Премиерът Борисов в присъствието на американския посланик заяви, че свободата на словото и демокрацията процъфтяват в България.

Съгласни сме, с едно уточнение. Цъфтежът се следи отблизо и строго се контролира.

Веднага даваме и пример. Преди година и половина публикувахме дипломатически доклад на посланик Байърли за проблемите на българската банкова система.

Нито печатна или електронна медия в България не посмя да цитира имената на проблемните според американците банки, които преди няколко години са били под наблюдение за връзки с организираната престъпност, пране на пари и раздаване на необезпечени заеми.

Либералният иначе в. Дневник публикува за няколко часа в сайта си кратко резюме на грамата със заключени коментари, позовавайки се на следния текст от Закона за кредитните институции – чл. 152 ал. 2 и 3:

(2) Който разпространява невярна информация или обстоятелства за банка, с което се уронват доброто име на банката и доверието към нея, ако деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 10 000 лв.
(3) Ако нарушението по ал. 2 е извършено чрез средство за масово осведомяване, глобата е от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение – от 8000 до 20 000 лв.

В българската Конституция обаче правото на информация не е ограничено специфично за кредитните институции:

Чл. 41. (1) Всеки има право да търси, получава и разпространява информация. Осъществяването на това право не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на другите граждани, както и срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала.

Добре известно е, че когато някой прикрива информация от обществен интерес, общественият интерес започва да я търси и обикновено я намира. Тогава, преди година и половина я намерихме на втора страница в печатното издание на френския вестник Монд. Всички банки под наблюдение са цитирани с имената им.

monde_pommes_pourries

Добре известно е от тошово време, че във Франция и други „капстрани“, подчиненият на едрия капитал печат хаотично и неконтролирано загнива.

А в България свободата на словото процъфтява. Под строг контрол. Армия от градинари бди дали цъфти правилно. Дали не цъфти прекалено рано, прекалено буйно, или твърде ухайно.

Сред тези стожери на правилния цъфтеж е и БНБ. Година и половина след нашата публикация тя реши да заплаши с глоба нашето издание, вместо да разследва престъпленията, описани от посланик Байърли по информация на бившия шеф на Агенцията за финансово разузнаване, който сега е на топла служба в ОЛАФ.

Затвори/Close

За да дарите на Биволъ изберете криптовалута от менюто, въведете сума и натиснете бутона Exchange. След това потвърдете с бутона Proceed и преведете сумата на указания портфейл. Changelly ще изпрати парите в нашия биткойн портфейл.
Donate cryptocurrency to Bivol by selecting a currency from the menu, fill the amount and click on the button Exchange. Then confirm with the button Proceed and send the amount to the displayed wallet. Changelly will transfer the sum to our bitcoin wallet