Чудовището, изпило Студена, прави милиони за бивш министър на ДПС

Екип на Биволъ

Разследване на Валя Ахчиева за Euractive установи от публични данни, че от язовир Студена през 2018 г. са изтекли неизвестно къде 10 милиона кубически метра вода, а до юни 2019 още 4,2 милиона куб.м. Тази вода, която не се отчита, е минала през ВЕЦ-Студена и е заминала към пречиствателната станция на Перник. След това през река Струма тя се влива в язовир Пчелина, който е стабилно запълнен догоре и така в сушата гарантира печалбите на друга ВЕЦ, собственост на бивш министър от ДПС, установи проверка на Биволъ.

В своя материал Валя Ахчиева резонно задава въпроса кой има интерес от тези неотчетени води, но не дава категоричен отговор за кого работи “чудовището, изпило язовира”. Дежурните заподозрени са промишлените консуматори завод Стомана и ТЕЦ-Република. Но те сумарно нямат нужда от толкова вода и не могат да я усвоят.

Има обаче и друг частен интерес тази безотчетна вода да изтича от яз. Студена. Откриваме го след Перник, до язовир Пчелина. Там е построен МВЕЦ, собственост на фирмата “Пауър Туенти Туенти” (в кадъра на заглавната снимка). Тя принадлежи на Айнур Мустафов Гошкелов, съпруг на бившата зам министърка на МОСВ Фатме Илияз от ДПС и на нейния брат Хайри Муса Кулов.

Язовир Студена вдясно и язовир Пчелина вляво и двата по поречието на р. Струма

Язовир “Пчелина” се намира на поречието на река Струма след Перник и е с обем 54,8 млн. куб.м.  Той е построен  през 1975 г. с цел да бъде утаител на промишлените отпадъчни води от предприятията в Перник. За тази цел неговият мъртъв обем е голям – 34,2 млн. куб. м. За сравнение яз. Студена, който е за питейна вода, има максимален обем 25 млн. куб.м. и мъртъв обем 2,4 куб.м.

“Пчелина” има собствен водосбор – средно 72 млн. куб. м. годишно, но и допълнителен от водите на яз. Студена – средно 17,69 млн. куб. м. Това са отпадните води от питейно-битовото водоснабдяване на Перник и изпуснатите от яз. Студена обеми за поддържане на минимално допустимия отток  в река Струма.

В допълнителния приток влизат и безотчетните 14 млн. кубически метра засечени от Валя Ахчиева. Те няма как да се изпарят или да потънат. След като тези води очевидно не са изпити от перничани или използвани от фабриките, те се оттичат по естествения път на река Струма към язовир Пчелина.

Първоначалното разрешително на МВЕЦ Пчелина е от 2012 г. и предвижда да се ползват цели 182,380 млн. куб. м. годишно, което надвишава два пъти притока към язовира при сушава година. С изменение на разрешителното от 2016 г. на МВЕЦ “Пчелина” се отпуска два пъти по-малко количество – 89,890 млн. куб. м. при средна по влажност година.

Данните за производството на ток от МВЕЦ-Пчелина могат да бъдат видени тук. От началото на 2018 до края на 2019 г. станцията е произвела 6845 мегаватчаса “зелен” ток. Най-изгодно е той да бъде продаван при пиково натоварване, когато цената достига до 400 лв. на мегаватчас. Но дори при усреднени цени за последните две години тази ВЕЦ е генерирала повече от милион лева за семейството на Фатме Илияз.

За да не се източва язовира за производство на ток, има  предписания от МОСВ. МВЕЦ може да работи само при обем на язовира над 53,6 млн. кубически метра. Това означава, че за да прави пари, собственикът на този МВЕЦ има интерес водоемът да е максимално пълен и да не спада под този обем. Съответно той има полза ако от язовир Студена постъпват допълнителни количества вода, отчетени или не.

Следните графики и таблици са с данни от официалните месечни графици за водоползване на МОСВ. Те  показват какво се случва с водата в Студена и Пчелина за периода януари 2018 – юли 2019 г., когато според разследването на Валя Ахчиева от Студена са изтекли 14,2 млн. куб. м. безотчетна вода.

Вижда се, че Пчелина непрекъснато има ниво около и над 53,8 хил. куб. м., докато нивото в Студена варира.  През 2019 г. се случва странен феномен. Средностатистически годината не е по-сушава, но през април в язовира не постъпва нищо спрямо 2018 г., когато язовира се увеличава с цели 7 милиона куб. м. вода. Все едно през 2019 г. изобщо не е имало снеготопене на Витоша.

Месец Пчелина Студена
Януари 18 53.8 12.631
Февруари 18 53.75 12.299
Март 18 54 13.853
Април 18 55 20.437
Май 18 53.7 20.785
Юни 18 53.65 20.505
Юли 18 53.7 19.944
Август 18 53.75 20.629
Септември 18 53.9 19.498
Октомври 18 53.75 17.761
Ноември 18 53.8 15.59
Декември 18 53.85 13.885
Месец Пчелина Студена
Януари 19 53.8 12.91
Февруари 19 53.9 11.171
Март 19 53.8 9.957
Април 19 53.85 9.748
Май 19 53.85 11.202
Юни 19 54.3 13.002
Юли 19 53.75 13.002
Август 19 53.8 11.8
Септември 19 53.8 10.202
Октомври 19 53.85 8.428
Ноември 19 53.85 6.408
Декември 19 53.85 4.484

И така, язовир Пчелина винаги остава пълен, над обема при който МВЕЦ може да работи – 53,6 млн. куб. м., докато водата в язовир Студена намалява. Днес пресъхналият язовир Студена не може вече да захранва държавната ВЕЦ-Студена. Няма и питейна вода за перничани. Собственикът на МВЕЦ-Пчелина обаче доволно потрива ръце. “Неговият” язовир е пълен до дупка.

Известно е, че в България ВЕЦ и МВЕЦ играят ключова роля за балансиращата енергия. Цената ѝ расте, докато мощностите остават същите. Когато няма вода или язовирите са източени, настъпва най-важното време за спекулации и само тези които имат вода играят и остават на пазара.

В случая с Пчелина вода има – питейната вода на Студена, която  се превърна в резерв за МВЕЦ на ДПС-активистите, за могат в сушата да играят на сигурно и за високи цени.

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика. If you find the article interesting and useful, you can support us to continue to do independent investigative journalism.

Включете се с Данъкъ Биволъ! Support Bivol

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10.00€ Месечно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

IBAN: BG27 ESPY 4004 0065 0626 02
BIC: ESPYBGS1
Титуляр/Account Holder: Bivol EOOD

лв.
 
The current exchange rate is 1.00 EUR equals 0 BGN.
Възможности за плащане
Информация за Вас

Внимание: с този метод сумата ще е в лева, а не в евро. Можете да изпратите "Данъкъ Биволъ" електронно през Epay.bg или с банков превод. От територията на България можете също да изпратите пари в брой през EasyPay, или да направите превод през банкомат, поддържащ услугата B-Pay.    

Обща сума: 5,00 лв.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

SMS код BIVOL

За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.

  • Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ

Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.

Криптовалути

За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb
Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc

 

 

This post is also available in: English

Вижте също / Read Also

%d блогъра харесват това: