през този период на 10 или повече куб. м. вода. в сек. от двете реки ще доведе до негативна промяна в речния им режим и пълното пресъхване в средните им течения. Те в момента може и да не се ползват пълноценно, но са единствените плодородни земи в Странджа и ще бъдат безвъзвратно унищожени.

Унищожаването на долините на реките Велека и Резвая, което по същество ще последва при реализирането на тези “безумни проекти”, ще бъде и началото на края на природния парк Странджа, чиято природозащитна стойност вече е увредена от неразумното застрояване на черноморското крайбрежие на Парка и начеващото такова по долината на р. Велека. Ще изчезнат ценните речни екосистеми и редица редки и защитени представители на флората и фауната, сред които и видрата, която е символ на Бернската конвенция за защита на европейската фауна и флора.

Тази заплаха е оценена и от авторите на Плана за управление на Странджа (който все още не е приет заради лобистки интереси б.ред) и затова сред най-важните проекти от този план изрично е предвидено сключването на междуправителствено споразумение между Р.България и Р. Турция за запазване на естествения характер на реките Велека и Резовска. Това значи да се забрани всякакво хидростроителство по тях.

Не е ясно и как ще се отрази едно трайно засушаване на климата, когато водните ресурси започнат да не достигат в България, а между България и Турция има дългосрочна спогодба да снабдяваме с вода няколко милиона души в Истанбул и Източна Тракия.

rezvaia

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика.

Включете се с Данъкъ Биволъ!

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ или Годишен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10.00€ Месечно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Избрахте да дарите 10.00€ Годишно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Годишно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Вижте как да подкрепите Биволъ със SMS на кратък номер или с криптовалута тук

.

This post is also available in: English

Вижте също / Read Also