Нов скандален казус изскочи покрай незаконното строителство на брега в Синеморец. То бе спряно от РИОСВ, заради което експерт на екоинспекцията получи анонимни заплахи по телефона.

Оказва се, че през 2005 г. бившият собственик Неделчо Гинин е купил парцела в Парк Странджа от Община Царево, която не е имала законово право да го продава.

Забраната е формулирана от 2002 г. в Закона за защитените територии, където в Чл. 10 е записано, че собствеността на държавата и на общините върху горите, земите и водните площи, включени в защитените територии е публична. За да сключи сделка с частно лице общината трябва първо да деактува публичната общинска собственост в частна общинска собственост. Документ за тази смяна на собствеността обаче не съществува според РИОСВ. Някой през 2005 г. е извършил престъпление, продавайки публичната земя в парка. По това време община Царево се управляваше от червения кмет Петко Арнаудов.

gigin-dogovor-2005

От вписването в Имотния регистър се вижда, че Неделчо Гинин е заплатил 170007 лв. за този терен. Само година по-рано той придобива като крайно нуждаещ се съседен имот за 2 лв. на кв. метър. По-късно там е построен апартаментният комплекс „Велека Ризърт“. Строежът, започнат сега от фирмата „Корк и Форк“ е всъщност разширение на комплекса.

За да се случи това, през 2012 г. Неделчо Гинин изкупува от общината още 24 кв.м. терен към същия парцел и го продава на фирмата на дъщеря си „Корк и Форк“, която заявява инвестиционно намерение в „РИОСВ-Бургас“ и иска съгласуване. РИОСВ обаче открива, че промяната на собствеността от публична общинска в частна общинска не се е състояла документално и уведомява „Корк и Форк“, че според нея тази сделка е нищожна. Фирмата завежда дело в Административен съд – Бургас срещу мълчаливия отказ на РИОСВ да се произнесе със становище за екооценка и го печели. РИОСВ обжалва във ВАС, но „Корк и Форк“ се оттегля от делото и почва да строи без нужните документи. И до момента няма становище на РИОСВ за съвместимост на проекта, което прави незаконно изливането на бетона.

След разгарянето на скандала РИОСВ се е сетила да сезира и прокуратурата за престъпната сделка с общинска земя, случила се на 24.11.2005 преди почти 10 години. За щастие давността от 10 години за предполагаемото престъпление не е изтекла.

Сигналът с входящ номер 3077 по описа на Окръжна прокуратура Бургас е внесен на днешна дата, потвърди пред Биволъ началникът на регионалната служба Таня Манолова. Не стана ясно защо този сигнал се внася сега, след разгарянето на скандала, а не още при установяването на липсващите документи за актуване на земята като частна общинска.

Необяснимо е също защо юрисконсултът на РИОСВ отказа да даде текста на самия сигнал. В него се разкрива един престъпен случай, който най-вероятно се е възпроизвел многократно. Според бивш общинар в Царево, пожелал анонимност, продажбата на земя публична собственост при бившия кмет Петко Арнаудов е било редовна практика.

Биволъ ще изиска текста на сигнала от РИОСВ по ЗДОИ и ще поиска от Община Царево пълната документация за собствеността на този терен и разпоредителната сделка с него, както и информация за всички терени, намиращи се в границите на Парк Странджа, които общината е продала на частни лица от 2002 г. до днес.

Намирате ли тази статия за полезна?
Подкрепете ни, за да продължим да правим независима разследваща журналистика.

Платете Данъкъ Биволъ!

284 еднократни данъкоплатци за 2018 г. са осигурили до този момент 5120 €.
708 активни месечни данъкоплатци осигуряват 3380 € месечнo.
12 активни годишни данъкоплатци осигуряват сумата от 1440 € годишно

Аз поддържам Биволъ >>

This post is also available in: English